sunnuntai 29. marraskuuta 2015

Yle: Pitääkö maahanmuuttajapoliisin osata ruotsia?

Yle: Pitääkö maahanmuuttajapoliisin osata ruotsia? 29.11.2015

Suomen kielen taito ei yksin riitä vaan virkamiesruotsin pitää sujua myös maahanmuuttajalta jos hän haluaa poliisiksi. Asiaan halutaan muutos.

Maahanmuuttajataustaisista poliiseista on huutava pula. Turvapaikanhakijoiden suuren määrän vuoksi heitä pitäisi saada koulutettua reilusti nykyistä enemmän. Poliisiuran esteeksi voi kuitenkin nousta olematon tai puutteellinen ruotsin kielen taito. Ratkaisuksi toivotaan erivapauksia niille, jotka osaavat maahanmuuttotaustaisten vähemmistöjen kieliä.

Esimerkiksi maan suurimmalla poliisilaitoksella Helsingissä maahanmuuttajataustaisia poliiseja on alle kymmenen, vaikka kaupungissa on suuria ulkomaalaistaustaisia vähemmistöjä. Eri kielien ja kultturien tuntemisesta on tullut entistäkin tärkeämpää.

Maahanmuuttajataustaisille nuorille poliisin työ on harvoin haaveammatti. Helsingin poliisilaitos onkin käynnistämässä kaupungin kanssa erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnattua Poliisiksi Stadiin-kampanjaa.

Nuoria pyritään innostamaan alalle uusilla keinoilla ja poliisilaitos haluaa raivata esteitä poliisiksi hakeutumisen tieltä.

Kielien lisääminen ei ole muilta pois

Maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat yleensä suomea nopeasti, joten viimeiseksi kynnykseksi poliisiuralle voi nousta ruotsi. Kummankin kielen pitäisi sujua virkamiehiltä vaaditulla tavalla. Helsingin poliisilaitos on keskustellut Poliisihallituksen kanssa siitä, voitaisiinko tiukkoja kielivaatimuksia helpottaa niiden kohdalla, jotka osaavat hyvin harvinaisempia kieliä.

– Jos nuori puhuu äidinkielenään kahta kieltä, johon meillä poliisissa ei juuri ole osaamista me toivomme, että siinä asiassa voitaisiin tulla vastaan, sanoo komisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisilaitoksen esikunnasta.

Käytännössä on kyse siitä, että voidaanko tällaisille nuorille antaa erivapaus kielilain vaatimasta virkamiesruotsin osaamisesta. Lehtisen mukaan tämä ei heikentäisi ruotsinkielisiä palveluja.

– Jos me lisäämme poliisin palvelukieliä, se ei ole miltään toiselta kieleltä pois. Emme ole heikentämässä millään tavalla kielilain mukaisia palveluja. Suomi on kaksikielinen maa ja Helsingin poliisilaitos on iso laitos, joka tuottaa laadukkaat palvelut kummallakin kielellä.

Ruotsinkielisillä alueilla kompastuskiveksi voi puolestaan tulla suomen kielen osaaminen. Ainoastaan Ahvenanmaalla riittää vain ruotsin kielen taito.

Kahden uuden kielen vaatimus voi olla liian kova

Lehtisen mukaan Helsingin poliisilaitoksen 1 700 työntekijän joukosta löytyy runsaasti ruotsin kielen taitajia. Jo kymmenen uuden maahanmuuttajataustaisen, kielitaitoisen poliisin saaminen helpottaisi arkea huomattavasti.

– Toiminta on aika pitkälle tulkkien varassa tällä hetkellä. Kun yöllä mennään selvittämään jotakin tilannetta ei tulkkia aina ole saatavilla. Tähän me todella kaivattaisiin kipeästi avuksi esimerkiksi arabitaustaisia ja arabian kieltä puhuvia poliiseja.

Poliisihallituksessa maahanmuuttajataustaisten ja muidenkin vähemmistöjen rekrytointia poliiseiksi pidetään tärkeänä. Henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Koivu kertoo, että asiaan panostetaan pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolella Suomea.

Koivun mukaan maahanmuuttajataustaisten nuorten joukosta löytyy poliisikoulutukseen sopivia hakijoita mutta kielitaitovaatimukset voivat olla liian tiukat.

– Kahden uuden kielen oppiminen voi olla varsin haasteellista. Työkielenä se tarkoittaa varsin hyvää tasoa kielen osaamisessa, small talk-taso ei työssä riitä.

Erivapauksia jaettu niukasti

Koivun mukaan Poliisihallituksen tavoitteena on keskustella avoimiesti kielilain vaatimuksista koko henkilöstön, poliisiksi hakeutuvien ja maahanmuuttotaustaisten osalta. Helsingin poliisilaitoksen aloitetta ei ole tyrmätty tuoreltaan.

– Kielilain perusteluissa on mainittu muun muassa ulkomaalaisten rooli erityistapauksena. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin sitä ei ole tietääkseni koeponnistettu, ja varmasti tästä on syytä keskustelua jatkaa.

Erivapauksia on jaettu niukasti eikä yhdellekään maahanmuuttajataustaiseille poliisille.

Poliisihallitus keskustelee asiasta lähiaikoina sisäministeriön poliisiosaston kanssa. Jarkko Lehtinen toivoo, että puheista päästäisiin myös tekoihin, vaikka asia onkin vaikea.

– Jos me haluamme ulkomaalaistaustaisia poliiseja Helsinkiin ja poliisiin ylipäätään ja heitä ei tällä hetkellä tule, niin jos tehdään niin kuin ennenkin niin heitä ei todennäköisesti tule tämän jälkeenkään. Jotakin pitää muuttaa jos me haluamme heitä töihin.