sunnuntai 29. marraskuuta 2015

Yle: Puoluejohtajilta harvinainen kirje: Kaikkien panosta tarvitaan pakolaiskriisissä

Yle: Puoluejohtajilta harvinainen kirje: Kaikkien panosta tarvitaan pakolaiskriisissä 29.11.2015
Helsingin Sanomat: Kaikkien panosta tarvitaan pakolaiskriisin hoitamisessa

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat kirjoittaneet yhteisen kannanoton, jossa he painottavat muun muassa sitä, että järjestyksenpito ja rikosten selvittäminen kuuluu poliisille ja oikeuslaitoksen tehtävä on tuomita rikoksiin syyllistyneet.

Rikokset ovat yhtä tuomittavia, syyllistyipä niihin kantasuomalainen tai turvapaikanhakija, kirjoittavat eduskuntapuolueiden puheenjohtajat yhteisessä kannanotossaan. Harvinainen kannanotto on julkaistu tänään sunnuntaina useissa sanomalehdissä muun muassa Helsingin Sanomissa.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettu nopeaan tahtiin eri puolille Suomea. Niiden ympäristössä on ollut väkivaltaisuuksia, joihin puoluejohto muistuttaa syyllistyneen niin kantasuomalaisten kuin turvapaikanhakijoiden.

Kaikkien on noudatettava Suomen lainsäädäntöä, puheenjohtajat painottavat. Järjestyksenpito ja rikosten selvittäminen kuuluu poliisille ja oikeuslaitoksen tehtävä on tuomita rikoksiin syyllistyneet. Puheenjohtajat pyytävät, ettei ihmisryhmiä leimata joidenkin yksilöiden tekemien rikosten takia. He ovat huolissaan myös sosiaalisessa mediassa käytävästä keskustelusta.

– On pyrittävä ihmisiä ja oikeaa tietoa kunnioittavaan keskusteluun, puheenjohtajat kirjoittavat.

Johtajat muistuttavat, että Suomi tai muutkaan Euroopan maat eivät osanneet varautua etukäteen tulijoiden suureen määrään. Puoluejohtajat kirjoittavat ymmärtävänsä tämän hämmentävän ihmisiä. Puolueiden puheenjohtajat muistuttavat, että Suomi toimii kansainvälisesti, jotta sotia ja kriisejä saataisiin soviteltua, eikä ihmisten tarvitsisi lähteä kodeistaan ja kotimaistaan.

Euroopan unionin alueelle on tullut vuodessa noin miljoona turvapaikanhakijaa.

"Kysymys vuosien työstä"

Suomeen on saapunut tänä vuonna kymmenen kertaa enemmän turvapaikanhakijoita kuin yleensä. Ihmisiä on tullut noin 30 000.

Puoluejohtajat muistuttavat, että turvapaikan saa osa hakijoista. On tehtävä pitkäjänteistä työtä, jotta Suomeen jäävät ihmiset saavat koulutusta ja pääsevät työelämään, johtajat kirjoittavat. Tärkeää on kielen, kulttuurin ja tapojen oppiminen.

– Tässä työssä tarvitsemme jokaista suomalaista. Ilmapiirillä on suuri merkitys, puoluejohtajat huomauttavat.

Tekstin ovat allekirjoittaneet keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, perussuomalaisten Timo Soini, kokoomuksen Alexander Stubb, SDP:n Antti Rinne, vihreiden Ville Niinistö, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki, RKP:n Carl Haglund ja kristillisten Sari Essayah. He määrittelevät, että edessä on vuosien työ, johon tarvitaan jokaista puoluetta.

– Myös maahanmuuttajat rakentavat Suomea, he kirjoittavat ja muistuttavat, että Suomessa on aina asunut ihmisiä, joilla on juuria eri maissa.


____________________________________

Helsingin Sanomat: Kaikkien panosta tarvitaan pakolaiskriisin hoitamisessa

Suomeen on tullut viime kuukausien aikana enemmän pakolaisia kuin koskaan aikaisemmin. Suomi ja muut Euroopan maat eivät ole osanneet eivätkä voineet ennakolta varautua turvapaikanhakijoiden suureen määrään. Tämä aiheuttaa ymmärrettävästi myös suomalaisten keskuudessa hämmennystä, jopa pelkoa.

