keskiviikko 5. joulukuuta 2012

Karjalainen: Venäläisvanhuksen oleskeluluvasta ei valituslupaa

Karjalainen: Venäläisvanhuksen oleskeluluvasta ei valituslupaa 5.12.2012

Kaksi vuotta sitten julkisuudessa esillä ollut oleskelulupakiista on saanut ratkaisun. Tapaus koski Venäjältä Joensuun seudulle muuttaneen, nyt 88-vuotiaan vanhuksen oleskelulupaa.

Korkein hallinto-oikeus päätti tällä viikolla, ettei se ei anna maahanmuuttovirastolle lupaa valittaa Kuopion hallinto-oikeuden vuonna 2010 tekemästä päätöksestä. Kuopion hallinto-oikeus päätti tuolloin antaa vanhukselle oleskeluluvan Suomeen.

Maahanmuuttovirasto katsoi vuonna 2009, ettei venäläinen ole oikeutettu oleskelulupaan. Virasto päätti käännyttää hänet Venäjälle.

Korkein hallinto-oikeus antoi nyt ratkaisun, jonka mukaan maahanmuuttoviraston valituslupahakemus hylätään, sillä siihen ei ole ulkomaalaislain mukaisia perusteita.

Venäläisvanhus oli muuttanut ainoan tyttärensä luokse Joensuun seudulle marraskuussa 2008. Kuopion hallinto-oikeus perusteli oleskeluluvan antamista sillä, että venäläisvanhus on terveydentilastaan johtuen haavoittuvassa tilassa, sillä hänellä ei ole Venäjällä lähiomaista, joka voisi huolehtia hänestä.