tiistai 17. marraskuuta 2015

Suomenmaa: Vanhanen: Maahan­muut­ta­jien kotout­ta­mi­sessa pitää onnistua

Suomenmaa: Vanhanen: Maahan­muut­ta­jien kotout­ta­mi­sessa pitää onnistua 17.11.2015

Monet tarjoavat ratkaisuksi rajojen sulkemista. Keneltä ne suljettaisiin? Tuhansilta terroristien uhkaa pakenevilta estääksemme yhden tai kahden rikollisen saapumisen? kysyy keskustan edus­kun­ta­ryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen.

– Parempi on hakea sellaisia ratkaisuja, joilla toden­nä­köi­syys rikollisten löytämiseen kasvaa, mutta samalla voimme auttaa apua tarvitsevia, Vanhanen kirjoittaa tiistaina ilmestyvässä Suomenmaassa.

ISIL käyttää terroria keinona vastak­kai­na­set­telun kasvat­ta­mi­seksi länsimaissa, jotta heidän on helpompi rekrytoida syrjintää kokeneita muslimeja.

Siksi maahan­muut­ta­jien kotout­ta­mi­seen on kohdistettava yhä enemmän huomiota, Vanhanen korostaa.

– Siinä on onnistuttava.

Terrori-iskujen torjuminen onnistuu Vanhasen mukaan vain, jos hyökkääjien aikeista saadaan vihiä etukäteen.

– Meillä on suojattu henki­lö­koh­taisen viestinnän vapautta ja varottu antamasta yhteis­kun­nalle liian suurta oikeutta tunkeutua ihmisten peru­soi­keuk­sien piiriin.

– Nyt tätä rajaa vapauden ja kontrollin välillä on säädettävä uudelleen.

Ranskan iskuista riippumatta Juha Sipilän hallitus on valmistellut parla­men­taa­rista hanketta tiedus­te­lu­la­kien uudis­ta­mi­seksi.

– On aika antaa vira­no­mai­sil­lemme lisää mahdol­li­suuksia ennal­ta­eh­käi­se­vään työhön tällaisen kansain­vä­lisen rikollisuuden torjumiseksi, Vanhanen korostaa.

Syyrian sodan jatkuessa on todennäköistä, että iskuja kohdistuu muuallekin Eurooppaan, Vanhanen varoittaa.

Suomi ei ole osallistunut Syyrian sotaan niin suoraan kuin Ranska, joten iskun toden­nä­köi­syys meillä on pienempi.

Useita suomalaisia olisi kuitenkin voinut olla konsertissa Pariisissa.

– Emme ole sivullisia.