torstai 13. joulukuuta 2012

Taloussanomat: SP: Suomessa on miljardin euron aukko

Taloussanomat: SP: Suomessa on miljardin euron aukko 13.12.2012
Euro ja talous 5/2012: Talouden näkymät (pdf)

Suomen Pankki leikkasi tänään rajusti talousennustettaan. Se tarkoittaa, että Suomen julkisessa taloudessa on pian miljardin euron vaje. Sen paikkaamiseksi Suomen Pankki ehdottaa kahta keinoa: lisää tuottavuutta ja maahanmuuttajia.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen patistaa hallitusta voimakkaisiin toimiin, jotta julkisen talouden tasapainottaminen etenisi ja kestävyysvajetta saataisiin kurottua umpeen.

Liikanen kertoi näkemyksistään tänään Suomen Pankin talousennusteen julkistamistilaisuudessa.

Aiempaa selvästi pessimistisemmän ennusteen mukaan Suomen talouskasvu jää ensi vuonna 0,4 prosenttiin etenkin viennin sakatessa. Vuonna 2014 kasvun ennustetaan piristyvän 1,5 prosenttiin.

– Alempi kasvuvauhti merkitsee julkisen talouden rahoituspohjan heikkoa kehitystä. Se asettaa siinä mielessä politiikalle huomattavia rajoitteita, Liikanen sanoi.

Hänen mukaansa hallituksen kuluvan vuoden keväällä tekemät tasapainottamistoimet olivat merkittäviä, mutta ne ovat menettäneet pohjansa odotettua heikomman talouskehityksen vuoksi.

– Talouskehitys on jäämässä keväällä ennustettua heikommaksi ja tämä on huonontanut myös julkisen talouden näkymiä. Sen vuoksi hallituksen asettama tavoite valtion velka-asteen taittamisesta kuluvan vaalikauden loppuun mennessä ei Suomen Pankin ennusteen mukaan toteudu ilman lisätoimia, Liikanen sanoi.

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite on kääntää valtiontalouden velka selkeään laskuun. Liikasen mukaan tavoitteen toteutumiseksi tarvittaisiin noin miljardin euron lisätoimet vuosina 2014-15.

– Julkisen talouden sopeuttamistarve on mittava. Siihen tarvitaan koko vuosikymmenen ohjelma, joka tulee asettamaan puitteet nykyiselle hallitukselle ja myös seuraavalle, Liikanen sanoi.

Liikasen mukaan uhkana on talouden äkkijarrutus, jos menoja ei tasapainoteta nyt hallitusti.

Kestävyysvaje kuriin maahanmuutolla ja tuottavuudella

Paljon puhutun julkistalouden kestävyysvajeen ytimessä on heikentyvä huoltosuhde. Se tarkoittaa sitä, että työelämässä on yhä vähemmän ihmisiä verrattuna huollettavien ihmisten määrään.

Julkisen talouden kestävyysvajeen arvellaan tällä hetkellä olevan neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Liikanen ja Suomen Pankki esittivät kaksi konkreettista ehdotusta tilanteen kohentamiseksi. Ne ovat maahanmuuton lisääminen ja työn tuottavuuden parantaminen.

Jos nettomaahanmuutto olisi nykyisen 17 000 ihmisen sjiaan 25 000 ihmistä vuodessa, se vähentäisi kestävyysvajetta ennusteen mukaan noin prosenttiyksikön.

– Maahanmuutolla on sen takia pitkäaikainen vaikutus, että muuttajat ovat kantaväestöä nuorempia. Maahanmuuton lisääminen kasvattaisi työpanosta pitkälle tulevaisuuteen, Liikanen muistutti.

Vielä maahanmuuttoakin paremmin kestävyysvajeongelmaan tepsisi työn tuottavuuden kasvattaminen.

– Jos tuottavuus kasvaisi puoli prosenttia nykyiseen verrattuna, se vähentäisi kestävyysvajetta noin pari prosenttiyksikköä, Liikanen sanoi.

Hänen mukaansa kriittinen ajankohta on vuosi 2020. Muutosten tulisi alkaa näkyä silloin käytännössä, sillä suurten ikäluokkien eläköityminen johtaa hoivamenojen runsaaseen kasvamiseen noihin aikoihin.

– Vaikutukset eivät tule nopeasti. Tässä on vielä jonkin verran aikaa, jos ripeästi liikutaan, Liikanen sanoi.