maanantai 20. heinäkuuta 2015

MTV: EU:n sisäministerit sopuun – Orpo: Suomeen vajaat 800 pakolaista

MTV: EU:n sisäministerit sopuun – Orpo: Suomeen vajaat 800 pakolaista 20.7.2015
Yle: EU:n sisäministerit sopuun turvapaikanhakijoiden jaosta – Suomi vastaanottaa 792 ihmistä
Helsingin Sanomat: Suomeen EU:n kautta noin 800 turvapaikanhakijaa – "kokous oli todella vaikea"
Ilta-Sanomat: Suomi sitoutuu vastaanottamaan lähes 800 turvapaikanhakijaa Välimereltä
MTV: EU:n sisäministerit sopuun – Orpo: Suomeen vajaat 800 turvapaikanhakijaa
Yle: Amnesty: Turvapaikanhakijat eivät jakaudu EU-maiden kesken oikeudenmukaisesti

Sisäministeriön tiedote: Suomi sitoutuu vastaanottamaan 792 turvapaikanhakijaa Välimereltä

EU:n sisäministerit ovat päättäneet turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista EU-jäsenmaiden kesken Brysselissä. Suomen osuus tulee olemaan aikaisemmin kerrottu vajaat 800 pakolaista.

– Pääsimme sopuun siitä, että 55 000 pääosin Kreikassa ja Italiassa olevaa pakolaista siirretään eri jäsenmaihin. Suomen osuus kahden vuoden aikana tulee olemaan 792 pakolaista, kertoo sisäministeri Petteri Orpo (kok.)

Orpo kertoi asiasta MTV:n Seitsemän Uutisissa.

Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa 40 000 Kreikkaan ja Italiaan saapuneen turvapaikanhakijan sijoittamisesta muihin EU-jäsenmaihin. Lisäksi EU-maat sopivat vielä 20 000 EU:n ulkopuolella olevan kiintiöpakolaisten siirtämisestä jäsenmaiden kesken.

Orvon mukaan sisäministerit pääsivät tänään sopuun 55 000 pakolaisen sijoittamisesta.

– Siitä uupuu vielä 5000, se jää jälkeenpäin jaettavaksi. Suomi kyllä täyttää oman leiviskänsä hyvin tällä vajaalla 800 pakolaisella, Orpo toteaa.

Sisäministeri Orvon mukaan Suomessa turvapaikkahakijamäärät ovat olleet kasvussa ilman Välimeren pakolaisongelmaakin.

– Arvioidaan, että tänä vuonna Suomeen tulee 8 000 turvapaikanhakijaa ihan itse. Siihen päälle nämä EU:n sijoittamat 800 pakolaista.

Orpo arvioikin, että nykyisiä vastaanottokeskuksia tullaan laajentamaan ja lisäksi saatetaan perustaa myös uusia vastaanottokeskuksia.


_____________________________________

Yle: EU:n sisäministerit sopuun turvapaikanhakijoiden jaosta – Suomi vastaanottaa 792 ihmistä

Sisäministerit sopivat maanantaina, miten 55 000 Välimeren ylittänyttä ihmistä jaetaan Euroopan maiden kesken.

EU:n sisäministerit ovat päässeet alustavaan sopuun Välimeren ylittäneiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten sijoittamisesta Euroopan eri maihin.

Sisäministerit sopivat 20 000 pakolaisen ja 35 000 turvapaikanhakijan taakanjaosta EU-maiden kesken. Suomen osuus pysyi 792 ihmisessä kahdessa vuodessa.

– Hyvä, että sopu löytyi. Suomen osalta lopputulos on kohtuullinen, Petteri Orpo sanoo sisäministeriön tiedotteessa.

Ylen haastattelussa Orpo kertoo, että kokouksessa oli paineita nostaa Suomen ottamien turvapaikanhakijoiden määrää 792:sta.

– Emme olleen siihen valmiita, koska mielestäni Suomi hoitaa hyvin tällä määrällä oman osuutensa taakanjaosta, Orpo sanoo.