Pakolaisuuden syyt ovat sodissa ja kriiseissä. Pitkään jatkuneet väkivalta, terrori ja sota muun muassa Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa ja Somaliassa ovat ajaneet ihmiset pakenemaan kodeistaan. Eurooppaan tulee valtavasti pakolaisia, mutta vielä moninkertaisesti enemmän heitä on kriisialueilla ja kriisimaiden ympärillä.

Suomi toimii kansainvälisesti sen puolesta, että sotia ja kriisejä saataisiin soviteltua, jotta ihmiset eivät joudu pakenemaan kodeistaan ja kotimaistaan. Mutta samaan aikaan meidän on pystyttävä reagoimaan pakolaisiin, jotka ovat tulleet Eurooppaan ja Suomeen.

Suomeen on jouduttu perustamaan pikavauhdilla uusia vastaanottokeskuksia. Niiden perustaminen on herättänyt vastustusta ja pelkoakin monilla paikkakunnilla.

Vastaanottokeskusten ympäristössä häiriöt ja väkivalta ovat lisääntyneet. Niihin ovat syyllistyneet sekä kantaväestö että turvapaikanhakijat.

Kaikkien pitää noudattaa Suomen lainsäädäntöä. Laki on sama kaikille. Suomessa järjestyksenpito ja rikosten selvittäminen kuuluu poliisille. Oikeuslaitoksen tehtävä on tuomita rikoksiin syyllistyneet.

Joidenkin kantaväestöön kuuluvien vastaanottokeskuksiin kohdistamat väkivaltaiset iskut ovat vakavia rikoksia. Myös joidenkin turvapaikanhakijoiden epäillään syyllistyneen erittäin vakaviin rikoksiin.

Rikokset ovat yhtä lailla tuomittavia, ovat ne sitten kantaväestön tai turvapaikanhakijoiden tekemiä. Rikokset tutkitaan ja syylliset saatetaan oikeuden eteen tuomittaviksi riippumatta taustasta.

On tärkeää, ettei kokonaisia ihmisryhmiä leimata tai syyllistetä siitä, että vakavia, vastenmielisiä ja täysin tuomittavia rikoksia ovat tehneet jotkut yksilöt. Vastakkainasettelua väestöryhmien välillä ei pidä lietsoa. Myös sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa on pyrittävä ihmisiä ja oikeaa tietoa kunnioittavaan keskusteluun.

Me suomalaiset olemme maltin ja tolkun kansaa. Me olemme aina muistaneet kunnioittaa lakia ja oikeutta, yhdenvertaisena kaikille. Muistetaan se nytkin.

Vain osa turvapaikanhakijoista tulee saamaan turvapaikan Suomesta. Puhutaan joka tapauksessa suuresta joukosta ihmisiä. Tarvitsemme siis pitkäjänteistä työtä, jotta Suomeen asumaan jäävät pakolaiset saisivat mahdollisimman nopeasti koulutusta ja pääsisivät mukaan työelämään.

Suomalaiselle yhteiskunnalle on suuri haaste onnistua kotouttamaan uudet ihmiset osaksi yhteiskuntaa. Kielen, kulttuurin ja tapojen oppiminen on ensiarvoisen tärkeää. Tässä työssä tarvitsemme jokaista suomalaista mukaan. Ilmapiirillä on suuri merkitys.

Maassamme on aina asunut ihmisiä, joilla on juuria eri maissa. Myös maahanmuuttajat rakentavat Suomea. Kysymys on joka tapauksessa vuosien työstä, johon tarvitaan jokaisen puolueen yhteistä panosta.

Juha Sipilä, puheenjohtaja (kesk)

Timo Soini, puheenjohtaja (ps)

Alexander Stubb, puheenjohtaja (kok)

Antti Rinne, puheenjohtaja (sd)

Ville Niinistö, puheenjohtaja (vihr)

Paavo Arhinmäki, puheenjohtaja (vas)

Carl Haglund, puheenjohtaja (r)

Sari Essayah, puheenjohtaja (kd)