maanantai 10. joulukuuta 2012

Turun Sanomat: Ulkomailta palannut suomalaislapsi voi olla piilomaahanmuuttaja

Turun Sanomat: Ulkomailta palannut suomalaislapsi voi olla piilomaahanmuuttaja 10.12.2012

Ulkomailla asuneiden ja kotimaahan palanneiden suomalaislasten identiteetti sekä suomalaisina että maahanmuuttajina jää usein piiloon. Kasvatustieteiden maisteri Anu Warinowskin väitöstutkimus paljasti, että vaikka ulkomailla asutut vuodet ovat vaikuttaneet lapseen, muut näkevät hänet ainoastaan suomalaisena.

Warinowskin väitöstutkimuksesta käy ilmi, että ulkomailla asuneet lapset voivat olla samalla sekä suomalaisia että maahanmuuttajia, eräänlaisia piilomaahanmuuttajia. Nämä lapset eivät ole aiemmin olleet Suomessa laajan tarkastelun kohteena.

Warinowski on tutkinut ulkomailla asuneita lapsia, jotka Suomeen muutettuaan käyvät pääosin tavallista peruskoulua. Aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa lasten kotimaan kouluiksi valikoituivat kansainväliset koulut.

Warinowskin tutkimalle oppilasryhmälle ei ole suunnattu peruskoulussa erillisiä tukitoimenpiteitä. Warinowskin mukaan ulkomailla asuneet lapset tulisi nähdä koulussa paluuoppilaina, joilla on omat erityistarpeensa. Nämä erityistarpeet kohdistuvat erityisesti lasten identiteetin tukemiseen sekä sosiaalisten suhteiden muodostamiseen.

Lapset jäävätkin muutoissa pääosin perheensä tuen varaan. Tutkimuksessa käytetty perhetutkimuksellinen lähestymistapa on harvinaista ulkomailla asuneiden lasten kansainvälisessä tutkimuksessa.

Warinowskin väitös tarkastetaan Turun yliopistossa ensi perjantaina.