torstai 19. elokuuta 2010

Svenska YLE: Kommunerna behöver mera flyktingpengar

Svenska YLE: Kommunerna behöver mera flyktingpengar 19.8.2010

Statens flyktingpengar till kommunerna blir föremål för svåra förhandlingar i regeringens budgetmangling. Budgetförhandlingarna inleds i dag.

På mottagningscentralerna sitter just nu nästan 600 personer som har beviljats uppehållstillstånd och väntar på att få en plats i någon kommun. Över 200 kvotflyktingar väntar dessutom i flyktingläger utomlands.

Staten för hela tiden diskussioner för att få fler kommuner att ta emot de här flyktingarna. De flesta kommuner hävdar dock att de får alltför låga ersättningar från staten för att kunna täcka kostnaderna.

Finansministeriet säger nej
Tanken är att staten ska täcka alla kostnader som kommunen har för flyktingarna. Men ersättningarna har gjorts upp för hela 17 år sedan och efter det har de höjts med bara en tiondel. Inrikesministeriet har föreslagit en höjning med 7 miljoner för de kostnader som kommunerna har för kvotflyktingar, men Finansministeriet säger nej.

I Vanda har man en tradition av att ta emot flyktingar sedan 70-talet, men i år har staden beslutat att inte ta emot kvotflyktingar. Orsaken är att många personer med uppehållstillstånd i vilket fall som helst söker sig till Vanda och kostnaderna stiger.

- Staten ger ersättningar för bara tre år. Då borde det finnas arbetsplatser och man borde kunna språket för att fortsätta leva utan sådan social service, som nu blir extra kostnader för kommunen om man inte blir sysselsatt, säger Kirsi Vuori-Tuompo, som ansvarar för Vandas samservice för invandrare.

Ny integreringslag beaktas inte
Fler invandrare borde ha möjlighet till bättre integrering tack vare den nya integreringslagen. Men Finansministeriet har strukit också den här satsningen på en och halv miljon i sitt förslag till nästa års budget. Vuori-Tuompo hoppas att de beslutsfattare som talar för bättre integrering ska hålla sitt löfte.

- Om vi ska ta emot flyktingar måste vi också sköta om deras integrering, och för det behövs pengar, påpekar hon.