tiistai 27. heinäkuuta 2010

YLE: Hallberg ja Paatero: Mummojupakassa aikalisä oli perusteltu

YLE Uutiset: Hallberg ja Paatero: Mummojupakassa aikalisä oli perusteltu 27.7.2010

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero katsovat toimineensa ulkomaalaismummojen käännytysjupakassa lain ja asianmukaisen hallintotavan mukaisesti. Eduskunnan oikeusasiamies ottaa kantaa Hallbergin ja Paateron väitettyyn vitkutteluun elokuun puolivälissä.

Koko kevään ja alkukesän jatkunut mummosota johti myös kymmenkuntaan kanteluun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kanteluissa arvellaan, että korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero olisivat kehottaneet poliisin täytäntöönpanokoneistoa vitkuttelemaan kahdessa suurta julkisuutta saaneessa käännyttämisratkaisussa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) teki maaliskuun alussa kaksi erillistä käännytyspäätöstä.

Egyptiläisen Eveline Fadayelin, 65, osalta KHO katsoi äänestyksen jälkeen, että tämän käännyttämiselle ei ole lainmukaista estettä. Venäläiselle Irina Antonovalle, 82, KHO ei antanut valituslupaa, ja niin Antonovan käännytys jäi voimaan hallinto-oikeuden ratkaisun varassa.

Presidentti Hallberg osallistui Fadayelia koskevan ratkaisun käsittelyyn - ja jäi äänestyksessä häviölle.

Molemmat, alun perin Maahanmuuttoviraston tekemät käännytyspäätökset perustuivat siihen, että kyseiset isoäidit eivät kuuluneet Suomen lain tarkoittamaan ydinperheeseen. Vanhukset olivat hakeneet oleskelulupaa jäädäkseen maahan lastensa - Suomen kansalaisten - luokse.

KHO:n ratkaisuista nousi suuri kohu. Johtavat poliitikot lupailivat pikaista lainmuutosta, jotta inhimillisiltä tragedioilta voitaisiin välttyä vastaisuudessa tähänastista paremmin.

Hallberg: Hoppuilu olisi ollut epäinhimillistä

Pian KHO:n ratkaisujen antamisen jälkeen presidentti Hallberg lähetti poliisiviranomaisille kirjeen, jossa hän kertoi näkemyksestään, ettei karkotuspäätösten täytäntöönpanoa ole syytä kiirehtiä.

- Kun kiireellisen lainmuutoksen valmistelusta oli annettu tieto, päätösten täytäntöönpanon kiirehtiminen siihen nähden koettiin täysin epäinhimilliseksi, Hallberg kirjoittaa selvityksessään oikeusasiamiehelle.

- Kärjistynyt asetelma aiheutti laajaa suuttumusta ja monelle kärsimystä. Poikkeuksellisessa tilanteessa tunsin inhimillistä velvollisuutta ilmaista kantani, ettei hoppuiluun päätöksen täytäntöönpanossa ollut aihetta.

Hallberg sanoo soittaneensa asiasta poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle jo ennen kirjeen lähettämistä. Paatero oli Hallbergin mukaan tuolloin puhelimessa ilmoittanut poliisin keskuudessaan harkinneen ja arvioineen tilannetta samalla tavoin.

Hallberg pitää loukkaavana väitteitä, että hän olisi pyrkinyt vaikuttamaan poliisin toimintaan ja estämään KHO:n päätösten täytäntöönpanoa.

- Tuomarinohjeiden hengessä on hyvä muistaa paitsi kohtuutta myös sitä, ettei tuomari ole itsensä tähden vaan yhteisen kansan tähden. Oikeudenmukaisuuden tavoittaminen menettelyssä ei aina ole helppoa.

Paatero: Tapaukset eivät olleet kiireellisiä

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero puolestaan vakuuttaa poliisin toimineen käännytysten täytäntöönpanossa täysin itsenäisesti ja ilman ulkopuolista painetta.

- (KHO:n) Presidentin kirjeellä ei ollut mitään vaikutusta pohdintaan ja päätöksentekoon, joka tehtiin puhtaasti voimassa olevan lainsäädännön pohjalta, Paatero kirjoittaa oikeusasiamiehelle.

- Poliittiset päättäjät katsoivat julkisissa puheenvuoroissaan, että lainsäädännön muutos pyrittäisiin saattamaan voimaan vielä ennen kuluvan vuoden kesälomia.

- Kyse oli sen seikan arvioimisesta, oliko näissä tapauksissa kiireellinen tarve laittaa käännytyspäätös täytäntöön. Mielestäni sellaista tarvetta ei ollut.

Paatero kertoo keskustelleensa käännytyksistä sekä Helsingin poliisikomentajan Jukka Riikosen että Itä-Uudenmaan poliisipäällikön Kari Tiittulan kanssa.

Paatero huomauttaa lisäksi, että poliisi lopetti odottelun, kun se havaitsi, että lainsäädäntöuudistus lykkääntyy hamaan tulevaisuuteen.

Tilastot: Käännytys kestää jopa yli 1 000 vuorokautta

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pyysi harkintansa pohjaksi myös lausunnon käännytyskäytännöistä Maahanmuuttovirastolta.

Maahanmuuttoviraston mukaan vuonna 2009 käännytyspäätösten täytäntöönpanon kestoissa oli suuria eroja. Pisimmillään täytäntöönpano kesti useita satoja vuorokausia, jopa yli 1 000 vuorokautta; joskus täytäntöönpano tehtiin jopa päätöksentekopäivänä.

Tyypillisesti käännytysten täytäntöönpano kesti vähintäänkin joitakin kymmeniä vuorokausia.

Suomen kansalaisen ns. muuna omaisena Suomesta on haettu oleskelulupaa kaikkiaan 287 kertaa vuoden 2007 alun jälkeen. Näistä 141 hakemukseen tehtiin kielteinen päätös. Oleskeluluvan sai 31 hakijaa. Hakemuksia on parasta aikaa vireillä satakunta.

Fadayelin käännytys keskeytetty; Antonova palasi Venäjälle

Suomen mummokohuun on puuttunut nyt myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT). EIT kielsi käännytysten täytäntöönpanon kuukausi sitten syyskuun alkuun saakka lisäselvitysten saamiseksi.

Eveline Fadayel saa siis olla Suomessa rauhassa vielä ainakin muutaman viikon. Fadayel on kuitenkin pysytellyt piilossa EIT:n antamasta jatkoajasta huolimatta.

Irina Antonova puolestaan päätti palata Venäjälle kolme viikkoa sitten. Venäjän viranomaiset järjestivät hänelle pysyvän, inkerinsuomalaisille tarkoitetun vanhainkotipaikan Pietarin lähistöltä.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ottaa kantaa presidentti Hallbergin ja poliisiylijohtaja Paateron menettelyn asianmukaisuuteen elokuun puolivälissä.