torstai 15. tammikuuta 2009

HBL: Vanhanen otti kantaa rasismia vastaan ja ruotsin kielen puolesta


HBL/Björn Månsson:
Vanhanen sätter ned foten mot rasism och för svenskan
15.1.2009


Käännös:

Vanhanen otti kantaa rasismia vastaan ja ruotsin kielen puolesta

Jo pitkään muun muassa tässä lehdessä on poliitikoiltamme peräänkuulutettu selkeämpiä kantoja muukalaisvihaa vastaan, ulkomaalaisvastaisuuden levitessä.

Syksyn kuntavaaleissa jotkut ehdokkaat lähinnä Perussuomalaisissa profiloituivat selkeästi ulkomaalaisvastaisiksi. Jotkut heistä tulivat valituiksi.

Laman aikana, kun monet voivat menettää työpaikkansa joksikin aikaa tai kokonaan, kasvaa riski että turhautumista käytetään Suomessa työssä olevia tai tänne työskentelemään haluavia vastaan - tunnuksella "ne vie meidän työpaikat".

Juuri tässä mielessä oli tervetullutta ja arvokasta, että pääministeri Matti Vanhanen eilen Hbl:n haastattelussa otti kantaa.

Ulkomaalaiset eivät ole uhka, päinvastoin me olemme heistä riippuvaisia, sanoi Vanhanen. Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Mutta pääministeri nosti esiin myös periaatteellisen puolen yli kansallisen itsekkyyden:

Kansallisvaltioiden pitää purkaa muureja, ei rakentaa niitä. Vanhasen visiossa Euroopan kansallisvaltioiden rajat "tulevat kansalaisille näkymättömiksi".

Juuri tämä yhdistelmä itsekkyyttä ja idealismia on oikea resepti muukalaisvihamielisyyttä vastaan, etenkin kun argumentit kulkevat käsi kädessä. Suomi tarvitsee taas pian enemmän ulkomaista työvoimaa, emmehän selviydy edes lamasta ilman sitä.

Mutta samanaikaisesti meidän täytyy hyväksyä se, että yhä rajattomampi Eurooppa menettää työvoimaa, kun Suomessa syntyneet muuttavat ulkomaille ja maahanmuuttajat muuttavat edelleen toisiin maihin. Rajattomuus on molemminpuolista.

Rajaton Eurooppa perustuu yksilöiden valinnanvapauteen. Tai kuten Vanhanen ilmaisi asian: kansalaisten arkipäivässä ei pitäisi olla rajoja.

Jokaisen puolueen täytyy pitää huolta ettei siitä tule kanavaa rasistisille mielipiteille, alleviivasi Vanhanen edelleen Hbl:ssä.

Tätä taustaa vasten voisi olla hieman yllättävää, ettei Vanhanen halunnut osoittaa, tai kuten hän ilmaisi "syyttää" Perussuomalaisia puolueena. Mutta hänellä oli siihen syynsä.

Niin kauan kuin puoluejohtaja Timo Soini ei itse - kuten hänen kollegansa Euroopan populistipuolueissa - julkisesti esitä rasistisia, muukalaisvihamielisiä mielipiteitä, voidaan kiehunnan toivoa pysyvän kannen alla.

Mutta entä jos Soini pelaakin kaksilla korteilla: teeskentelee salonkikelpoista ulospäin, mutta paremminkin kannustaa kuin ojentaa rasisteja salaa.

Siinä tapauksessa Vanhanen lupasi Hbl:lle osallistuvansa kansalaismielenilmaukseen rasismia vastaan, kuka ensimmäisenä vain pääministeriä ehtiikin pyytämään.

Ostoskeskus Helsingin lähiössä tai Vantaalla voisi olla sopiva paikka, jos halutaan saavuttaa sekä rasistit että heidän uhrinsa.
[...]

--------------------

Vanhanen sätter ned foten mot rasism och för svenskan

Det har länge, bland annat av denna tidning, efterlysts klarare ställningstaganden från våra ledande politiker mot det främlingshat, den utlänningsfientlighet som breder ut sig.

I höstens kommunalval profilerade sig några kandidater närmast bland sannfinländarna öppet på temat. Några av dem blev invalda.

I en lågkonjunktur, då många riskerar att mista sina jobb för en tid eller för gott, växer risken för att frustrationen vänds mot utlänningar som jobbar eller vill jobba i Finland - enligt devisen "de far iväg med våra jobb".

Just i detta läge var det välkommet och värdefullt att statsminister Matti Vanhanen i går i Hbl satte ned foten.

Utlänningar är inget hot, tvärtom är vi beroende av dem, fastslog Vanhanen. Finland behöver arbetsrelaterad invandring. Men statsministern lyfte också upp den principiella sidan, utöver den krasst nationalegoistiska:

Nationalstaterna bör rasera murar, inte resa sådana. Vanhanens vision av Europa är att nationalstaternas gränser "blir osynliga för medborgarna".

Just denna kombination av själviskhet och idealism är det rätta receptet mot främlingsfientlighet, särskilt som argumenten går hand i hand. Finland behöver snart mer utländsk arbetskraft igen, ja vi klarar inte ens lågkonjunkturen utan sådan.

Men samtidigt måste vi också acceptera att vi i ett alltmer gränsfritt Europa förlorar arbetskraft, i form av både infödda finländare som flyttar utomlands och invandrare som vandrar vidare. Gränslösheten är ömsesidig.

Det gränslösa Europa utgår från individernas valfrihet. Eller som Vanhanen uttryckte det: i medborgarnas vardag borde inga gränser existera.

Varje parti måste se till att det inte ses som en kanal för rasistiska åsikter, underströk Vanhanen vidare i Hbl.

Mot den bakgrunden kunde det förvåna lite att Vanhanen inte var villig att pricka, eller som han uttryckte det "skuldbelägga" sannfinländarna som parti. Men han har en poäng i det.

Så länge partiledaren Timo Soini inte själv - likt sina kolleger i Europas populistpartier - offentligt ger uttryck för rasistiska, främlingsfientliga åsikter kan man hoppas på att underströmmarna förblir underströmmar.

Men tänk om Soini spelar ett dubbelspel: håller salongsfähig min utåt, men snarare uppmuntrar än tillrättavisar rasisterna i det dolda?

Då Vanhanen i Hbl lovade ställa upp på en medborgartillställning mot rasism är frågan bara vem som hinner först med att vidtala statsministern.

Ett köpcentrum i någon av Helsingfors förorter eller i Vanda kunde vara en välvald plats om man vill nå ut till både rasister och deras offer.
[...]