tiistai 31. elokuuta 2010

MTV3: Maahanmuuttovirastolla runsas viikko aikaa selvittää ihmiskauppaepäilyt

MTV3: Maahanmuuttovirastolla runsas viikko aikaa selvittää ihmiskauppaepäilyt 31.8.2010

Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikön johtaja Heikki Taskinen sanoo MTV:n uutisille, että virastolla on runsas viikko aikaa tehdä selvitys vähemmistövaltuutetulle siitä, liittyykö somalialaisten perheenyhdistämistapauksiin viitteitä ihmiskaupasta.

- Sellainen selvitys meiltä on pyydetty. Tällaiset epäselvyydet tosin pyritään karsimaan minimiin jo haastatteluvaiheessa, siis silloin kun henkilö tulee maahan ja häntä puhutetaan muun muassa perhesuhteista.

Ihmiskaupan mahdollisuuden perheenyhdistämistapauksissa on ottanut esille sisäministeriö.

Perusteena epäilyille on muun muassa se että hakemuksia on tullut erittäin paljon ja suuri osa hakemuksista koskee naisia ja tyttöjä. Taskinen ei usko että viraston selvityksissä paljastuisi mitään poikkeavaa.

- Olen ollut tekemisissä näiden asioiden kanssa jo vuosikymmenet. Sanoisin että 90-luvulla erilaisia epäselvyyksiä perheenyhdistämisasioissa oli enemmän.

Maahanmuuttoviraston Taskinen arvioi MTV:n uutisille, että tyypillisesti Suomesta kansainvälistä suojelua saava somalialainen henkilö, anoo Suomeen tuotavaksi viittä-kuutta henkilöä perheenyhdistämisen nojalla.

Kyseeseen tulevat lapset, kasvattilapset ja puoliso.

- Kasvattilasten olemassaolo selvitetään tarkasti haastatteluissa. Jos haastatteluissa jää epäselväksi, mikä kasvattilapsen suhde Suomessa olevaan henkilöön todellisuudessa on, emme todellakaan tuo väitettyä kasvattilasta Suomeen.

Kaiken kaikkiaan maahanmuuttoviranomaiset ovat tällä hetkellä vaikeuksissa somalialaisten perheenyhdistämishakemusten kanssa.

Hakemuksia on jonossa likimain 5 000. Virasto on esittänyt 20 henkilön lisäresursointia hakemusten purkuun.

Lakimuutos tiukensi perheenyhdistämisen säännöstöä

Elokuun alussa astui voimaan laki, joka osaltaan tiukentaa perheenyhdistämisen säännöstöä. Kyse on tapauksista, jolloin Suomessa kansainvälistä suojelua saava henkilö avioituu ja hakee sitten uusperheellensä perheenyhdistämistä.

- Esimerkiksi turvapaikan Suomesta saanut somali matkustaa Keniaan ja menee siellä naimisiin kenialaisen kanssa. Sitten hän hakee perheenyhdistämistä. Tähän on tullut tiukennus.

Tiukennus tarkoittaa sitä, että perheenyhdistämistä hakevan henkilön on omattava ansiotuloja Suomessa. Vähimmäisraja on lain mukaan 900 euroa kuukaudessa. Taskinen tosin tarkentaa että laki koskee vain elokuun alun jälkeen jätettyjä hakemuksia.

- Jos uusperheen yhdistämishakemus on jätetty ennen elokuuta, tällaista toimeentuloedellytystä ei ole.

Käytännössä tilanne voi johtaa siihen, että uusperheet asetuttuaan Suomeen päätyvät sosiaalitoimen huollettavaksi. Uusperheiden matkakustannuksia Suomen valtio ei kuitenkaan maksa. Vanhan perheen yhdistämisen kulut, mukaan lukien kasvattilapset valtio sen sijaan maksaa.

Maahanmuuttovirastolle on budjetoitu tälle vuodelle noin 900 000 euroa pakolaisten matkakustannuksiin. Summa sisältää myös kiintiöpakolaisten matkakustannukset.

______________________________________________

Demari: Vähemmistövaltuutettu: ”Tietooni ei ole tullut yhtään ihmiskauppaepäilyä”

– Minun tiedossani ei ole tapauksia, joissa mahdolliset ihmiskaupan uhrit olisi ohjattu auttamisjärjestelmään, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo.

– Se, ettei minun tietooni ole tullut yhtään tällaisista tapausta, ei suinkaan tarkoita sitä, että asia jätettäisiin selvittämättä.


Vähemmistövaltuutettu jätti maanantaina Maahanmuuttovirastolle selvityspyynnön siitä, miten mahdolliset ihmiskaupan uhrit on pyritty tunnistamaan kasvattilapsiin liittyvien perheenyhdistämishakemusten yhteydessä.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että sisäministeriö epäilee osaa somalialaisten tekemistä perheenyhdistämishakemuksista perusteettomiksi. Hakemusten määrä on lisääntynyt rajusti.

Homma kulkee siten, että somalialaislapsi tekeytyy Suomessa asuvan perheen lapseksi ja hakee maahanmuuttoa tällä perusteella. Suurin osa epäillyistä tapauksista on nuoria tyttöjä. On otaksuttu, että heidät halutaan suomalaisiin somaliperheisiin piian osaan tai kakkosvaimoiksi.

Viraston maahanmuuttoasioista vastaava johtaja Heikki Taskinen sanoo, että virastolla on tässä asiassa puhtaat jauhot pussissa.

– Se tehdään, mitä näillä voimavaroilla pystytään. Anoimme lisää rahaa, mutta sitä emme saaneet.

Maahanmuuttovirastosta kerrotaan somalialaisten perhesidehakemusten nopean ja rajun lisääntymisen tapahtuneen viimeisen puolentoista vuoden aikana.