sunnuntai 22. marraskuuta 2015

Ilta-Sanomat: Norja suunnittelee turvapaikanhakijoiden pikakäännytystä Venäjälle – ministeriö: Ei mahdollista Suomelle

Ilta-Sanomat: Norja suunnittelee turvapaikanhakijoiden pikakäännytystä Venäjälle – ministeriö: Ei mahdollista Suomelle 22.11.2015

Norjan valmistelemaan malliin siirtyminen ei Suomessa ole mahdollista.

Norjassa on Suomen tavoin ollut voimassa ulkomaalaislain pykälä, jonka mukaan maahan saapuvan henkilön turvapaikkahakemus voidaan jättää tutkittavaksi ottamatta, jos hakija tulee maasta, jossa häntä ei ole vainottu tai jossa hän on voinut saada turvapaikkahakemuksensa käsitellyksi.

Käytännössä Norja on voinut siis palauttaa turvapaikanhakijat takaisin tulomaahansa, esimerkiksi Venäjälle, vain jos viranomaisilla on ollut riittävät takeet siitä, että näiden hakemukset ovat tulleet palauttamismaassa varmasti käsitellyiksi.

Norja tulkitsee Venäjän turvalliseksi

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtajan Jorma Vuorion mukaan Norja on nyt aikeissa muuttaa turvapaikanhakijoiden palauttamiskäytäntöään siten, että ulkomaalaislaista poistetaan kohta, jossa viitataan turvapaikkahakemuksen käsitellyksi tulemiseen palauttamismaassa.

Vuorion mukaan Norjalle riittää jatkossa se, että turvapaikanhakijat saavat riittävän tehokasta suojelua maassa, johon heidät palautetaan. Vuorion mukaan Norja tulkitsee Venäjän olevan turvapaikanhakijoiden palauttamisen näkökulmasta turvallinen valtio, sillä maa on liittynyt kaikkiin voimassaoleviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Suomi ei voi tehdä kuten Norja

Suomi sen sijaan ei voi palauttaa turvapaikanhakijaa Venäjälle ellei ole täyttä varmuutta siitä, ettei häntä palauteta edelleen turvattomiin oloihin.

Norja ei ole Euroopan Unionin jäsenmaa, eikä sitä sido EU:n turvapaikkamenettelydirektiivi, jossa määrätään siitä, että turvapaikanhakijoilla on oltava muutoksenhakuoikeus käännytyspäätökseen. Lakiuudistuksen myötä Norja pystyy siis käytännössä pikakäännyttämään Venäjältä saapuvat turvapaikanhakijat takaisin tulomaahansa.

Yksi avoimista kysymyksistä kuitenkin on, ottaako Venäjä enää vastaan turvapaikanhakijoita, jotka ovat sen rajojen yli jo kertaalleen poistuneet. Vuorio epäilee, että ainakaan karkotuspäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita Venäjä ei enää vastaanota.

Hänen mukaansa Norjan lakimuutoksen vaikutukset ovat toistaiseksi arvelujen varassa. Esimerkiksi sitä, ohjautuuko Pohjois-Suomeen jatkossa entistä enemmän turvanpaikanhakijavirtoja myös idästä tai Norjasta, ei tiedetä.

Tämänhetkisten tietojen mukaan ulkomaalaislainmuutosta koskeva käsittely saadaan Norjan parlamentissa, Stortingetissä, päätökseen viimeistään ensi viikon alussa.

Vuorio kertoo, että Suomi ei voi seurata Norjan mallia, sillä EU:n turvapaikkamenettelydirektiivi ja perustuslain 9. pykälä eivät mahdollista vastaavien lakimuutosten tekemistä eduskunnassa.