maanantai 23. marraskuuta 2015

HS: Turvapaikanhakijoita avustanut juristi sai esiintymiskiellon

Helsingin Sanomat: Turvapaikanhakijoita avustanut juristi sai esiintymiskiellon 23.11.2015

Helsingin hallinto-oikeus on määrännyt helsinkiläiselle juristille Kirsi Petterssonille vuoden pituisen esiintymiskiellon tehtävien laiminlyönnin ja muun muassa laskutukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Pettersson ja hänen yhtiönsä Novolex ovat keskittyneet erityisesti turvapaikanhakijoiden avustamiseen.

Hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilä luonnehtii esiintymiskieltoa varsin harvinaiseksi. Hänen mukaansa tällaisia tapauksia ei ole edes vuosittain.

Hallinto-oikeus alkoi selvittää Petterssonin työssä havaittuja epäselvyyksiä omasta aloitteestaan. Valtaosa hänen asiakkaistaan on ulkomaalaisia, joilla on itse huonot mahdollisuudet arvioida hänen työnsä laatua, oikeus huomautti.

Pettersson ei esimerkiksi aina vastannut oikeuden lähettämiin lisäselvityspyyntöihin. Joskus taas vastaus tuli myöhässä.

Lisäksi laskutuksessa oli epäselvyyksiä. Pettersson oli esimerkiksi laskuttanut valtiota asiakastapaamista, joissa oikeuden mukaan oli epäselvää, oliko niitä lainkaan ollut. Esimerkiksi yhdestä tapaamisesta oli laskutettu, vaikka Maahanmuuttoviraston mukaan asiakas oli palannut jo kotimaahansa.

Hallinto-oikeus myös huomasi, että useissa eri asiakastapaamisissa oli sama päivämäärä ja kellonaika. Pettersson sanoi, että kyseessä oli virhe.

Tulkkauslaskuihin liittyi myös epäselvyyksiä. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa tulkkauskieli on asiakirjojen mukaan soninke, mutta valittaja oli kertonut osaavansa äidinkielensä edon lisäksi vain englantia. Pelkästään serbiaa puhuneen asiakkaan tulkkauskieleksi taas oli ilmoitettu bosnia.

Oikeus pyysi lopulta Petterssonilta kirjallisen vastineen, mutta sitäkään hän ei toimittanut määräaikaan mennessä. Kun oikeus järjesti asiasta suullisen istunnon, Pettersson ei tullut paikalle eikä toimittanut etukäteen selvitystä laillisesta esteestä. Petterssonin mukaan hän oli Lappeenrannassa avustamassa turvapaikkapuhuttelussa.

Pettersson ei pitänyt puutteita kovin vakavina. Monet niistä johtuivat hänen mukaansa inhimillisestä virheestä.

Hallinto-oikeus ei ollut tyytyväinen Petterssonilta saatuihin selvityksiin.

Oikeus ei ollut ollenkaan varma siitä, pitääkö Pettersson edes yhteyttä päämiehiinsä. Päällekkäiset tapaamiset ja muut epäselvyydet antavat aiheen epäillä, saako asiakas tarvitsemansa avun.

”Petterssonin nyt antama vastine ei osoita vakuuttavalla tavalla näitä epäilyjä aiheettomiksi.”

Laskutusepäselvyydet ovat kohdistuneet valtioon eivätkä valittajiin, oikeus huomautti.

Yksittäisen virheet eivät oikeuden mukaan olisi kovin vakavia. Laiminlyöntejä on kuitenkin paljon, ne ovat jatkuneet yli vuoden eikä Pettersson ole korjannut tapojaan hallinto-oikeuden kehotuksista huolimatta. Tämän vuoksi oikeus arvioi, ettei Pettersson hoida asiakkaittensa valituksia asianmukaisella tavalla.

”Hänen toimintansa osoittaa hänen suhtautuvan välinpitämättömästi hallinto-oikeuden prosessinjohtoon ja jopa häneltä edellytettyihin ammattieettisiin sääntöihin. Pettersson on toiminnallaan saattanut yksittäistapauksissa vaarantaa asiakkaidensa oikeusturvan toteutumisen”, oikeus totesi.

Pettersson ei nyt vuoteen saa esiintyä hallinto-oikeudessa. Hänen on toimitettava asiakkaidensa yhteystiedot hallinto-oikeudelle, jotta heille pystytään hankkimaan kelpoisuusvaatimukset täyttävä asiamies.

Pettersson on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asia on myös asianajajaliiton valvontalautakunnan käsittelyssä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Pettersson ei vastannut HS:n soittopyyntöön.