lauantai 22. joulukuuta 2012

Vantaan Sanomat: ”Opiskelun pääsyvaatimuksiin helpotusta maahanmuuttajille ”

Vantaan Sanomat: ”Opiskelun pääsyvaatimuksiin helpotusta maahanmuuttajille” 22.12.2012

Maahanmuuttajanuorten kanssa töitä tekevä Said Hassan on turhautunut. Häntä harmittaa se, että maahanmuuttajat nähdään edelleen yhteiskunnan ulkopuolisena ryhmänä. Heistä puhutaan kuin ylimääräisestä kuluerästä.

– Maahanmuuttajat haluavat tehdä työtä yhtä lailla kuin muut. He haluavat, että Suomi voi hyvin, toteaa Kulttuuriseppä-tunnuksen saanut Hassan.

Yhteisiin talkoisiin mukaan pääseminen on kuitenkin maahanmuuttajanuorelle usein hankalaa. Opiskelupaikka ei aukea ja töitä ei löydy. Ongelmana on kantaväestöä heikompi kielitaito. Hassanilla on ehdotus tilanteen korjaamiseksi:

– Opiskelupaikkoja jaettaessa voisi ottaa huomioon, että kieliongelma näkyy koulutodistuksessa. Opiskelupaikkojen pääsyvaatimuksia pitäisi maahanmuuttajien kohdalla madaltaa. Heille pitäisi olla eri kriteerit kuin muille.

Hassan katsoo tulevaan vuoteen. Hän uskoo ja pelkää, että tietyt ryhmät vahvistavat asemiaan. Perussuomalaisten vahvaa otetta kuntavaaleissa hän kutsuu ”vaaraksi monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamisessa”.

– Perussuomalaiset tarjoavat ongelmiin syyllistä. Mitään ratkaisuvaihtoehtoja yhteiskunnan ongelmiin he eivät kuitenkaan esitä.

– Ongelmien kanssa painiville ihmisille on helppo myydä idea siitä, että joku ryhmä on vienyt heiltä palvelut ja rahat, toteaa Hassan.

– Jos sinulta puuttuu jotain, niin onhan se helpotus, jos joku sanoo: ”Hei katso, tuo maahanmuuttaja on vienyt sinulta sen”.

Hassan kehottaa pohtimaan, miksi maahanmuuttajia syyllistäviin blogeihin tulee paljon kommentteja aamupäivisin ja työpäivän aikana.

– Maahanmuuttajia uhkaavat ja netissä haukkuvat ovat itse syrjäytyneitä, joilla ei ole muuta tekemistä. Ei kukaan työssäkäyvä ehdi päiväaikaan jatkuvasti kommentoida.

Myös median suhtautuminen hiertää Hassania. Otsikoissa ovat rikokset.

– Suomessa asuvista maahanmuuttajataustaisista ihmisistä puolet on alle 20-vuotiaita. Nuoret tekevät joka kansassa enemmän rikoksia. Siksi tulee vaikutelma, että maahanmuuttajat rötöstelevät muita enemmän, vaikka se ei pidä paikkaansa.

Hassan uskoo, että taloudellinen taantuma koventaa asenteita ja huonontaa ilmapiiriä.

– Taantuma on meidän kaikkien yhteinen ongelma. Maahanmuuttajien aiheuttamien kustannusten lisäksi pitäisi laskea, kuinka paljon he työtä tekemällä lisäävät yhteiskunnan rahoja.

Tulevan vuoden Hassan uskoo tuovan myös hyvää.

– Nuorten tukemiseksi tehdään paljon yhteistyötä viranomaisten kanssa. Erityisesti Vantaan kaupunki on panostanut maahanmuuttajien palveluihin. Se näkyy työllistymisinä ja opiskelupaikkoina.

Toivomisen varaa on kuitenkin edelleen myös nuorten tukemisessa. Hassan kaipaa nopeampaa reagointia.

– Jos jollekin alueelle on muodostumassa jengejä, niihin pitäisi puuttua heti ja selvittää, mikä niissä houkuttaa. Ei riitä, että jengien tekemiin rikoksiin puututaan.

Hassan toivoo, että tukipalveluissa muistettaisiin maahanmuuttajanuoren olevan usein monen vastuun kantaja.

– Joissain kulttuureissa on tavallista, että nuori antaa paljon vastuuta nuoremmista sisaruksistaan. Siitä saattaa tulla ongelma, jos pitää samalla päästä sisään yhteiskuntaan ja etsiä työtä.

Tukea takovalle kulttuuripalkinto

Said Hassan, 30, sai tämän vuoden Kulttuuriseppä-tunnustuksen. Se on palkinto kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämisestä.

Hassan on R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n perustajajäseniä. Nykyään hän toimii yhdistyksessä projektipäällikkönä. Yhdistyksen nimi R3 tulee sanoista respect, rights ja responsibility eli kunnioitus, oikeudet ja vastuu.

Valintaraadin perusteluissa korostettiin Hassanin henkilökohtaisia ominaisuuksia.

– Hän on erittäin yhteistyökykyinen henkilö, joka todella osaa ottaa muut ihmiset huomioon, kertoo valintaraadin jäsen, Vantaan monikulttuurisuusasiain päällikkö Hannele Lautiola.

Lautiola kehuu vuolaasti myös R3 yhdistystä ja siinä toimivia nuoria

– Järjestö tekee Vantaalla erittäin tärkeää työtä. Kaikki mainitsevat juhlapuheissa nuorten hyvinvoinnin, mutta tämä järjestö saa oikeasti paljon aikaan.

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry perustettiin vuonna 2003 . Vuosien varrella se on luonut laajan yhteistyöverkon.

Kulttuuriseppä-tunnustuksen sai Hassan henkilönä, mutta myös R3-yhdistys palkittiin. Se sai tunnustukseen liittyvän 1 000 euron rahasumman.