tiistai 31. elokuuta 2010

Suomen Somali: Perussuomalaisten propaganda

Suomen Somali: Perussuomalaisten propaganda 31.8.2010

Median vastakkainasettelu on yleistynyt paljon enemmän kuin aikaisemmin. Helsingin sanomat ja Ylen media ovat viime aikoina arvostelleet ankarasti maahanmuuttajien ja uusien turvapaikkahakijoiden lisääntyminen suomessa vetoamalla ensin somalialaisten perheiden suur kokoon, sitten ankkurilapsiin ja nyt kasvattilapsiin.

Samalla aikaa media on aktiivisesti painottanut ja kertonut useamassa otsikossa, miten perussuomalaisten kannatusluvut ovat kasvussa tasaiseen tahtiin. Se on toistanut perussuomalaisten mainontaa ja kertonut, että muiden puolueiden kannatusluvut ovat pysyneet samalla tasolla, paitsi vihreiden kannatusluvut, joiden kannatus laski ja menettivät neljäs sijansa perussuomalaisille.

Median kovaa arvostelu suomen somalialaisen yhteisön kohtaan ei ole mitään uutta, mutta nyt se on muuttunut sivistyneemmäksi. Maahanmuuttajat erityisesti somalit verrataan koko ajan perussuomalaisiin tai nämä asioista puhutaan samassa kontekstissa, niin että lukijalle tai katsojalle syntyy huonoja mielikuvia somaleista tai ylipäätään maahanmuuttajista ja hän luonnollisesti sijoittuu perussuomalaisten suuntaan.

Perussuomalaiset ja heidän kannattajat haluavat muodostaa tästä pienestä suomen maahanmuuttaja yhteisöstä kansallisen uhkakuvan. Heidän mielestä maahanmuuttajat eivät pysty sopeutumaan suomeen ja he edustavat erilaisia arvoja, eivätkä kunnioita suomalaista kulttuuria ja elämäntapa.

Maahanmuuttajien osuus suomen väestöstä on vain 2,7 prosenttia ja suurin osa heistä on sijoittunut pääkaupunkiseudulla. Useammalta heiltä on onnistunut kotoutuminen mukaan lukien somalit, vaikka maahanmuuttajat kokivat alkuvuosina rasismia ja syrjintää pahimmassa muodossa ja kokevat sitä edelleenkin.

Maahanmuuttovirasto hakee julkisuutta

Suuret puolueet valmistelevat parhaillaan maahanmuuttokantansa, jotkut puolueet paisuttelevat asiaa suureksi, mutta asioiden käsitteleminen ja yhteisten pelisääntöjen laatiminen on väistämätön askel kohti parempaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Toisaalta maahanmuuttovirasto on kompastellut maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä, koska viraston virkailijat ovat puhuneet työstään paljon julkisuudessa. En osaa sanoa, miksi maahanmuuttoviraston virkailijat joutuvat osallistumaan viritettyyn keskusteluun? Kenties he haluavat saada PR-toiminta heidän työlleen. Kaikkien parasta olisi, jos virasto hoitaisi ja keskittyisi omaan työhönsä, näin virasto pystyisi välttämään median myllerrystä.

Perussuomalaisten propaganda on maahanmuuttovastaisuuden levittäminen, mutta maahanmuuttovastaisuus ei anna ratkaisuja suomen taloudellisiin ja poliittisiin ongelmiin.

Suomen tulevaisuus

Suomi on valittu maailman parhaaksi maaksi, Amerikkalaisen aikakauslehden Newsweekin mukaan suomi on ylivoimainen koulutuksessa, terveydenhuollossa ja elämänlaadussa muiden maiden vertailussa. Tämä on iso saavutus suomelle, koska suomi on harvoin tunnettu maa kansainvälisesti.

Kehittyneen teknologian ja talouden kasvun ansiosta kansainvälisen yhteisön interaktiivisuus on lisääntymässä. Suomi on pieni maa, jossa tuotetaan korkeatasoisia metallisia ja teknillisiä tuotteita.

Suomi kuuluu EU:hun, joka on monikansallinen unioni. Suomessa pitäisi panostaa kansainvälistymisen ja monikulttuurisen yhteiskunnan kehitykseen, jotta suomi tulisi pärjäämään EU:n sisällä sekä maailmalla. Perussuomalaisten kannattajien propaganda, jonka mukaan suomi on homogeeninen yhteiskunta eristää suomea muusta maailmasta. Minusta suomen tulevaisuus on monikulttuurinen ja kansainvälinen.