Päätös 5 000 turvapaikanhakijasta jäi syksyyn

EU-maiden johtajat ovat aiemmin sopineet yhteensä 60 000 turvapaikanhakijan ja pakolaisen taakanjaosta. Jäljelle jääneiden 5 000 turvapaikanhakijan jaosta EU-maihin on tarkoitus päättää syksyllä.

Italia ja Kreikka saivat kokouksessa tiukat vaatimukset kunnostaa rajaprosessinsa. Orpon mukaan sisäministerit edellyttävät molemmilta mailta välittömiä toimia, jotta laiton maahantulo saadaan hallintaan.

– Oleellisinta hoitaa ongelmat lähtömaissa, Orpo kirjoitti Twitterissä.

_____________________________________

Helsingin Sanomat: Suomeen EU:n kautta noin 800 turvapaikanhakijaa – "kokous oli todella vaikea"

Suomeen siirretään 792 turvapaikanhakijaa Italiasta ja Kreikasta mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana.

EU-maiden sisäministerit päättivät maanantaina, miten Välimeren yli saapuneita turvapaikanhakijoita jaetaan muihin EU-maihin.

"Kokous oli todella vaikea, koska nämä ihmisvirrat alkavat olla suuria joka puolella", sisäministeri Petteri Orpo (kok) sanoi kokouksen jälkeen.

Hän korosti, että Italialle ja Kreikalle asetettiin kokouksessa tiukat vaatimukset saattaa rajavalvonta kuntoon.

"Täytyy muistaa, että miljoonat ihmiset pakenevat oikeasti sotaa ja vainoa. Meidän on pystyttävä erottamaan heidät nykyistä paremmin vain taloudellisista syistä maahan pyrkivistä laittomista siirtolaisista."

Ratkaisu perustuu EU-maiden johtajien kesäkuiseen linjaukseen, jonka mukaan 40 000 Italiaan ja Kreikkaan saapunutta turvapaikanhakijaa jaetaan jäsenmaiden kesken. Lisäksi EU-maat ottavat 20 000 kiintiöpakolaista suoraan kriisialueilta saadakseen pakolaisvirtoja paremmin hallintaan.

Orpon mukaan nyt saatiin ratkaistua kaikkiaan 55 000 turvapaikanhakijan ja pakolaisen sijoitus eri EU-maihin. Loput 5 000 ratkaistaan syksyllä.

Ratkaisu on ollut vaikea monelle jäsenmaalle. Komission alkuperäinen esitys turvapaikanhakijoiden pakkosiirroista muuttuikin myöhemmin "vapaaehtoiseksi pakoksi".

EU:n päätös vastuun jakamisesta perustuu perussopimuksen hätätilamekanismiin, jota on nyt sovellettu käytäntöön ensimmäistä kertaa. Hätätilamekanismia voidaan käyttää, jos joihinkin jäsenmaihin kohdistuu kohtuuton maahanmuuttopaine.

Suomen hallituksessa perussuomalaiset ministerit ilmoittivat jo kesäkuussa, etteivät he hyväksy EU:n sisäisiä turvapaikanhakijoiden siirtoja.

Suomeen arvioidaan saapuvan muita reittejä tänä vuonna noin 6 000–8 000 turvapaikanhakijaa. Viime vuonna heitä saapui noin 3 600, joista noin 1 300:lle myönnettiin turvapaikka.

EU-maiden johtajat sopivat kesäkuussa myös, että jäsenmaat ottavat 20 000 kiintiöpakolaista suoraan kriisialueilta. Suojelun tarpeessa olevat henkilöt valitaan yhdessä YK:n pakolaisjärjestön kanssa.

Suomi ottaa tämän päätöksen mukaisesti 294 kiintiöpakolaista 2016 ja 2017. Hallitus ratkaisee syksyn budjettineuvotteluissa, mikä on ensi vuoden kiintiöpakolaisten kokonaismäärä.

Suomessa kiintiöpakolaisten vastaanotto on vakiintunut käytäntö, mutta kaikissa EU-maissa tällaista järjestelmää ei ole ollut.

