keskiviikko 18. marraskuuta 2015

HS: Vastaanottokeskuksiin harkitaan kerrosvahteja järjestyshäiriöiden varalta

Helsingin Sanomat: Vastaanottokeskuksiin harkitaan kerrosvahteja järjestyshäiriöiden varalta 18.11.2015

Sisäministeriö miettii mahdollisuutta velvoittaa vastaanottokeskuksia palkkaamaan kerrosvalvojia. Nämä toimisivat vastaanottokeskusten sisätiloissa ennaltaehkäisemässä järjestyshäiriöitä ja tekemässä havaintoja mahdollisista ristiriitatilanteista.

Useissa vastaanottokeskuksissa on ollut syksyn aikana turvapaikanhakijoiden välisiä riitoja ja jopa joukkotappeluita. Oulun Heikinharjun vastaanottokeskuksessa oli usean miehen joukkotappelu syyskuussa. Poliisi hoiti tilanteen kolmen partion voimin. Harjavallan vastaanottokeskuksen joukkotappelusta joutui yksi mies sairaaalaan.

Viimeisin tappelu tapahtui Pitäjänmäen vastaanottokeskuksessa maanantaina.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg painottaa, että päätöstä kerrosvalvojista ei vielä ole tehty.

"Osassa vastaanottokeskuksista on noussut esille vaihtoehto, että kerrosvahti voisi parantaa turvallisuustilannetta. Arvioimme jatkuvasti keskusten turvallisuustilannetta kriisijohtamiskokouksissa, ja olemme pyytäneet eri viranomaisia arvioimaan osaltaan myös kerrosvahtien mahdollisuutta", Nerg kertoo.

Jos ministeriö päätyy velvoittamaan vastaanottokeskusten ylläpitäjät palkkaamaan kerrosvahteja, tämä pitää kirjata vastaanottokeskusten yhteisohjeistukseen. Esimerkiksi SPR on jo palkannut osaan vastaanottokeskuksia kerrosvalvojia.

”Jos velvoite kirjataan ohjeistukseen, tarkoittaa se sitä, että valtio maksaisi valvojista koituvat kustannukset", Nerg sanoo.

Kerrosvalvojien määrä määriteltäisiin joko keskuksen kerrosten tai turvapaikanhakijoiden lukumäärän mukaan.

Valvoja ei olisi järjestyksenvalvoja eikä vartija. Varsinaiset järjestyshäiriöt jäisivät poliisipartioiden hoidettavaksi.

"Jos keskuksessa syttyy joukkotappelu, se on puhtaasti poliisin hoidettava asia. Ei vartijan, järjestyksenvalvojan eikä kerrosvalvojan pidä puuttua sellaiseen tilanteeseen. Poliisikin reagoi joukkotappeluun usean partion voimin", poliisijohtaja Timo Saarinen Poliisihallituksesta sanoo.

Useissa vastaanottokeskuksissa on palkattu vartiointiyritys vahtimaan keskuksen ulkokehää pääasiassa ulkoisilta riskeiltä. Suomessa vartijan pääasiallisena tehtävänä on suojata omaisuutta.

Kerrosvalvojatarve on syntynyt osittain siksi, että nykyinen järjestyslaki ei mahdollista järjestyksenvalvojia vastaanottokeskuksiin.

Toisin kuin vartijan, järjestyksenvalvoja tehtävänä ei ole turvata omaisuutta. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia. Järjestyksenvalvojia voi käyttää tarkoin määritellyissä kohteissa kuten yleisötilaisuuksissa ja ravintoloissa.

"Nykyinen laki ei anna joustomahdollisuutta järjestyksenvalvojien käytölle vastaanottokeskuksissa”, Päivi Nerg sanoo.

Ministeriössä puntaroidaan nyt tarvetta järjestyslain uudistamiselle. Nykyisellään järjestyksenvalvojaa ei voi määrätä vaikkapa sisälle koulukotiin.

"Lakiin olisi saatava joustoa, joka kattaisi seuraavat yllättävät tilanteet. Onkin kaavailtu, että nyt edistämme sellaisia kirjauksia lakiin, jotka mahdollistaisivat tilapäiset ratkaisut”, Saarinen sanoo.