lauantai 9. toukokuuta 2009

Pohjalainen: Vistbacka: Suomi tukee ihmissalakuljetusta?


Pohjalainen/mielipide:
Raimo Vistbacka: Suomi tukee ihmissalakuljetusta?
9.5.2009


Suomeen tuli vuonna 2007 noin 1 500 turvapaikanhakijaa. Viime vuonna heitä oli jo yli 4 000. Vuonna 2007 turvapaikanhakijoita oli Somaliasta 82 ja vuonna 2008 1 181. Irakista vastaavat luvut olivat 327 ja 1 255. Kasvu on huomattava.

Vuonna 2007 Suomeen tuli 98 ankkurilasta eli yksin tulleita alaikäisiä tai alaikäisiksi itseään väittäviä henkilöitä. Viime vuonna luku oli 706 eli nousua edelliseen vuoteen 620 prosenttia!

Turvapaikanhakijoiden määrä alkoi kasvaa räjähdysmäisesti viime vuoden lokakuussa. Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana heitä on tullut 1 430, joten kokonaismäärän ennustetaan nousevan kuluvana vuonna jopa 6 000:een, ellei hallitus muuta politiikkaansa.

Vastaanottokeskukset ovat täynnä. Uusia etsitään eri kunnista. Turvapaikanhakijoita majoitetaan hotelleihin, kun uusia vastaanottokeskuksia ei ole onnistuttu löytämään riittävästi.

Turvapaikkahakemusten käsittelyajat uhkaavat pitkittyä kohtuuttoman pitkiksi. Kohta ollaan yli vuoden pituisissa käsittelyajoissa. Hallituksen elvytyspaketissa on rahat noin kymmenen työntekijän palkkaamiseen, mutta se ei juuri paranna tilannetta.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan mukaan nyt tarvittaisiin pikaisesti rahat noin 30 työntekijän palkkaamiseen, jotta voitaisiin pysyä edes siedettävän pituisissa käsittelyajoissa. Tällä haavaa käsittelyssä ovat viime vuoden loppukesällä Suomeen tulleet hakijat.

Mistä tämä hakijoiden räjähdysmäinen kasvu johtuu? Väitän, että syy on hallituksen harjoittamassa maahanmuuttopolitiikassa ja erityisesti maahanmuuttoasioita hoitavan ministeri Astrid Thorsin. Edellisen sisäasiainministeri Kari Rajamäen aikana tulijoiden määrä laski. Hänen johtamaansa tiukkaa linjaa arvosteltiin jopa hänen omassa eduskuntaryhmässään, RKP:stä ja vihreistä puhumattakaan.

Odotan hallitukselta pikaisia toimia linjan tiukentamiseksi. Muutoin tilanne räjähtää käsiin ja rasismin kaltaisille ilmiöille annetaan liikaa kasvualustaa.

Minulla oli äskettäin mahdollisuus olla poliisiasiain neuvottelukunnan mukana tutustumassa Europolin toimintaan Hollannin Haagissa. Meille esiteltiin eurooppalaisen järjestäytyneen rikollisuuden uhka-arvioita.

Erityisen ansiokkaan esitelmän meille piti Europolissa yli kuusi vuotta työskennellyt Mari Hämäläinen. Hänen käsityksensä mukaan kansallisen lainsäädännön ja lakien tulkintojen muutokset vaikuttavat lähes välittömästi rikollisuuden tuloon esimerkiksi laittomaan maahanmuuttoon.

Silloin mieleeni muistui Pohjalaisessa 17. huhtikuuta ollut juttu, joka oli otsikoitu "17 000 dollarin pakomatka Irakista Pohjanmaalle". Jutussa kerrottiin, kuinka esimerkiksi Irakissa poliisina työskennellyt oli maksanut pakomatkastaan 12 000 dollaria ilmeisesti ihmissalakuljetuksiin erikoistuneille rikollisryhmille. Tällaistako toimintaa Suomen hallitus on tukemassa?

Nyt olisi muutettava lainsäädäntöä nopeasti - esimerkiksi siten, että perusteluksi ei enää riitä se, että tulee joltakin turvattomalta alueelta. Henkilön olisi itse pystyttävä näyttämään toteen, että hänellä itsellään on henkilökohtaisen suojelun tarve. Näinhän Ruotsissa nykyisin tehdään.

Hallituksen on tehtävä kaikkensa, ettei se toiminnallaan tue kansainvälisten ihmissalakuljettajarikollisjärjestöjen taloudellista menestystä, kuten nyt valitettavasti näyttää käyvän.

Raimo Vistbacka