torstai 2. tammikuuta 2014

Yle: EK: Suomalaiset havahtuvat eläkeongelmaan vuoden päästä

Yle: EK: Suomalaiset havahtuvat eläkeongelmaan vuoden päästä 2.1.2014
Yle: SAK torjuu EK:n maahanmuuttoehdotuksen
Svenska Yle: EK: Invandring enda lösningen på pensionsbomben
Svenska Yle: Rekryteringsbyråer utomlands kunde locka arbetskraft till Finland

Huono taloudellinen tilanne ja työttömyys peittävät vielä alleen kohta koittavan työvoimapulan, sanoo EK:n pääekonomisti Jussi Mustonen.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan suomalaiset eivät vielä tänä vuonna ota tosissaan eläkkeelle jäävien suuresta määrästä koittavia ongelmia. EK:n johtaja Jussi Mustonen sanoo, että tilanne muuttuu jo seuraavana vuonna.

- Suomi on poikkeuksellinen siinä mielessä, että väestön ikääntymisongelma, jossa yhä suurempi osa väestöstä siirtyy eläkkeelle, kohtaa Suomea aikaisemmin kuin muita Euroopan maita, Mustonen toteaa.

Jo nyt Suomessa useampi ihminen jää eläkkeelle kuin nuorempia tulee työmarkkinoille. EK:n mukaan ongelma ei näy tai sitä ei haluta nähdä, koska taloudellisesti vaikea aika ja työttömyys peittävät sen alleen.

- Mutta kun mennään vähän ajassa eteenpäin, niin työvoiman niukkuus tulee rajoittamaan suomalaisen elintason ja kasvun mahdollisuuksia, sanoo Mustonen.

Mustonen sanoo, että kyseessä on ”horisonttikysymys”. Tarpeeksi kauaksi ei osata nähdä. Rohkeutta tehdä oikeita rakenteellisia uudistuksia Mustonen kaipaa nyt todella nopeasti.

- Se vaatii nyt hiukan uhrauksia siitä elintasonäkymästä, mihin tällä hetkellä ollaan totuttu.

EK arvioi, että pitkällä aikavälillä suomalaisten elintaso jatkaa kasvuaan ja Suomi vaurastuu.

- Mutta kasvaako se yhtä nopeasti kuin tähän asti? Myös elintason jakaminen tulee olemaan hankalampaa, koska yhä pienempi aktiivinen väestöjoukko joutuu elättämään kasvavaa porukkaa, joka ei ole töissä, toteaa EK:n pääekonomisti Jussi Mustonen.

EK muistuttaa, että suomalaisten oma lisääntyminen ei ole riittävän nopea ratkaisu. Maahanmuuttoa kaivataan kipeästi, sillä tänään syntyvä ei ole työmarkkinoilla vielä pariin vuosikymmeneen.

_____________

Yle: SAK torjuu EK:n maahanmuuttoehdotuksen

Elinkeinoelämän keskusliitto haluaisi lisätä maahanmuuttoa työllisyysasteen kohentamiseksi. SAK torjuu ajatuksen.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö torjuu elinkeinoelämän puheet työvoimapulan korjaamisesta maahanmuutolla.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomessa pitää pikaisesti kohentaa työllisyysastetta maahanmuuttoa lisäämällä, jotta esimerkiksi eläköitymisestä koituva verovaje saadaan korjattua.

SAK keskittyisi mieluummin työttömien maahanmuuttajien ja kantaväestön työllistämiseen.

– Meidän mielestä parempi olisi kouluttaa ja työllistää Suomessa työttömänä oleva maahanmuuttajaväki ja tietenkin myös kantaväestö, joka on työttömänä, mieluummin kuin lisätä maahanmuuttoa, toteaa SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen.

Toissavuoden tilaston mukaan Suomen väestöstä ulkomaalaista syntyperää on reilut viisi prosenttia. SAK:n Tukiaisen mielestä lausunnoissa on kyse vain sumuverhosta, jolla elinkeinoelämä haluaa ajaa palkka-alea.

– Syntyisi uusi paarialuokka, joka tekee selvästi pienemmällä palkalla töitä ja tämmöistä emme kannata, Tukiainen sanoo.

_______________________________

Svenska Yle: EK: Invandring enda lösningen på pensionsbomben

Finlands näringsliv EK oroar sig över att finländarna inte ännu tar den annalkande pensionsbomben på allvar. Men läget kommer att ändras redan nästa år. Då får finländarna verkligen känna av de problem som uppstår när allt fler går i pension. Det säger EK:s chefsekonom Jussi Mustonen till Yle.

EK lyfter fram det här som följd av den invandringsdiskussion som Juhana Vartiainen, Överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT, inledde för några dagar sedan. Enligt Vartiainen behöver Finland mera invandring för att få ekonomin att växa. Läs mera här!

