torstai 27. joulukuuta 2012

Ilta-Sanomat: Rasistiset rikokset lisääntyivät - varsinkin Iisalmessa ja Porissa

Ilta-Sanomat: Rasistiset rikokset lisääntyivät - varsinkin Iisalmessa ja Porissa 27.12.2012

Rasistisia piirteitä sisältävien rikosten määrä kasvoi Suomessa viime vuonna.
Poliisiammattikorkeakoulun tekemässä selvityksessä kerrotaan, että vuonna 2011 poliisin tietoon tuli 918 rikosepäilyä, jotka tutkimuksessa luokiteltiin viharikoksiksi.

Vuonna 2010 tapauksia oli 860 ja sitä edellisenä vuonna 1007.

Viharikoksiksi on määritelty henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehdyt rikokset.

Tekojen motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Suurin osa epäillyistä rasistisista rikoksista tehdään Helsingissä. Eräillä paikkakunnilla rasististen rikosten määrä on kuitenkin noussut suhteessa paljon.

Esimerkiksi Porissa rikosilmoituksia tehtiin 9 kappaletta vuonna 2010 ja viime vuonna 16. Iisalmessa juttujen määrä nousi 2:sta 10:een ja Jyväskylässä 18:sta 31:een.

Joensuun vanha maine muistissa

Joensuulla on vanhastaan maine rasististen rikosten kaupunkina 1990-luvun skiniajoilta, mutta siellä tapausten määrä on vähentynyt viime vuodesta.

Tutkimuksessa huomautetaan, että määrien muutokseen voivat vaikuttaa kirjaamiskäytäntö tai rasistisiin juttuihin kiinnitetty erityishuomio eri paikkakunnilla.

Sinänsä laki ei tunne rasistista rikosta tai viharikosta.

- Suomen rikoslaki ei tunne rikosnimikkeitä rasistinen rikos tai viharikos. Tutkimuksessa viharikoksiksi luokitellaan pääsääntöisesti kaikki sellaiset rikosepäilyt, joissa poliisi, uhri tai muu asianosainen epäilee vihamotiivia tai joihin on sisältynyt solvauksia uhrin viiteryhmää kohtaan, kertoo tutkija Iina Sahramäki Poliisiammattikorkeakoulusta.

Rasistisia piirteitä sisältäneitä pahoinpitelyitä kirjattiin viime vuonna enemmän kuin kertaakaan aiemmin rasististen rikosten seurannan aikana. Syrjintärikosepäilyjen määrä kasvoi vuodesta 2010 yli kolminkertaiseksi. Muihin luokkiin lukeutuvien rikosten määrät sen sijaan vähenivät.

Rasististen rikosten tekijöistä suurin osa (78%) oli suomalaisia. Tekijöiden joukossa oli seuraavaksi eniten irakilaisia, virolaisia ja somalialaisia.

Tutkimuksen mukaan Suurin osa (60 %) epäiltyjen rasististen rikosten asianomistajista oli Suomen kansalaisia. Osa Suomessa syntyneistä ja suomalaisista asianomistajista on ilmoituksen kuvauksen perusteella kuulunut romanivähemmistöön, osa taas on ollut esimerkiksi Suomessa syntyneitä maahanmuuttajien lapsia.

Ulkomaan kansalaisista yleisimmin uhreiksi joutuivat somalit, venäläiset ja irakilaiset. Yleisimmin rasististen rikosten kohteeksi joutuivat edellisvuoden tapaan somalit, kun uhrien määrää tarkastellaan suhteessa Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrään.