keskiviikko 11. joulukuuta 2013

Lapin Kansa: Pakolaisten määrä ei päätä huimaa

Lapin Kansa: Pakolaisten määrä ei päätä huimaa 11.12.2013

Matkailun merkitys on Rovaniemellä suuri, vaikka moni jouluturisti suuntaakin nykyään matkansa pohjoisen hiihtokeskuksiin. Ulkomailta tulleet matkailijat näkyvät kaupungilla ja luovat mukavasti kansainvälistä leimaa Rovaniemen kaupunkikuvaan.

Rovaniemellä asuu myös vakinaisesti kasvava joukko ulkomailta tänne muuttaneita henkilöitä. Ulkomaalaisten määrä on kasvanut noin seitsemän prosentin vuosivauhdilla.

Kasvuvauhti voi tuntua suurelta, mutta käytännössä ulkomaalaisten osuus on pieni. Rovaniemen kaupungin tuoreen kotouttamisohjelman mukaan ulkomaalaisten osuus kaupungin väestöstä on 2,3 prosenttia eli vähän yli 1400 henkilöä.

Entä mistä maista tänne muuttaneet ovat kotoisin? Eniten on venäläisiä ja sen jälkeen Ruotsista tänne muuttaneita henkilöitä. Ruotsalaisista ilmeisesti monen juuret ovat Suomessa.

Naapurimaiden jälkeen tulevat Myanmar, Kiina ja Irak. Jokaisesta näistä kolmesta maasta on Rovaniemelle muuttanut noin sata henkilöä.

Rovaniemellä asuu myös väliaikaisesti kohtalaisen iso joukko ulkomaalaisia. Pelkästään Lapin yliopistossa on vuosittain noin 370 kansainvälistä opiskelijaa. Koko Lapissa työskenteli 812 ulkomaalaista palkansaajaa ja 167 ulkomaalaista yrittäjää vuonna 2010.

Rovaniemen uusi kotouttamisohjelma oli maanantaina kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Ohjelmassa pääpaino on humanitaarisin perustein tänne muuttaneissa henkilöissä.

Rovaniemi on ottanut vastaan humanitaarisia pakolaisia vuodesta 1989 lähtien. Aluksi tulijoita oli 30 vuodessa ja vuodesta 2007 lähtien 80 vuodessa.

Pakolaisia vastaanottavat kunnat saavat valtiolta tukea pakolaisten kotouttamiseen, mutta kaikkia kustannuksia tuki ei kata. Toisaalta käytännössä moni tulija on muuttanut Rovaniemeltä Etelä-Suomeen työn perässä.

Lapissa pakolaisten vastaanottoon ei ole liittynyt juuri minkäänlaisia poliittisia intohimoja. Tulijat on otettu uteliaina ja mielihyvin vastaan. Uudet tuulet näyttävät kuitenkin puhaltavan nyt myös Lapissa.

Perussuomalaiset esittivät maanantaina, että Rovaniemi puolittaisi kiintiöpakolaisten määrän. Tähän asti kaupunki on ottanut 80 kiintiöpakolaista vuodessa, mutta perussuomalaisten mielestä oikea määrä on 40.

Kemissä perussuomalaiset ajoivat vielä jyrkempää politiikkaa. Valtuustoryhmä esitti, että Kemi lopettaa pakolaisten vastaanottamisen kokonaan. Enemmistö valtuutetuista oli kuitenkin toista mieltä.

Maanantaina valtuustossa käyty keskustelu oli käytännössä ennenaikaista, sillä valtuusto ei kiintiöstä päätä. Asia on esillä kaupunginhallituksessa ensi maanantaina.

Ilmeisesti kiintiöpakolaisten määrä pienenee, mutta todennäköisesti vähemmän kuin perussuomalaiset esittävät. Käytännössä tämä linja valittiin jo siinä vaiheessa, kun ensi vuoden talousarviosta päätettiin. Pakolaisten määrän pitäminen ennallaan edellyttäisi, että kaupunki tekee lisätalousarvion.

Pakolaisten vastaanottamista kannattaa kuitenkin jatkaa. Lappilaiset saivat sotavuosina avun Ruotsista, nyt on meidän vuoro auttaa. Kaupunki voi kasvaa kansainvälisyyteen monella tavalla.