torstai 26. elokuuta 2010

Rauhan Tervehdys: Ministeri: Imaamien Suomen-tietämystä lisättävä


Suomessa toimivien imaamien koulutus on parhaillaan esillä eri ministeriöissä ja myös Suomen Islamilaisessa Neuvostossa.

Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács on ollut yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ELYyn tiedustellakseen sen mahdollisuuksia tukea imaamikoulutusta Suomessa asuville muslimeille.

Kovácsin mukaan imaamien kouluttaminen on tärkeää, koska imaamit ovat avainasemassa muslimien kotouttamisessa aiempaa paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos koulutusta ei ole tarjolla lähellä, Kovács pelkää että islamilaisuuden fundamentalistiset suunnat voimistuvat Suomessa.

– Minulla on epäilys siitä, että tällä hetkellä muutamat Suomessa toimivat muslimit opiskelevat imaamiksi kirjekurssilla Saudi-Arabiaan, hän sanoo.

Kovács miettii, voisiko valtio edistää Suomessa asuvien imaamien koulutusta esimerkiksi Sarajevon yliopiston maltillisessa islamilaisessa tiedekunnassa. Suomen Islamilaisen Neuvoston tiedottajan Isra Lehtisen mukaan Suomessa toimii arviolta noin 50–60 imaamia eli rukouksen johtajaa ja opettajaa. Imaamilla ei tarvitse olla oppiarvoa, mutta Lehtinen kertoo, että yleensä imaamit ovat opiskelleet uskontoa.

Mahdollista imaamikoulutusta selvitetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja, Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja Leila Helaakoski pitää tärkeänä imaamikoulutuksen selvittämistä. Hän kertoo, että asiaa tutkitaan yhdessä sisäasiainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten kanssa.

Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan imaamien kouluttaminen on ollut esillä myös opetusministeriössä, mutta ennen kaikkea siksi, että Suomessa jo toimivien imaamien tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta, muun muassa sen lainsäädännöstä, halutaan tulevaisuudessa lisätä. Virkkunen pitää ajatusta erityisestä imaamikoulutuksesta Suomessa hieman vieraana, koska hänen tietojensa mukaan imaamiksi ei pätevöidytä vain jonkin yhden koulutuksen avulla.

Opetusministeri haluaisikin selvittää ensin, mitä kaikkea imaamikoulutukseen sisältyisi eli minkä tasoisesta koulutuksesta olisi kyse. Koulutustarve tiedostettu muslimien keskuudessa Isra Lehtinen kertoo, että imaamien koulutusta käsitellään parhaillaan myös Islamilaisen Neuvoston lainopillisessa lautakunnassa.

– Minun näkemykseni on, että Suomeen tarvittaisiin akateemista tai ainakin ammattikorkeakoulutasoista imaamien koulutusta.

Lehtinen muistutaa, että Suomessa asuvien imaamien mahdollinen koulutus on ennen muuta imaamiksi aikovien oma tarve. Lehtisen mukaan Suomen valtion tulisi tukea imaamikoulutusta samalla tavoin kun se tukee esimerkiksi luterilaisen kirkon pappien koulutusta.

– Valtion tulisi osaltaan mahdollistaa se, että koulutusta voitaisiin antaa esimerkiksi jossakin suomalaisessa yliopistossa.