keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Oulu-lehti: Maahanmuuttajaperheille matalan kynnyksen tukea

Oulu-lehti: Maahanmuuttajaperheille matalan kynnyksen tukea 29.1.2014

Pahimmillaan saattaa kestää jopa viisi vuotta, ennen kuin turvapaikanhakija saa päätöksen oleskeluluvasta. Ruukin vastaanottokeskuksen pakolaissihteeri Tuukka Pasanen kertoo talon lasten keksineen oman leikin, jonka nimi on ”Kuka saa oleskeluluvan”.

– Lapsi ei kuitenkaan voi odottaa edes yhtä vuotta. Hän tarvitsee varhaista vuorovaikutusta ja vanhempiaan heti, muistuttaa Mari Manninen Ensi- ja turvakotien liitosta.

Manninen toimii liiton kehittämispäällikkönä Vaativa vauvatyö -hankkeessa, ja on ideoimassa tapoja auttaa vastaanottokeskuksissa olevia lapsiperheitä.

Yhteistyö on ottanut tuulta siipiensä alle myös Oulun ensi- ja turvakodin sekä Heikinharjun vastaanottokeskuksen välillä.

Vastaanottokeskuksissa ole aina riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia tukea lapsiperheitä, pohtii sosiaalityöntekijä Sanna Myllykangas Oulun vastaanottokeskuksesta.

– Pienryhmien vetämiseen ei ole riittävästi resursseja. Monet perheet ovat huoneissa omissa oloissaan, eikä avun tarvetta aina havaita.

Siksi yhteistyötä ja yhteydenpitoa on nyt tiivistetty.

Avun ja tuen tarve voi olla hyvin konkreettinenkin, tietää Myllykangas.

Viime aikoina vastaanottokeskukseen on tullut paljon esimerkiksi Nigeriasta kotoisin olevia yksinhuoltajaäitejä. Neuvola on monelle turvapaikanhakijalle täysin uusi asia.

– Eräs odottava äiti ihmetteli, että entäs sitten kun synnytän huoneessani aivan yksin. Kerroin, että Suomessa synnytetään yleensä sairaalassa.

Joku toinen oli hätääntynyt, kun synnytyssalissa kivunlievitykseksi oli tarjottu ilokaasua. Hän pelkäsi myrkytetyksi tulemista.

Synnytystukihenkilöt eli doulat tarjoavat apuaan myös maahanmuuttajanaisille.

– Oulussa ei maahanmuuttaja-asiakkaita ole vielä ollut, mutta mielellämme lähtisimme myös heidän tuekseen, kertoo Oulun ensi- ja turvakodissa vapaaehtoisena doulana toimiva Henna Ahtinen.

Oulun ensikodista sai viime vuoden aikana apua noin 60 perhettä. Alle kymmenen prosenttia perheistä oli maahanmuuttajia.

Useimmiten perhettä tuetaan varhaisen vuorovaikutuksen rakentamisesta lapsen ja vanhemman välille. Kun perheellä on huolia muutenkin, lasta ei aina jakseta ottaa riittävästi huomioon, tiimivastaava Hanne Puurunen Oulun ensi- ja turvakodista kertoo.

– Tutustumiskäynnillä perheet huomaavat, että tämä on rauhallinen paikka vastaanottokeskukseen verrattuna. Tavallisesti perheet asuvat täällä muutamia kuukausia, Puurunen kertoo.

Maahanmuuttajien olisi löydettävä tiensä myös matalan kynnyksen palvelujen pariin. Toppilassa toimii MLL:n kansainvälinen perhekahvila, ja ensi-ja turvakodin Baby Blues -perhetyöntekijä tarjoaa puhelinneuvontaa ja tekee kotikäyntejä.

– Perhetyöntekijän luona voi käydä myös juttelemassa, ja palvelut ovat maksuttomia, muistuttaa Puurunen.