maanantai 30. elokuuta 2010

Sisäasiainministeriö: Ministeri Thors: Perheenyhdistämissäännöksiä on tiukennettu

Sisäasiainministeriön tiedote: Ministeri Thors: Perheenyhdistämissäännöksiä on tiukennettu 30.8.2010

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin mukaan Suomi on tiukentanut perheenyhdistämissäännöksiään. Muutokset tulivat voimaan elokuun alusta. - Kasvattilasten tulee olla ollut tosiasiallisessa huoltosuhteessa perheenkokoajaan ennen tämän tuloa Suomeen. Tällä pyritään varmistamaan se, että nämä kasvattilapset ovat todellisessa perheenjäsenen asemassa, ministeri toteaa.

Samassa lakiuudistuksessa muutettiin alaikäiselle perhesiteen perusteella myönnettävän oleskeluluvan ehtoja siten, että luvan myöntäminen alaikäiselle on mahdollista yleensä vain, kun lapsi on alaikäinen sinä päivänä, jolloin oleskelulupahakemus ratkaistaan.

Biometrisistä oleskelulupakorteista annettiin hallituksen esitys kesäkuussa. - Tällä pyritään estämään väärinkäytöksiä, kun oleskeluluvan haltija pystytään paremmin yhdistämään oleskelulupaan, ministeri Thors painottaa.

Julkisuudessa esille nostettujen somalialaisten perheenyhdistämishakemusten tilanteesta ministeri Thors on hyvin selvillä. - Somalialaisten osalta on todettava, että vuonna 2009 somalialaisten tekemistä oleskelulupahakemuksistaan hylättiin 43 prosenttia, ministeri sanoo.

Somalian väliaikaishallitus myöntää kansalaisilleen biometrisen tunnisteen sisältäviä e-passeja. Sisäasiainministeriö aikoo ehdottaa ulkoasiainministeriölle, että tämä e-passi hyväksyttäisiin Suomessa maahantuloon hyväksyttäväksi matkustusasiakirjaksi. Tätä e-passia käytettäisiin jatkossa somalialaisten henkilöllisyyden todentamiseksi oleskelulupahakemuksen yhteydessä.

Ministeri Thors ymmärtää Maahanmuuttoviraston huolen resurssien riittävyydestä. - Maahanmuuttovirasto on saanut kehysneuvotteluissa lupauksen, että määräaikaisia työsuhteita hakemusruuhkan purkamiseksi voidaan jatkaa. Perheenyhdistämisten osalta taas pyritään tehostamaan menettelyä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, jotta käsittelyajat eivät venyisi. Tarkka prosessi vie aikaa, mutta estää väärinkäytöksiä, ministeri Thors sanoo.

Tilastotietoja somalialaisten turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksista (pdf)
Tilastotietoja turvapaikanhakijoista Pohjoismaissa 2010 (pdf)

___________________________________________________

Verkkouutiset: Thors puolustautuu: Lähes puolet somalialaisten perheenyhdistämishakemuksista hylätään

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors puolustautuu somalialaisten perheenyhdistämishakemuksista noussutta kritiikkiä kohtaan.

Sunnuntain Helsingin Sanomien mukaan 5000 somalialaisten perheenyhdistämishakemusta odottaa tällä hetkellä Maahanmuuttoviraston käsittelyä.

- Somalialaisten osalta on todettava, että vuonna 2009 somalialaisten tekemistä oleskelulupahakemuksistaan hylättiin 43 prosenttia, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors sanoo.
Thorsin mukaan Suomi on tiukentanut perheenyhdistämissäännöksiään. Muutokset tulivat voimaan elokuun alusta.

- Kasvattilasten tulee olla ollut tosiasiallisessa huoltosuhteessa perheenkokoajaan ennen tämän tuloa Suomeen. Tällä pyritään varmistamaan se, että nämä kasvattilapset ovat todellisessa perheenjäsenen asemassa, ministeri toteaa.

Samassa lakiuudistuksessa muutettiin alaikäiselle perhesiteen perusteella myönnettävän oleskeluluvan ehtoja siten, että luvan myöntäminen alaikäiselle on mahdollista yleensä vain, kun lapsi on alaikäinen sinä päivänä, jolloin oleskelulupahakemus ratkaistaan.

Biometriset tunnisteet eduskunnan käsittelyyn

Biometrisistä oleskelulupakorteista annettiin hallituksen esitys kesäkuussa.

- Tällä pyritään estämään väärinkäytöksiä, kun oleskeluluvan haltija pystytään paremmin yhdistämään oleskelulupaan, ministeri Thors painottaa.

Somalian väliaikaishallitus myöntää kansalaisilleen biometrisen tunnisteen sisältäviä e-passeja.

Sisäasiainministeriö aikoo ehdottaa ulkoasiainministeriölle, että tämä e-passi hyväksyttäisiin Suomessa maahantuloon hyväksyttäväksi matkustusasiakirjaksi. Tätä e-passia käytettäisiin jatkossa somalialaisten henkilöllisyyden todentamiseksi oleskelulupahakemuksen yhteydessä.

Ministeri Thors ymmärtää Maahanmuuttoviraston huolen resurssien riittävyydestä.

- Maahanmuuttovirasto on saanut kehysneuvotteluissa lupauksen, että määräaikaisia työsuhteita hakemusruuhkan purkamiseksi voidaan jatkaa. Perheenyhdistämisten osalta taas pyritään tehostamaan menettelyä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, jotta käsittelyajat eivät venyisi. Tarkka prosessi vie aikaa, mutta estää väärinkäytöksiä, ministeri Thors sanoo.