keskiviikko 21. joulukuuta 2016

Iltalehti: Tutkimus: Toimeentulo riittävä vaatimus - perheenyhdistämisen lisäedellytyksillä ei olisi suurta vaikutusta

Iltalehti/STT: Tutkimus: Toimeentulo riittävä vaatimus - perheenyhdistämisen lisäedellytyksillä ei olisi suurta vaikutusta 21.12.2016
Valtioneuvoston tiedote: Tutkimus: lisäedellytyksillä ei merkittävää vaikutusta kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämiselle
Anneli Miettinen, Juho-Matti Paavola, Anna Rotkirch, Minna Säävälä, Arttu Vainio: Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen ja sen vaikutukset Suomessa
sekä kokemuksia viidestä Euroopan maasta (pdf)

Väestöliitto: Perheenyhdistämistä ei tule vaikeuttaa 22.2.2016

Perheenyhdistämisten määrä ei muuttuisi merkittävästi, jos sille asetettaisiin muitakin vaatimuksia kuin toimeentulo, kertoo hallituksen teettämä tutkimus.

Joissakin maissa kansainvälistä suojelua saaneilta ja perheenyhdistämistä hakevilta edellytetään esimerkiksi, että hakija on kotoutunut maahan tai että hakija on asunut maassa tarpeeksi kauan. Suomessa lisäedellytykset kuitenkin koskisivat niin pientä määrää ihmisiä, että niiden merkitys jäisi vähäiseksi.

Tutkimusraportissa todetaan, että jo pelkkä toimeentuloedellytys rajaa voimakkaasti myönteisten päätösten määrää. Maahanmuuttovirasto arvioi, että tänä vuonna kansainvälistä suojelua saaneet jättävät 3  000 perhesiteisiin perustuvaa oleskelulupahakemusta. Tutkijoiden ennusteen mukaan päätöksistä 821 olisi myönteisiä. Niistä 65 on sellaisia, joihin lisäedellytykset voisivat vaikuttaa.

Tutkimuksen toteuttivat Oxford Research, Lucify Oy ja Väestöliitto.