Arbetsgivarcentralen EK fortsatte diskussionen i dag. Enligt Jussi Mustonen kan det bli kris på arbetsmarknaden redan inom ett år om man inte får hit mer arbetskraft från utlandet. Mustonen säger att det knappa utbudet av arbetskraft snart kommer att begränsa finländarnas möjligheter att förbättra sin levnadsstandard.

- Finland är exceptionellt, eftersom problemet med den föråldrade befolkningen drabbar Finland tidigare än i andra europeiska länder, säger Mustonen.

Redan nu är det fler äldre som pensionerar sig än unga som träder in i arbetslivet. Enligt EK syns inte det här problemet ännu eller så vill man inte se det, eftersom det svåra ekonomiska läget och arbetslösheten döljer det.

- Men med tiden kommer bristen på arbetskraft att begränsa den finländska levnadsstandarden och möjligheten till tillväxt, säger Mustonen som efterfrågar mod att snabbt göra strukturella reformer.

EK påminner att finländarnas egen förökning inte är en tillräckligt snabb lösning. Den som föds i dag finns på arbetsmarknaden tidigast om tjugo år. Därför är behov av invandring akut.

_______________________________


Svenska Yle: Rekryteringsbyråer utomlands kunde locka arbetskraft till Finland

Avdelningschefen vid Arbets- och näringsministeriet Markku Wallin anser man borde ta modell från Norge för att locka arbetskraft från utlandet.

Norge har arbetskrafts- eller rekryteringsbyråer utomlands. De ger information om arbetstillfällen och arbetsförhållanden i Norge. Jag har önskat att Finland också kunde ha sådana byråer. Byråerna kunde ge en realistisk bild om hurudant det är att jobba i Finland. Mina förhoppningar har runnit ut i sanden, säger Wallin.

Men den politiska viljan att genomföra projektet fattas, säger han. Wallin hoppas också på skattelättnader för högavlönade för att locka bland annat experter inom forskning och näringsliv till Finland.

Många röster höjs för arbetsbetingad invandring

Överdirektören Juhana Vartiainen vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT tog för några dagar sedan upp diskussionen om behovet av invandring för att få ekonomin att växa.

Arbetsgivarcentralen EK fortsatte diskussionen i dag. EK:s chefsekonom Jussi Mustonen sa i dag till Yle att det kan bli kris på arbetsmarknaden redan inom ett år om man inte får hit mer arbetskraft från utlandet. Mustonen säger att det knappa utbudet av arbetskraft snart kommer att begränsa finländarnas möjligheter att förbättra sin levnadsstandard.

Också biträdande avdelningschef Ilkka Kajaste från finansministeriet anser att bristen på arbetskraft kommer att begränsa tillväxten i Finland inom de närmaste åren. Avdelningschef Markku Wallin från arbets- och näringsministeriet säger att en del branscher får brist på arbetskraft inom ett år:

- Vi kommer inte att stå inför en kris som genomsyrar hela arbetsmarknaden. Det blir brist på arbetskraft inom servicesektorn vid staten och kommunerna. Den privata sidan får brist på arbetskraft inom byggbranschen.

Markku Wallin anser att man borde vända blickarna särskilt mot Polen, Ukraina och Ryssland för att rekrytera arbetskraft till den kommunala och statliga servicesektorn och till byggbranschen.

Företagen ska rekrytera aktivt från utlandet

Tillväxten förväntas bli mellan en och en och en halv procent i år. och Den låga tillväxten minskar behovet av att få ny arbetskraft till den privata sektorn i snabb takt, säger Markku Wallin.

Wallin hoppas ändå att företagen tar kraftigt initiativ för att locka arbetskraft från utlandet. Rekryteringsföretag kan hjälpa privata företag att hitta arbetskraft, men Markku Wallin anser att också den privata sektorn skulle få hjälp av statliga rekryteringsbyråer utomlands.

Alla trivs inte i Finland

Enligt Markku Wallin är det inte bara språkkraven som gör att det är svårt att locka kunnig arbetskraft till Finland. Finland är ett dyrt land och de kulturella skillnaderna till t.ex. Sydeuropa är stora.

- Livet kan te sig ganska trist och ensamt hos oss. Dessutom är det dyrt att bo och leva i Finland. Det lönar sig att försöka rekrytera folk från länder där kulturen delvis liknar vår, säger avdelningschef Markku Wallin.

Stort behov av arbetskraft från utlandet

Regeringens målsättning är att grunda 200 tusen nya arbetsplatser fram till år 2019 för att få ekonomin att hållas i balans. Forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT har i samband med tidigare undersökningar konstaterat att målsättningen kan uppnås om 100 tusen personer flyttar till Finland för att arbeta.