_____________________________________

Ilta-Sanomat: Suomi sitoutuu vastaanottamaan lähes 800 turvapaikanhakijaa Välimereltä

Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisäministerit sopivat maanantaina yhteensä noin 55 000 pakolaisen ja turvapaikanhakijan taakanjaosta. Osa pakolaisista tulee Suomeen.
Sisäministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan Suomi sitoutuu tässä vaiheessa vastaanottamaan yhteensä 792 turvapaikanhakijaa kahden vuoden aikana.

Suomea kokouksessa edustanut sisäministeri Petteri Orpo on tyytyväinen kokouksessa saatuun sopuun.

– Hyvä, että sopu löytyi. Suomen osalta lopputulos on kohtuullinen. Oli tärkeää, että kaikki maat osallistuvat. Sovimme myös siitä, että järjestelyn on oltava poikkeus. Se on ajallisesti ja määrällisesti rajattu. Suomi ei ole sivussa, meillekin on suuntautunut kasvava muuttoliike ja turvapaikanhakijoiden määrä on kovassa kasvussa, ministeri Orpo kertoo.

Sisäministerit viimeistelivät EU-päämiesten aiemmat päätökset. Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa, että Kreikasta ja Italiasta siirretään muihin jäsenvaltioihin 40 000 turvapaikanhakijaa ja 20 000 pakolaista kahden vuoden aikana.

– Edellytimme Italialta ja Kreikalta välittömiä toimia järjestelmiensä kuntoon laittamiseksi. Laiton maahantulo on saatava hallintaan ja prosessien rajoilla on toimittava, Orpo korostaa.

Jo aiemmin heinäkuussa sisäministerit sopivat uudelleensijoitettavien kiintiöpakolaisten lukumääristä. Suomi sitoutui vastaanottamaan yhteensä 293 kiintiöpakolaista vuosina 2016–2017. Tämä päätös vahvistettiin sisäministerien kokouksessa tänään.


_____________________________________

MTV: EU:n sisäministerit sopuun – Orpo: Suomeen vajaat 800 turvapaikanhakijaa

EU:n sisäministerit ovat päättäneet turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista EU-jäsenmaiden kesken Brysselissä. Suomen osuus tulee olemaan aikaisemmin kerrottu vajaat 800 turvapaikanhakijaa.

– Pääsimme sopuun siitä, että 55 000 pääosin Kreikassa ja Italiassa olevaa turvapaikanhakijaa siirretään eri jäsenmaihin. Suomen osuus kahden vuoden aikana tulee olemaan EU-komission alkuperäinen luku, 792 turvapaikanhakijaa, kertoo sisäministeri Petteri Orpo (kok.)

Orpo kertoi asiasta MTV:n Seitsemän Uutisissa.

Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa 40 000 Kreikkaan ja Italiaan saapuneen turvapaikanhakijan sijoittamisesta muihin EU-jäsenmaihin. Lisäksi EU-maat sopivat vielä 20 000 EU:n ulkopuolella olevan kiintiöpakolaisten siirtämisestä jäsenmaiden kesken.

Orvon mukaan sisäministerit sopivat 55 000 pakolaisen ja turvapaikanhakijan sijoittamisesta.

–Siitä päämiesten toimeksiannosta uupuu vielä 5000, se jää jälkeenpäin jaettavaksi. Minun mielestäni Suomi kyllä täyttää oman leiviskänsä hyvin tällä vajaalla 800:lla, Orpo toteaa.

Suomea päämieskokouksessa edusti pääministeri Juha Sipilä. Sisäministerit viimeistelivät käytännössä EU-päämiesten aiemmat päätökset.

EU:n sopimista sisäisistä siirroista osa on turvapaikanhakijoita ja osa kiintiöpakolaisia. Osa maista päätti laskea pakolaiset ja turvapaikanhakijat yhteen kiintiöön, mutta sisäministeriön tiedotteen mukaan Suomi ei tähän ryhtynyt. Suomi sitoutui vastaanottamaan yhteensä 293 kiintiöpakolaista vuosina 2016–2017.

