maanantai 9. joulukuuta 2013

Helsingin Uutiset: Halla-aho penää vastausta ulkomaalaisten sosiaaliturvasta – ”Miksi odoteltu kaksi vuotta?”

Helsingin Uutiset: Halla-aho penää vastausta ulkomaalaisten sosiaaliturvasta – ”Miksi odoteltu kaksi vuotta?” 9.12.2013

Perussuomalaisten helsinkiläinen kansanedustaja Jussi Halla-aho ihmettelee, miksi ulkomaalaisille maksetun sosiaaliturvan väärinkäyttöepäilyistä ei ole saatu selvitystä, vaikka asiaa on puitu jo kaksi vuotta.

Halla-aho kertoi maanantaina jättäneensä aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Halla-ahoa huolettaa ensi vuoden alussa voimaan tuleva EU:n yhdistelmälupadirektiivin muutos, joka avaa Suomen maksaman sosiaaliturvan myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville. Ulkomaalaislain mukaan Suomessa oleskelevan on pääsääntöisesti huolehdittava itse toimeentulostaan. Käytännössä yhä useampi EU-kansalainenkin hakee toistuvasti toimeentulotukea, koska rahat eivät muuten riitä elämiseen Suomessa.

Helsingin seudulla on puhuttanut etenkin virolaisille maksetun sosiaaliturvan suuri määrä, kun summat nousevat miljooniin euroihin. Ulkomaalaiset ovat yliedustettuina toimeentulotuen saajina myös muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Väärinkäytökset eivät tule ilmi, koska sosiaalihuoltolain salassapitomääräykset estävät viranomaista luovuttamasta tietoja oleskeluluvista päättävälle poliisille.

Halla-aho muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti jo 2011 toimeentulotukilain muutosta ristiriidan korjaamiseksi. Lakiesitystä ei ole vieläkään tuotu eduskunnan käsiteltäväksi.

Halla-aho sanoo myös olevansa eri mieltä työryhmän kanssa toimeentulotukiviranomaisten oikeudesta harkita tapauskohtaisesti, milloin tietoa viedään eteenpäin poliisille. Halla-ahon mielestä viranomaiset pitäisi velvoittaa antamaan tietoa. Pelkkä oikeus olisi hänen mukaansa vastoin veronmaksajien etua ja asettaisi myös ulkomaalaiset eriarvoiseen asemaan riippuen asuinkunnasta ja siitä, kenen kanssa toimeentulotukiasioissa asioidaan.

– Tätä kantaa tullaan tarvittaessa myös edistämään lakialoitteella, Halla-aho toteaa.