sunnuntai 19. tammikuuta 2014

Vantaan Sanomat: Moni työ sallii uskonnolliset asut - huivi ei ole ongelma kaupan kassalla

Vantaan Sanomat: Moni työ sallii uskonnolliset asut - huivi ei ole ongelma kaupan kassalla 19.1.2014

Useissa isoimmissa työpaikoissa, kuten kaupungilla, ruokakauppaketjuissa ja sairaaloissa, sallitaan lähtökohtaisesti uskonnollisten asusteiden käyttö. Ehtona on, ettei se aiheuta työturvariskiä tai hygieniaongelmia.

Yleinen käytäntö on, että työntekijä saa käyttää huivia, huntua, turbaania tai burkaa, jos työtehtävät tai työturvamääräykset eivät vaadi suojavaatetusta, virkapukua tai yhtenäistä työasua. Tällainen pukeutumista rajoittava työ on esimerkiksi poliiseilla.

Yksityiskohtaisia asuohjeita tai -kieltoja ei monissa työpaikoissa kuitenkaan ole, ja niissä esimiehet ratkaisevat asun käytön tilannekohtaisesti.

Joillakin työnantajilla on tarkat ohjeet yhtenäisten työasujen takia, esimerkiksi Hok-Elannolla.

– Olemme ottamassa käyttöön uutta marketkaupan työasua, ja tuohon on suunniteltu asuun sopiva huivi, kertoo henkilöstöjohtaja Antero Levänen.

Huivi saa olla myös oma, muttei sellainen, joka voi tarttua kiinni koneisiin.

– Huivi ei saa olla liian suuri, ja sen tulee olla puhdas ja siisti, koska henkilöstö työskentelee elintarvikkeiden parissa.

Myös Vantaan ja Helsingin kaupungit sallivat uskonnollisten asusteiden käytön, jos työnkuva ei tätä estä. Helsingillä on esimerkiksi huivia käyttävä metrokuski.

– Tiukkaa kieltoa ei ole, vaan asun käyttöä katsotaan joustavasti. Jos työntekijä käyttää työmaalla kypärän alla kevyttä turbaania, tämä saatetaan sallia, kertoo Helsingin neuvottelupäällikkö Leena Mattheiszen.

Vantaalla ei ole ilmennyt tarvetta laatia ohjeistuksia uskonnollisten asujen käytöstä, kertoo sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva. Työasun pitää kuitenkin täyttää säännösten mukaiset työturva- ja hygieniavaatimukset.

– Emme ole hirveän tiukkoja työasun suhteen, kunhan se on asiallinen. Ainakin jotkut ovat käyttäneet työssä huivia. Uskonto sinällään on yksityinen asia, joka ei kuulu työnantajalle, Toiva sanoo.

Hus-kuntayhtymässä uskonnolliset asut sallitaan osassa työtehtävistä.

– Tietyissä tehtävissä edellytetään suojavaatetuksen käyttöä, josta työntekijä ei voi kieltäytyä. Esimerkiksi ravitsemushuollossa tai leikkaussaleissa ei käytetä omia päähineitä, selvittää henkilöstöresurssipäällikkö Pia Keijonen.

Keijonen painottaa, että esimies voi puuttua työntekijän perusoikeuksiin liittyvään pukeutumiseen vain hyväksyttävillä perusteilla, joiden on oltava kaikille työntekijöille samat. Perusteena voi olla potilaan oikeuksien kunnioitus, hygienia tai työturva.

Kaupunkien henkilöstöjohtajat: Uskonnollisista asuista ei ole noussut työkiistoja

Uskonnolliset asusteet eivät ole aiheuttaneet työkiistoja ruokakaupoissa, sairaaloissa tai kaupungilla, kertovat Vantaan Sanomien haastattelemat henkilöstöjohtajat.

– En tiedä, että ongelmatilanteita olisi ilmennyt, toteaa Ruokakeskon henkilöstöjohtaja Johanna Kontio.

– Näkemyseroista ei ole tullut tietoa yhtymähallintoon, kertoo Husin henkilöstöresurssipäällikkö Pia Keijonen.

– Ongelmia ei ole tullut eteen, sanoo Vantaan sosiaali- ja terveystoimen hallintojohtaja Ari Toiva.

Useissa työpaikoissa uskonnollisen asusteen käyttöä ei ole linjattu tarkemmin, koska sellaisen käyttövaatimuksia ei ole tullut esille. Niitä käyttäviä työntekijöitä on vielä hyvin vähän, ja osalle heistä esimerkiksi huivin käyttö ei ole ehdotonta. Tilanne voi kuitenkin muuttua ulkomaalaisväestön kasvaessa.

– Tulevaisuudessa asia nousee varmasti enemmän esille, arvioi Helsingin neuvottelupäällikkö Leena Mattheiszen.


Turbaaniriidasta ennakkotapaus

Pääkaupunkiseudun bussiyhtiöt eivät salli uskonnollisia päähineitä osana työasua. Asiasta nousi kohu helmikuussa, kun Veolia Transport kielsi Vantaalla kuljettajaltaan Gill Sukhdarshan Singhiltä turbaanin käytön.

Työsuojeluviranomaisesta kyse on lainvastaisesta syrjinnästä.

Gill on tehnyt turbaanikiellosta tutkintapyynnön, ja asia on nyt poliisin ratkaistavana.

Tapauksesta odotetaan ennakkotapausta, jonka pohjalta ratkaistaan tulevaisuudessa vastaavia asukiistoja.