sunnuntai 8. elokuuta 2010

Länsiväylä: Koventunut maahanmuuttokeskustelu puistattaa pappeja

Länsiväylä: Koventunut maahanmuuttokeskustelu puistattaa pappeja 8.8.2010

–Arvojen koventuminen, ihmisten syrjiminen ja oman kulttuurin toista parempana pitäminen ovat asioita, joihin on puututtava heti alkuunsa.

–On järkyttävää se maahanmuuttokielteinen asenne, joka niin monella suomalaisella on. Kirkon pitäisi ehdottomasti torjua kaikki vihamielisyys maahanmuuttajia kohtaan.

Näin papit kommentoivat, kun Länsiväylä ja Suomen Lehtiyhtymä kysyi 64 papilta, huolestuttaako heitä maahanmuuttokeskustelun yhä koventunut sävy.

Kyselyyn vastanneista 48, eli kolme neljäsosaa ilmoitti olevansa asiasta huolissaan, ja 33 vastaajan kirjoittamista kommenteista käy ilmi, että osaa ilmiö jopa puistattaa. Keskustelun koveneminen nähdään ”hälyttävänä” ja ”valitettavana”

–Onko tästä kehkeytymässä jokin uusi ”kulttuuri”?, kysymystä kommentoinut pappi pohtii huolestuneena.

Syitä tiukentuneeseen arvoilmapiiriin papit löytävät eri tahoilta. Koventunut keskustelu koetaan niin korkean työttömyyden kuin hämärtyneen suhteellisuudentajunkin syyksi. Eräs vastaaja arvioi, että ”lisääntynyt maahanmuutto on tuonut esille suomalaisissa aina kyteneen muukalaispelon”

Papit painottavat myös, että median on tunnettava vastuunsa maahanmuuttokeskustelussa. Osa uskoo, että julkisessa keskustelussa koventunut linja on osaksi lehdistön syytä.

–Lehdistö itsekin vain elää siitä, että jotakin jännää pitää saada otsikoihin.

Yhdeltä kyselyyn vastanneista papeista löytyy ymmärrystä koventuneeseen ilmapiiriin ja hän kritisoi kirkon työntekijöiden löperöä suhtautumista maahanmuuttajiin.

–Yksittäisten hörhöjen mielipiteitä ei tule dramatisoida. On ymmärrettävää, että tietyt maahanmuuttajaryhmät herättävät ärtymystä. Kirkon aktiiveissa on paljon ”hyväntahtoisia hölmöjä”, lässyhumanisteja, jotka vilpittömyydellään saavat pahaa aikaiseksi.

Kirkon omaan monikulttuurisuuslinjaan papit ovat laajalti tyytyväisiä, vaikka suuri osa – 45 vastaajaa 64:stä – toivoo, että kirkon linja tuotaisiin selvemmin esiin. Moni pappi kokee, että kirkko on ollut monikulttuurinen jo ennen kuin monikulttuurisuudesta on alettu edes keskustella.

–Kirkko on ollut aiemmin monikulttuurinen kuin muu yhteiskunta.

Näin kysely tehtiin:

64 papilta kysyttiin, huolestuttaako heitä maahanmuuttokeskustelun koventunut sävy.

75 prosenttia papeista (48 vastaajaa) vastasi ”kyllä”

Kyselyn toisessa osassa tiedusteltiin, pitäisikö kirkon ottaa selvemmin kantaa monikulttuurisuuden puolesta.

70 prosenttia (45 vastaajaa) totesi, että kirkon pitäisi tuoda kantansa selvemmin esiin.


Tuleva piispa: ”Keskustelu vain leimojen lyömistä”

Helsingin piispaksi syyskuussa nouseva rovasti Irja Askola kertoo olevansa huolissaan maahanmuuttokeskustelun koventuneesta sävystä. Enemmän häntä kuitenkin kalvaa se, että keskustelu ei viime vuosien saatossa ole edennyt mihinkään.

–Leimoja lyödään liian helposti. Yhdet leimataan idealisteiksi ja toiset rasisteiksi. Ei se helpota keskustelua, että huudetaan ja annetaan leimoja puolin ja toisin. Näen, että tulevat eduskuntavaalit ovat mahdollisuus syventää keskustelua, Askola toteaa.

Syventämistä tarvitaan jo senkin vuoksi, että maahanmuuttokeskustelusta on Askolan mukaan puuttunut faktapohja. Omaa lainsäädäntöä sekä velvollisuuksia esimerkiksi EU:n jäsenmaana ei tunnusteta, ja kaikkien maahanmuuttajien oletetaan olevan islaminuskoisia.

–Sana maahanmuuttaja pitää sisällään monenlaisia ihmisiä. Keskusteluun tarvitaan mukaan myös maahanmuuttajien omia käytännön kokemuksia, ettemme puhuisi pelkästään maahanmuuttajista, vaan myös heidän kanssaan.

Tässä hän näkeekin juuri kirkon mahdollisuuden. Askolan mukaan kirkot ovat tehneet jo pitkään monikulttuurista työtä eri tasoilla ja näistä saatuja kokemuksia voitaisiin tuoda mukaan keskusteluun.

–Kirkolla on itsekin asenteiden ja käytäntöjen tarkistamisen paikka – miten asioita todella tehdään.

Askola täsmentää, että kirkon kanta maahanmuuttajiin tulee jatkossakin olemaan myönteinen.

–Kirkko ei ole suomalainen keksintö, vaan globaali organisaatio, jossa jokaisen ihmisen katsotaan olevan Jumalan luoma, ei vain sinisilmäisen suomalaisen.