perjantai 31. tammikuuta 2014

HS: Suomi ei kiinnosta osaajia eikä suojelua tarvitsevia

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Suomi ei kiinnosta osaajia eikä suojelua tarvitsevia 31.1.2014

Suojelua tarvitsevien ihmisten vastaanotto Suomeen ja työperäinen maa­hanmuutto ovat viimeaikaisessa keskustelussa menneet usein sekaisin.

Kyse on kuitenkin kahdesta täysin eri asiasta. Suojelua tarvitsevia pako­laisia ja turvapaikanhakijoita ei voi eikä saa arvioida samojen kriteerien mukaan kuin työmarkkinoiden aukkoja paikkaamaan houkuteltuja tu­lokkaita.

Tästä huolimatta kumpaakin ryhmää yhdistää yksi yhteinen piirre: Suo­mea ei nähdä erityisen houkuttelevana kohdemaana.

Hallituksen viime kesällä tekemän maahanmuuttostrategian mukaan Suomi tarvitsee tulevaisuudessa uusia työntekijöitä. Käytännössä Suomi ei kuitenkaan kiinnosta kolmansien maiden osaavia ammattilaisia. Suo­mi ei ole vetovoimainen, eikä oleskelulupajärjestelmäkään kannusta työ­voiman maahanmuuttoon.

Suomi on etäinen kohde myös turvapaikanhakijoille ja muille kansainvä­listä suojelua tarvitseville. Viime vuonna Suomeen saapui 3 238 turvapai­kanhakijaa. Se on pieni luku useimpiin muihin EU-maihin verrattuna.

Suomeen pyrkijöiden määrä on pysynyt viime vuosina lähes samalla ta­solla.

Korkein hallinto-oikeus päätti viime vuonna, että jos maasta poistumi­nen estyy, ulkomaalaiselle pitää myöntää tilapäinen oleskelulupa. Sisä­ministeriön mielestä päätös lisää Suomen ei-toivottavaa vetovoimaa ha­kijoiden keskuudessa.

Nyt vireillä on lainmuutos, jonka mukaan tilapäistä lupaa ei enää myön­netä, jos vapaaehtoinen paluu on mahdollinen. Käytännössä tämä koski­si neljääsataa henkilöä vuodessa, lähinnä Somalimaahan, Irakiin ja Afga­nistaniin palautettavia.

Muutos toki suoraviivaistaa lakia, mutta paluun vapaaehtoisuudesta – ja Suomen vetovoimasta – voidaan olla eri mieltä.

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) kertoi torstaina, että hän olisi henkilö­kohtaisesti valmis lisäämään edelleen kiintiöpakolaisten määrää. Suomi ottaa tänä vuonna 1 050 kiintiöpakolaista, joista peräti 900 on jo saanut kuntapaikan.

Kiintiöpakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja työperäisten maahanmuut­tajien Suomeen tulon reitit ja ehdot ovat hyvin erilaisia. Kaikille heille on kysyntää työmarkkinoilla, myös suojelua tarvitseville kotouttamisen jälkeen.