Hakijamäärät kasvussa

Sisäministeri Orvon mukaan Suomessa turvapaikkahakijamäärät ovat olleet kasvussa ilman Välimeren pakolaisongelmaakin.

– Arvioidaan, että tänä vuonna Suomeen tulee 8 000 turvapaikanhakijaa ihan itse. Siihen päälle nämä EU:n sijoittamat vajaat 400 ihmistä tänä vuonna ja ensi vuonna saman verran.

Orpo arvioikin, että nykyisiä vastaanottokeskuksia tullaan laajentamaan ja lisäksi saatetaan perustaa myös uusia vastaanottokeskuksia. Hänen mukaansa suurempi ongelma on kuitenkin Euroopassa rajavalvonnassa kuin pakolaisten hoidossa.

– Suurempi ongelma on, miten me saamme Euroopan laajuisesti kuntoon rajavalvontamme. Täällä kokouksessa me sisäministerit laitoimme erittäin kovan paineen tähän. Edellytämme Kreikalta ja Italialta välittömiä toimenpiteitä rajavalvonnan ja rajajärjestelmien kuntoon saattamiseksi.

_____________________________________

Yle: Amnesty: Turvapaikanhakijat eivät jakaudu EU-maiden kesken oikeudenmukaisesti

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan EU:n maahanmuuttojärjestelmä on puutteellinen. Järjestön mukaan vastuun pitää jakautua nykyistä solidaarisemmin EU:n sisällä.

EU:n sisäministerien alustava sopu turvapaikanhakijoiden jaosta jäsenmaiden kesken on hyvä ensimmäinen askel kohti oikeudenmukaisempaa taakanjakoa EU:n sisällä, Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen sanoo Ylen A-studion haastattelussa.

Kuitenkin Mehtosen mukaan se, että tällainen päätös ylipäätään piti tehdä, kertoo EU:n maahanmuuttojärjestelmän olevan puutteellinen. Hän sanoo, etteivät turvapaikanhakijat jakaudu jäsenmaihin oikeudenmukaisesti, vaan eteläiset rajavaltiot kantavat suurimman vastuun.

– Se on tosi helppo meille täällä pohjoisessa tai Keski-Euroopassa sanoa, että otetaan 800 [turvapaikanhakijaa] samanaikaisesti kun Kreikassa ja Italiassa on satojatuhansia hakijoita. Pitää ehdottomasti katsoa uudestaan, millä tavoin vastuuta jaetaan EU:n sisällä, Mehtonen sanoo.

Mehtosen mukaan Eurooppaan tulee ihmisiä, jotka pakenevat konflikteja esimerkiksi Syyriassa ja Libyassa, mutta myös kovaa köyhyyttä pakenevia ihmisiä, jotka ovat valmiita vaarantamaan henkensä Välimerta ylittäessään.

– Pitää vain tunnustaa se, että nämä ihmiset tulevat pakenemaan. He tulevat siirtymään paikasta toiseen, ja sitä ei välttämättä pysty estämään rajavalvonnan keinoin.


_____________________________________

Sisäministeriön tiedote: Suomi sitoutuu vastaanottamaan 792 turvapaikanhakijaa Välimereltä

EU:n sisäministerit pääsivät oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä tänään 20. heinäkuuta alustavaan sopuun siitä, kuinka paljon kukin jäsenmaa ottaa vastaan Välimeren ylittäneitä turvapaikanhakijoita Kreikasta ja Italiasta. Sisäministerit sopivat yhteensä noin 55 000 pakolaisen ja turvapaikanhakijan taakanjaosta. Eurooppa-neuvosto on päättänyt yhteensä 60 000 taakanjaosta. Jäljelle jääneestä noin 5 000 neuvotellaan syksyllä. Suomi sitoutuu tässä vaiheessa vastaanottamaan yhteensä 792 turvapaikanhakijaa kahden vuoden aikana. Suomea kokouksessa edusti sisäministeri Petteri Orpo.

