lauantai 31. heinäkuuta 2010

HBL: Flyktingpengar i motvind

HBL: Flyktingpengar i motvind 31.7.2010

Invandrardebatten må ibland gå het, men på en punkt verkar alla, från Sannfinländarna till migrationsminister Astrid Thors (SFP), vara äverens: Det är viktig att satsa på att nyfinländarna integreras så snabt som möjligt i samhället.

Uppmuntrad av enigheten hade Thors i Inrikesministeriets eget budgetförslag föreslagit mer pengar än budgetramarna gav unrymme för integrerings- och sysselsättningsåtgärder.

-Bland våra förslag fanns satsning på att effertivera integrationsprocesserna, säger Jukka Aalto, ekonomidirektör på Inrikesministeriet.

Mest ville man satsa på att förbättra kommunernas möjligheter att hjälpa flyktingarna att bli aktiva medborgare. Enligt Aalto föreslog man att försättningarna till kommunerna för att de tar hand om flyktingarna och asylsopkande skulle höjas med 40%. Det skulle kosta sju miljoner euro. Som det nu är täcker statsanslagen inte alls de kostnader kommunerna har och det har lett till ovilja att ta emot flyktingar.

Finansminiteriet har däremot gått med på att ge tjugo miljoner till för allmänna kostnader som kommunerna har för invandringen. Aalto berättar att man också föreslog tilläggsanslag för förvarsenheten vid flyktingmottagningen i Krämertsskog, eftersom trängseln där är närmast olidlig. Finansministeriets rödpenna strök också det förslaget.
-Jag är inte särskilt överraskad. Finansministeriet har gjort sitt förslag helt enligt budgetramarna, säger migrationsminister Thors.

Hon påpekar ändå att strykningen inte går särskilt väl ihop med politikernas uttalade vilja att satsa på integrationen.
-Det är ju dessutom lönsamt på alla sätt att vi får fler kommunplatser för flyktingarna. Då gåt integrations processen snabbare och det kostar mindre i längden.

Nu sätter Thors sitt hopp till regeringens bugetmangling i augusti.
-De politiska förhandlingarna blit ett test. Man har ju pratat mycket om hur viktigt det är att satsa på integrering. Nu får vi se vad orden betyder konkret.
Finansminister Jyrki Katainen har sagt att han tror att regeringens budgetmanglingen i medlet av augusti kommer att bli odramatisk.

Thors delar inte finansministerns uppfattning.
-Jag tror inte alls att budgetmanglingen blir så problemfri som finansminister säger. Det finns ett tryck att omdisponera anslag och det kommer att göra ont när besluten ska fattas.

Vad menar du?
-Det blir bättre av att jag säger mer nu.