maanantai 17. lokakuuta 2016

Suomenmaa: Jari Laukkanen Kärnä vastaa "Husun" syytöksiin: Jeesustelun tilalle tarvitaan realismia

Suomenmaa: Jari Laukkanen Kärnä vastaa "Husun" syytöksiin: Jeesustelun tilalle tarvitaan realismia 17.10.2016

Keskustan kansa­ne­dus­taja Mikko Kärnä vastaa tuoreessa blogissaan ex-puolu­e­to­ve­rinsa, nykyisin demareissa vaikuttavan Abdirahim "Husu" Husseinin syytöksiin voimakeinojen lietsomisesta Välimeren pako­laisk­riisin ratkaisuksi.

Hussein väitti viime perjantaina Demokraatti-lehdessä, että Mikko Kärnä ja toinen keskus­ta­e­dus­taja Juha Pylväs haluavat "hyökätä pakolaisten kimppuun hätkäh­dyt­tävin keinoin".

Kärnä toteaa halunneensa kohdistaa "voimakeinoja" ainoastaan niitä ihmis­sa­la­kul­jet­tajia kohtaan, joiden vasten­mie­lisen toiminnan seurauksena ihmisiä hukkuu viikoittain Välimereen.

– Olen päinvastoin esittänyt Välimeren tilanteeseen keinoja, joilla voisimme tehokkaammin kohdentaa apua sen tarpeessa oleville ja samalla estää sellaisten henkilöiden joutumisen ihmis­sa­la­kul­je­tuksen uhreiksi, jotka eivät ole kansain­vä­lisen suojelun tarpeessa, hän toteaa blogissaan.

Kärnän mielestä Hussein ja myös Suomen Pakolaisapu syyllistyvät itse tekopyhään hurskasteluun ja asioiden vääri­nym­mär­tä­mi­seen.

– Esitätte vaikeaan ongelmaan vain yhtä mahdollista ratkaisua: uusien laillisten reittien avaamista niin kansain­vä­lisen suojelun tarpeessa oleville kuin paremman elintason perässä saapuville. Minulle tämä on mahdoton yhtälö, teille ilmeisesti ei.

Kärnä perään­kuu­luttaa Husseinilta realismia suhtau­tu­mi­sessa pako­laisk­rii­siin.

– Kaikkien halukkaiden ottaminen Eurooppaan on mahdotonta niin sosiaalisesti kuin talou­del­li­ses­tikin. Alkiolaisen inhi­mil­li­syyden ja oikeu­den­mu­kai­suuden näkökulmasta meidän tulisi pystyä kohdentamaan apu kaikista heikoimmassa asemassa oleville. Nyt emme niin tee, vaan autamme myös heitä, joiden tulisi ennen kaikkea kyetä auttamaan itseään.

– Haihattelun sijaan haluan hakea tehokkaita ja toimivia ratkaisua. Toivon tätä samaa myös sinulta, päättää Kärnä blogi­kir­joi­tuk­sensa.