keskiviikko 5. joulukuuta 2012

Yle: Raportti: Ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä selvennettävä

Yle Uutiset: Raportti: Ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä selvennettävä 5.12.2012
Vähemmistövaltuutetun tiedote: Positiivisesta kehityksestä huolimatta ihmiskauppaa ei tunnisteta riittävästi Suomessa
Ilkka/STT: Biaudet: Prostituutiosta elää yhä romanttisia myyttejä
Iltalehti/STT: Biaudet: Ihmiskauppa on modernia orjuutta

Vähemmistövaltuutetun vuosiraportin mukaan ihmiskaupan vastaisessa työssä on kehitytty. Parannettavaa riittää silti uhrien tunnistamisessa, auttamisjärjestelmän toimivuudessa ja lainsäädännössä.

Ihmiskaupan vastaisessa työssä on kehitytty parempaan suuntaan, linjataan vähemmistövaltuutetun tuoreessa vuosiraportissa. Vähemmistövaltuutetun toimiston ylitarkastajan Måns Enqvistin mukaan muun muassa viranomaisten ohjeistusta ja tietoisuutta ihmiskaupasta on lisätty.

- Vuonna 2010 eduskunnalle luovutettu raportti aiheutti paljon keskustelua, ja sen myötä myös esitettiin parannuksia lainsäädäntöön, sanoo Enqvist.

Vähemmistövaltuutetun raportin mukaan ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä on silti syytä selventää nykyisestä. Esimerkiksi ihmiskauppaa ja paritusta koskevassa lainsäädännössä on useita päällekkäisyyksiä.

Myös uhrien auttamisjärjestelmän toimivuutta ja ihmiskaupan uhrien tunnistamista halutaan parantaa.

Raportin mukaan ero työperäisten ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvien tapausten välillä on kasvanut. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan suhteellinen määrä työperäiseen verrattuna on vähentynyt, mitä pidetään huolestuttavana. Raportissa arvellaan, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa ei tunnisteta tarpeeksi tehokkaasti.

Vähemmistövaltuutetun esityksissä on jo aiemmin tuotu esille, että ihmiskauppa ei ole Suomessa niin marginaalinen ilmiö kuin mitä esitutkinnoissa, syyteharkinnoissa ja tuomioistuinten ratkaisuissa esitetään. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on Enqvistin mukaan tällä hetkellä noin sata ihmistä.

- Suomessa käy yleensä niin, että kun nostetaan jokin ongelma esille, sitä ei haluta millään uskoa todeksi. Nyt ihmiskauppaongelma ymmärretään, sanoo Enqvist.

________________________________

Vähemmistövaltuutetun tiedote: Positiivisesta kehityksestä huolimatta ihmiskauppaa ei tunnisteta riittävästi Suomessa

Suomi on entistä paremmin varautunut tunnistamaan, tutkimaan ja tuomitsemaan ihmiskaupparikoksia. Tämä on näkynyt etenkin työperäisten ihmiskauppaepäilyjen lisääntymisenä. Kansallinen ihmiskaupparaportoija on huolestunut seksiperäisen ihmiskaupan tunnistamisesta. Seksiperäistä ihmiskauppaa ei Suomessa edelleenkään tunnisteta riittävän tehokkaasti. Viime aikoina uutisoidut työperäisen ihmiskaupan epäilyt kertovat, että yrityksissä on myös kysyntää heikossa asemassa olevalle työvoimalle.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta ihmiskaupan tunnistamisen edellytyksiä on parannettava kaikilla tasoilla viranomaisista kenttätyötä tekeviin. Erityisiä haasteita liittyy edelleen seksiperäisen ihmiskaupan tunnistamiseen. Suomessa seksiperäisen ihmiskaupan tunnistaminen on kansainvälisesti verrattuna vähäistä. Seksiperäisen ihmiskaupan vähäiseen määrää vaikuttaa myös voimassaoleva lainsäädäntö, joka on osin ristiriitaista, epäselvää ja tulkinnanvaraista. Lainsäädäntö on tällä hetkellä uudistusvaiheessa oikeus- ja sisäasiainministeriön työryhmissä.

Ihmiskauppaa tunnistetaan entistä paremmin. Tämä näkyy auttamisjärjestelmään otettujen ihmiskaupan uhrien määrän lisääntymisenä. Tänä vuonna järjestelmässä on jo lähes 100 ihmiskaupan uhria. Kansallisen ihmiskaupparaportoijan näkemyksen mukaan todellinen ihmiskaupan uhrien määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi.

Vuonna 2011 valtaosa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tehdyistä esityksistä on koskenut työperäistä hyväksikäyttöä. Ero työperäistä ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien esitysten välillä on kasvanut vuoteen 2010 verraten. Auttamisjärjestelmän arvion mukaan tämä voi johtua siitä, että työperäisesti uhriutuneet henkilöt saattavat olla helpommin tunnistettavissa kuin seksuaalisesti hyväksikäytetyt henkilöt. Työperäisen ihmiskaupan uhrit saattavat myös olla henkisesti paremmassa kunnossa ja pystyvät näin hakemaan apua.

- Työperäisten tapausten lisääntyminen osoittaa, että viranomaiset ovat entistä paremmin perillä ihmiskaupan piirteistä. Menossa on oppimisvaihe, jossa viranomaiset poliiseista tuomioistuimiin saavat kokemusta ihmiskaupan tunnistamisesta, tutkimisesta ja tuomitsemisesta. Olemme hyvällä tiellä pohjoismaisessakin vertailussa, kansallinen ihmiskaupparaportoija, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet toteaa.

