perjantai 22. marraskuuta 2013

Demari: Somalien kotoutuminen vaatii vielä työtä

Demari, pääkirjoitus: Somalien kotoutuminen vaatii vielä työtä 22.11.2013

Eurooppalainen tutkimus on vahvistanut, että Suomessa asuvat somalialaiset kohtaavat elämässään enemmän ongelmia kuin kantasuomalaiset. Heidän vaikeutensa ovat keskimäärin vielä isompia kuin muiden maahanmuuttajaryhmien.

Open Society -säätiön rahoittama selvitys koski vain Helsingin somaleita, mutta tuloksista voi päätellä koko maan tilannetta, asuuhan Suomen lähes 15 000 somalista suurin osa pääkaupunkiseudulla.

Selvitys osoittaa, että eniten somaleiden kotoutumista haittaa työpaikkojen puute. Muiden maahanmuuttajien tavoin somaleiden on vaikea saada töitä kielitaidon puutteen ja talouden heikon suhdannetilanteen vuoksi. Varsinkin somalinaiset ovat työllistyneet huonosti. Heitä on yritetty auttaa räätälöidyin työllistämistoimin, mutta ne eivät ole tuottaneet tulosta. Somaleiden kouluttautuminenkaan ei ole onnistunut kovin hyvin. Harva somali opiskelee yliopistossa.
Somalit törmäävät työnhaussa etnisestä taustasta johtuvaan syrjintään. Syrjintä on läsnä Suomen somalien arjessa liian usein. Nuoret kokevat rasismia ja syrjintää kouluissa.

Somaliyhteisö näyttää kärsivän edelleen siitä, että maansa sisällissotaa 1990-luvulla paenneet somalit olivat ensimmäinen Suomeen saapunut suuri pakolaisryhmä. Tulijoiden ihonväri ja uskonto herättivät ennakkoluuloja, samoin heidän lähtömaansa kaoottinen tilanne. Ennakkoluulot elävät sitkeästi.

Kaikki ei suinkaan ole huonosti Helsingin somalien elämässä. He arvostavat elämänlaatuaan sekä terveydenhoitoa ja turvallisuutta. Valtion ja kaupungin pitää kuitenkin jatkaa määrätietoista kotouttamista yhteistyössä somaliyhteisön kanssa.

Asuntopolitiikka on pulmallista, koska asuinalueet eivät saisi eriytyä ja leimautua. Toisaalta somalit itse haluavat asua samataustaisten ympäröimänä, koska se lisää turvallisuuden tunnetta. Fiksuja kompromisseja on yritettävä löytää.

Pääkaupungin somalien parempi kotouttaminen näyttää lupaavalta, sillä kaupunki todella tahtoo heidän tuntevan itsensä helsinkiläisiksi. Syrjintään kaupungilla on nollatoleranssi. Helsinki ottaa somaliraportin suositukset käsittelyyn ensi vuonna. Hyödyllistä vertailutietoa tulee, kun kuudessa muussa Euroopan kaupungissa tehtävät vastaavat selvitykset valmistuvat.

Myönteisesti on pantava merkille sekin, että Suomen somalijärjestöt painottavat maahanmuuttajien omaa osuutta epäkohtien poistamisessa. Tästä omavastuusta on jo saatu hyvää näyttöä, kun somaliyhteisö on rauhoittanut yhdessä viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa somalinuorten ajoittaisia levottomuuksia. Toivon mukaan kotoutuminen etenee niinkin, että yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen saadaan mukaan lisää somaleita.