maanantai 10. joulukuuta 2012

Tilastokeskus: Ulkomainen työvoima vaikuttaa jo palkkoihin pääkaupunkiseudulla

Tilastokeskus: Ulkomainen työvoima vaikuttaa jo palkkoihin pääkaupunkiseudulla
Hyvinvointikatsaus 4/2012 – Teema: Sosiaalinen hyvinvointi
Helsingin Sanomat: Ulkomaisen työvoiman tarjonta hidastaa palkkakehitystä pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun palkkatason kehitys on ollut vuosina 2006–2010 muuta maata hitaampaa eräissä tehtävissä, joissa ulkomaalaisen työvoiman osuus on merkittävä. Vaikuttaa siltä, että ulkomaisen työvoiman tarjonta hidastaa metropolialueen ansiokehitystä sekä joissakin rakennusalan tehtävissä (kirvesmiehet, putkiasentajat) että eräissä rutiinitehtävissä (siivoojat, keittiöapulaiset), kirjoittaa kehittämispäällikkö Seppo Kouvonen uusimmassa Hyvinvointikatsaus-lehdessä 4/2012.

Kirvesmiesten ja putkiasentajien ansiotaso oli silti pääkaupunkiseudulla edelleen jonkin verran muuta maata parempi. Sen sijaan vähän koulutusta vaativissa rutiinitehtävissä pääkaupunkiseudun palkkaus ei juuri poikennut maan yleisestä tasosta, vaikka pääkaupunkiseudun asumiskustannusten taso on muuta maata korkeampi. Yli kolmasosa tilastoiduista pääkaupunkiseudulla toimivista siivoojista ja noin 15 prosenttia keittiöapulaisista oli vuonna 2010 ulkomaiden kansalaisia.

Metropolialueen työmarkkinoiden erityisluonne tulee ilmi erityisesti yksityisen sektorin asiantuntijatehtävien sekä toimisto- ja asiakaspalvelutöiden palkoissa. Näiden tehtävien ansiotaso ylittää maan yleisen ansiotason 10–20 prosentilla.

____________________________________

Helsingin Sanomat: Ulkomaisen työvoiman tarjonta hidastaa palkkakehitystä pääkaupunkiseudulla

Ulkomaisen työvoiman tarjonta hidastaa jo ansiokehitystä pääkaupunkiseudulla, arvioi Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus-lehti. Näin on käynyt sekä siivoojien ja keittiöapulaisten tehtävissä että rakennusalalla kirvesmiehen ja putkiasentajien tehtävissä.

Esimerkiksi tilastoiduista pääkaupunkiseudulla toimivista siivoojista yli kolmasosa oli vuonna 2010 ulkomaiden kansalaisia.

Palkkakehityksen hidastumisesta huolimatta kirvesmiesten ja putkiasentajien ansiotaso on pääkaupunkiseudulla edelleen jonkin verran muuta maata parempi.

Sen sijaan vähän koulutusta vaativissa siivoojien ja keittiöapulaisten rutiinitehtävissä pääkaupunkiseudun palkkaus ei juuri poikkea maan yleisestä tasosta, vaikka pääkaupunkiseudun asumiskustannusten taso on muuta maata korkeampi.

Esimerkiksi yksityisen sektorin asiantuntijatehtävissä ja toimisto- ja asiakaspalvelutöissä pääkaupunkiseudun ansiotaso ylittää maan yleisen ansiotason 10–20 prosentilla. Julkisen puolen asiantuntija- ja toimistotehtävissä pääkaupunkiseudun ja muun maan keskipalkkojen ero on pienempi.