keskiviikko 18. marraskuuta 2015

MTV: Hallitus haluaa varmistaa maahanmuuton hallinnan – uusii toimenpidesuunnitelman

MTV: Hallitus haluaa varmistaa maahanmuuton hallinnan – uusii toimenpidesuunnitelman 18.11.2015
MTV: Orpo: Pikakäännytysten aloittaminen mahdollista

Maahanmuuttotilanne pysyy hallituksen ja viranomaisten tiiviissä seurannassa. Hallituksen maahanmuuton ministerityöryhmä päätti tänään tarkentaa syyskuussa linjattuja kansallisia ja kansainvälisiä maahanmuuttopoliittisia toimenpiteitä.

Euroopassa tilanne maahanmuuttovirtojen, eri kansallisten toimenpiteiden ja turvallisuustilanteen osalta muuttuu jatkuvasti, kerrotaan valtioneuvoston kanslian tiedotteessa. Tiedotteessa sanotaan, että on tärkeää, että Suomen viranomaiset säilyttävät kykynsä reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Ministerityöryhmän johdolla aiotaan laatia eri hallinnonaloja laajasti koskettava, päivitetty toimenpidesuunnitelma, jossa tarkastellaan muiden muassa yhteisten eurooppalaisten toimenpiteiden toteutumista ja Suomen roolia niissä, käydään läpi kotimaisia tehostamistoimia turvapaikkamenettelyn nopean päätöksenteon varmistamiseksi ja vastaanottokustannusten hillitsemiseksi.

Suunnitelmassa myös tarkastellaan sitä kuinka Suomi yhdenmukaistaa maahanmuuttoa koskevia käytäntöjä EU- ja Pohjoismaiden kanssa ja kuinka tehostetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden palauttamista.

Suunnitelmassa otetaan tämän lisäksi kantaa myös siihen, kuinka tuetaan myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden nopeaa pääsyä tehokkaiden kotouttamistoimien pariin.

Toimenpidesuunnitelma päivitetään eri ministeriöiden tiiviissä yhteistyössä. Suunnitelmaa käsitellään seuraavassa maahanmuuton ministerityöryhmässä.


------

MTV: Orpo: Pikakäännytysten aloittaminen mahdollista

Sisäministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus selvittää niin sanottujen pikakäännytysten käyttöönottoa. Hallitus on parhaillaan uusimassa maahanmuuttopoliittisia linjauksiaan.

Hallitus pyrkii nopeuttamaan turvapaikkahakemusten käsittelyä entisestään. Orpon mukaan voidaan jo puhua pikakäännytyksistä.

– Kyllä näin voi sanoa, koska pyrimme huomattavaan nopeuteen näissä käsittelyissä ja käännytyksissä.

Orpo korostaa, että pikakäännytysten lainsäädännölliset edellytykset on selvitettävä tarkasti ennen niiden käyttöönottoa. Toistaiseksi ei ole tietoa, miten nopeasti käännytyspäätökset pystyttäisiin jatkossa tekemään.

Hallitus käsitteli asiaa tänään maahanmuuton ministerityöryhmän kokouksessa. Pikakäännytysten puolesta on puhunut erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.), ja asia oli kokouksessa esillä hänen aloitteestaan.

– Toivoin, että asia otetaan nyt vakavasti. Tämä on tietysti koko hallituksen päätös, ei yksin minun eikä perussuomalaisten. Tässä tilanteessa tarvitaan kaikki mahdolliset keinot. Tilanne on vakava ja huolestuttava monestakin syystä, Mäntylä sanoo.

Mäntylän mielestä Suomen pitäisi voida käännyttää esimerkiksi Tornioon tulevia turvapaikanhakijoita takaisin Ruotsiin.

Hallitus valmistelee parhaillaan uutta maahanmuuttopoliittista linjapaperia, joka on tarkoitus julkistaa marraskuun loppuun mennessä.

– Edellinen linjapaperi tehtiin syyskuun alussa. Sen jälkeen tilanne on elänyt. Paljon on tehty ja uusia toimia ollaan käynnistämässä, Orpo kertoo.

Linjapaperissa otetaan yksityiskohtaisemmin kantaa muun muassa turvapaikkaprosesseihin, turvallisten maiden listaan ja kotouttamiseen liittyviin asioihin.