- Seksiperäisen ihmiskaupan tunnistamisessa puolestaan kolmannen sektorin toimijoilla on ollut aikaisemmin tärkeä rooli. Viime vuonna järjestöjen kautta tulleet seksiperäisen ihmiskaupan ilmoitukset vähenivät huomattavasti. Järjestöjen mahdollisuudet tehdä ihmiskaupanvastaista työtä on turvattava, kansallinen ihmiskaupparaportoija, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo.

Työperäisten esitysten kasvu osoittaa työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisemistoimenpiteiden tarvetta. Seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien esitysten väheneminen taas herättää kysymyksiä siitä, mistä tämä johtuu etenkin, kun kansainvälisissä tilastoissa seksiperäisen ihmiskaupan määrät ovat huomattavasti suuremmat.

_________________________________

Ilkka/STT: Biaudet: Prostituutiosta elää yhä romanttisia myyttejä

Prostituutioon liittyvää ihmiskauppaa ei tunnisteta riittävän hyvin, viestittää vähemmistövaltuutettu. Eva Biaudet'n mukaan prostituutiosta elää yhä romanttisia myyttejä. Valtuutettu uskoo, että jos ihmiset tietäisivät totuuden siitä, kuinka yleistä ihmiskauppa on, seksin ostaminen vähenisi.

- Ihmiskauppa on modernia orjuutta, Biaudet muistuttaa.

Ihmiskaupan uhriksi joutunut prostituoitu ei välttämättä halua tuoda tilannettaan ilmi toimeentulon menettämisen pelossa. Hän voi myös pelätä rangaistusta, jolla häntä tai hänen perhettään on uhattu.

- Velat voivat olla aivan huikeita, jopa kymmeniätuhansia euroja, eikä velka ikinä pienene, koska aina tulee uusia, Biaudet kertoo.

Uhri on usein riippuvainen ihmiskauppaajasta. Hänen asumistaan ja liikkumistaan on ehkä rajoitettu, ja työn teettäjä voi olla uhrille läheinen: sukulainen tai suuren rakkauden kohde.

Ihmiskaupan uhrien etsimiseen tarvittaisiin apua ainakin poliisilta, terveydenhuollon ammattilaisilta ja kansalaisjärjestöiltä.

______________________________________

Iltalehti/STT: Biaudet: Ihmiskauppa on modernia orjuutta

Vähemmistövaltuutettu: Paritusepäilyissä usein kyse ihmiskaupasta

Ihmiskaupassa suurimpia haasteita on sen näkeminen. Vähemmistövaltuutetun toimistolla on huomattu, että ihmiskaupan uhri saattaa asioida useiden terveydenhuollon ammattilaisten ja monien poliisien kanssa, eikä kukaan ymmärrä puuttua tilanteeseen.

- On aivan välttämätöntä, että uskoo, että Suomessa voi olla ihmiskauppaa, valtuutettu Eva Biaudet sanoo.

Suomessa tapahtuu sekä seksi- että työperäistä ihmiskauppaa. Uhrit ovat usein kotoisin Kaakkois-Aasiasta tai kotimaamme lähialueilta, mutta on uhrien ja tekijöiden joukossa suomalaisiakin.

- Ihmiskauppa on modernia orjuutta: ajatus on, että joku käyttää toista ihmistä kuin tavaraa, Biaudet vertaa.

Ylitarkastaja Måns Enqvistin mielestä vanhentunut ajatus pakkotyöstä on se, että joku on kytketty ketjuihin ja häntä ruoskitaan.

Arveluita ihmiskaupan mahdollisuudesta on esitetty Suomessa muun muassa kerjäläisten ja marjanpoimijoiden kohdalla. Yhtään tuomioita ihmiskaupasta ei kuitenkaan heidän työnsä teettäjille ole annettu.

Uhrista tulee pelkkä todistaja

Valtuutetun mukaan työperäinen ihmiskauppa tunnistetaan nyt hieman paremmin kuin ennen. Seksiä myyvien ihmiskaupan uhrien saavuttaminen on hankalampaa. Prostituoidun omasta päätösvallasta elää yhä romanttisia myyttejä, uhrit eivät hae itse apua ja heidän etsimisensä on työlästä.

Vähemmistövaltuutettu Biaudet soisi, että apujoukkoja tuettaisiin paremmin. Nyt kansalaisjärjestöt voivat auttaa esimerkiksi turvataloillaan vasta sitten, kun uhri on jo löydetty.

- Tällä hetkellä vain yksi järjestö tekee etsivää työtä. Myös poliisilla on hyvin vähän resursseja etsiä uhreja.

Ongelmallista on Enqvistin mukaan myös se, että seksin myymistä tutkitaan usein parituksena, ei ihmiskauppana.

- Silloin nämä ihmiset eivät ole rikosprosessissa uhreja vaan pelkkiä todistajia, hän kertoo.

Kun toimistolla käytiin läpi "huomattava määrä" vuoden 2010 paritustapauksia, suuressa osassa oli viitteitä ihmiskaupasta. Niitä ei kuitenkaan huomioitu.

Vähemmistövaltuutettu toivoo ongelman korjaantuvan pian. Ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä rukataan parhaillaan oikeus- ja sisäministeriöiden työryhmissä.