perjantai 17. tammikuuta 2014

Iltalehti: Lieksan perussuomalaisen valtuutetun puheet syyteharkintaan

Iltalehti/STT: Lieksan perussuomalaisen valtuutetun puheet syyteharkintaan 17.1.2014
Poliisitiedote: Lieksan kiihottamisjuttu syyteharkintaan

Lieksan perussuomalaista valtuutettua koskeva juttu on edennyt syyteharkintaan.

Poliisi epäilee Esko Saastamoista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, syrjinnästä ja kunnianloukkauksesta.

Saastamoinen vaati viime syksynä puhdasta kokoustilaa perussuomalaisille. Syynä oli se, että somalit olivat kokoontuneet samoissa tiloissa.

Saastamoinen erotettiin valtuustoryhmänsä puheenjohtajan paikalta puheidensa takia. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen.

___________________________

Poliisitiedote: Lieksan kiihottamisjuttu syyteharkintaan

Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi rikosasiassa, jossa Lieksan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaa ja perussuomalaisten kaupunginvaltuutettua epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, syrjinnästä ja kunnianloukkauksesta.

Poliisi otti asian tutkittavakseen sen jälkeen, kun Yle oli 12.11.2013 uutisoinut, että Lieksan perussuomalaisten puheenjohtaja Esko Saastamoinen oli kaupunginvaltuuston kokousta edeltävässä kahvitilaisuudessa 11.11.2013 vaatinut ryhmälleen uutta "puhdasta" kokoustilaa. Vaatimuksen perusteena oli uutisen mukaan ollut se, että somalialaisten työryhmä kokoontuu perussuomalaistenkin kanssa samoissa kokoustiloissa noin kerran kuukaudessa.

Saastamoinen on esitutkinnassa kuulusteltu epäiltynä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja syrjintään. Lisäksi kokoustilassa kokoontuneen somalityöryhmän seitsemän jäsentä ovat kukin tehneet Saastamoisesta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta, johon hänet on myöskin kuulusteltu rikoksesta epäiltynä.

Esitutkinnan aikana poliisin tietoon on tullut, että Saastamoinen on kesällä 2013 erään maahanmuuttajia koskevan keskustelun yhteydessä eräälle kaupunginvaltuutetulle arvostellut Lieksan kaupungin vt. sosiaalijohtajaa, joka on vaatinut rangaistusta Saastamoiselle kunnianloukkauksesta. Saastamoinen on myös tämän rikosepäilyn osalta kuulusteltu rikoksesta epäiltynä.

Esko Saastamoinen on kuulusteluissa ja 16.1.2014 esitutkinta-aineistosta antamassaan loppulausunnossa kiistänyt syyllistyneensä asiassa mihinkään rikokseen.

Esitutkinnassa on kuulusteltu 12 todistajaa, joista suurin osa on paikalla olleita kaupunginvaltuutettuja. Lisäksi on kuulusteltu kaupunginsihteeri, jolle vaatimus uusista kokoustiloista on kohdistettu, paikalla ollut paikallislehden päätoimittaja ja vuokrataloyhtiön toimitusjohtaja. Todistajien kertomukset siitä, mikä on ollut vaatimuksen peruste ja mitä Saastamoinen on tilaisuudessa sanonut, eroavat jonkin verran toisistaan.

Esitutkinnassa on selvitelty myös sitä, liittyykö kyseiseen kokoustilaan sisätila- tai muita hygieniaongelmia. Sellaisia ongelmia, jotka estäisivät tai haittaisivat tiloissa kokoontumista ei esitutkinnassa ole ilmennyt. Ko. tilaisuudessa esiintuotu näkemys siitä, että maahanmuuttajien asunnoissa esiintyisi hyönteisongelmia muuta väestöä enemmän, on esitutkinnan perusteella osoittautunut paikkansapitämättömäksi.

Asiassa on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä myös eräs toinen kaupunginvaltuutettu, joka osallistui kyseiseen keskusteluun uusista kokoustiloista. Myös hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa mihinkään rikokseen.

Asia siirretään tänään syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänviraston Joensuun palvelutoimistoon.

Samaan asiayhteyteen liittyy kuuden perussuomalaisen kaupunginvaltuutetun erääseen kaupunginvaltuutettuun kohdistama rikosilmoitus, jonka yhteydessä he ovat vaatineet valtuutetulle rangaistusta kunnianloukkauksesta. Ilmoituksen tekijät katsovat ko. henkilön loukanneet heidän kunniaansa edellä mainittua kahvitilaisuutta seuranneessa kaupunginvaltuuston kokouksessa, kun hän on puheenvuorossaan arvostellut Saastamoisen esittämää vaatimusta uusita kokoustiloista. Tämän jutun esitutkinta on kesken.

Pentti Nurminen
Rikosylitarkastaja
Tutkinnanjohtaja