- Hyvä, että sopu löytyi. Suomen osalta lopputulos on kohtuullinen. Oli tärkeää, että kaikki maat osallistuvat. Sovimme myös siitä, että järjestelyn on oltava poikkeus. Se on ajallisesti ja määrällisesti rajattu. Suomi ei ole sivussa, meillekin on suuntautunut kasvava muuttoliike ja turvapaikanhakijoiden määrä on kovassa kasvussa, ministeri Orpo kertoo.

- Edellytimme Italialta ja Kreikalta välittömiä toimia järjestelmiensä kuntoon laittamiseksi. Laiton maahantulo on saatava hallintaan ja prosessien rajoilla on toimittava, Orpo korostaa.

Sisäministerit viimeistelivät EU-päämiesten aiemmat päätökset. Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa, että Kreikasta ja Italiasta siirretään muihin jäsenvaltioihin 40 000 turvapaikanhakijaa ja 20 000 pakolaista kahden vuoden aikana.

Kaikki jäsenmaat osallistuvat taakanjakoon. Suomea päämieskokouksessa edusti pääministeri Juha Sipilä. Samalla sovittiin, että päätös sisäisten siirtojen toteuttamistavasta tehdään nopeasti, ja sitä ennen jäsenmaat sopivat siirrettävien turvapaikanhakijoiden maakohtaisista määristä. Suomen ja EU:n lähtökohta on ollut vapaaehtoisuus turvapaikka-asioissa. Jäsenmaat kuitenkin näkevät, että ongelma on niin suuri ja koko Eurooppaa koskeva, että poikkeusmenettely otetaan käyttöön. Sisäministerit saivat tehtäväksi sopia jaon yksityiskohdista.

Osa maista päätti laskea pakolaiset ja turvapaikanhakijat yhteen kiintiöön, mutta Suomi ei tähän ryhtynyt, sillä kyseessä ovat Suomen vakiintuneen tulkinnan mukaan eri ryhmät.

- On muistettava, että ilmiön taustalla ovat Afrikan monet kriisit sekä Syyrian sota. Kestävin tapa vastata muuttoliikkeeseen on vaikuttaa ongelmien ratkaisemiseen turvapaikanhakijoiden lähtö- ja kauttakulkumaissa. Tässä olennaisia ovat ulko-, kauppa- ja kehityspolitiikan keinot sekä kriisinhallinta, ministeri Orpo tiivistää.

- Hädässä olevia ihmisiä on autettava, mutta laiton maahanmuutto on saatava kuriin. Etelä-Euroopan maiden on laitettava rajavalvontansa kuntoon ja Euroopan on toimittava päättäväisesti muuttoliikkeen saamiseksi hallintaan. Ihmissalakuljetuksen torjuminen, EU:n ulkorajojen valvonnan tehostaminen, turvapaikanhakijoiden tunnistaminen ja rekisteröinti sekä tehokas palauttamispolitiikka ovat välttämättömiä. Kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa Pohjois-Afrikan ja Syyrian vakauttamiseksi, ministeri Orpo sanoo.

Jo aiemmin heinäkuussa sisäministerit sopivat uudelleensijoitettavien kiintiöpakolaisten lukumääristä. Suomi sitoutui vastaanottamaan yhteensä 293 kiintiöpakolaista vuosina 2016–2017. Tämä päätös vahvistettiin sisäministerien kokouksessa tänään. Taakanjakomenettely tulee voimaan alkusyksystä, kun sen täytäntöönpanoa koskevat päätökset on tehty.

Sisäministerit keskustelivat myös turvallisen alkuperämaan käsitteen yhdenmukaistamisesta jäsenmaiden kesken ja päättivät lisätä yhteistyötä asiassa. Tällä hetkellä osa jäsenmaista käyttää luetteloa turvallisista alkuperämaista, joista tulevat turvapaikkahakemukset voidaan esimerkiksi ohjata nopeutettuun menettelyyn. Myös Suomessa käytetään turvallisen alkuperämaan käsitettä, mutta luettelo ei ole käytössä.