keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Suomenmaa: Kansa­ne­dus­taja ehdottaa kotou­tu­mis­rahan maksamista palkkatukena

Suomenmaa: Kansa­ne­dus­taja ehdottaa kotou­tu­mis­rahan maksamista palkkatukena 25.11.2015

On selvitettävä, voitaisiinko turva­pai­kan­ha­ki­jalle maksettava kotou­tu­mis­raha maksaa palkkatukena yrittäjälle, kansa­ne­dus­taja Martti Talja (kesk.) ehdottaa.

Yrittäjän pitäisi tällöin työllistää turva­pai­kan­ha­kija ja maksaa tälle lainmukainen palkka.

Talja kertoo keskus­tel­leensa useiden työvoimapulaa potevien yrittäjien kanssa. He olisivat valmiita palkkaamaan turva­pai­kan­ha­ki­joita, mutta laki estää sen.

Henki­löl­li­syys­pa­pe­reiden kanssa maahan saapuva turva­pai­kan­ha­kija asetetaan Suomessa kolmen kuukauden karenssiin, jonka aikana palkkatyötä ei saa tehdä. Ilman papereita saapuvilla karenssi kestää puoli vuotta.

Tähän olisi Taljan mielestä saatava muutos.

­– Ilman turva­pai­kan­ha­ki­joiden ja myöhemmin pako­lais­s­ta­tuksen saaneiden henkilöiden asianmukaista kotouttamista sekä työkyvyn varmistamista emme saa huol­to­suh­det­tamme kestävälle pohjalle, Talja toteaa.