sunnuntai 3. marraskuuta 2013

MTV3: Poliisitarkastaja: Maahanmuuttajille oma henkilökortti

MTV3: Poliisitarkastaja: Maahanmuuttajille oma henkilökortti 3.11.2013

Moni oleskeluluvan saanut maahanmuuttaja törmää Suomessa ongelmiin, joiden syynä on henkilöllisyyden todentaminen. Esimerkiksi pankkitilin avaaminen tai verkkopankkitunnusten saaminen voivat osoittautua mahdottomiksi.

Pahimmillaan pulma on johtanut siihen, että maahanmuuttajan työsuhde on päättynyt, koska palkkaa ei ole voitu pankkitilin puuttuessa maksaa.

- Yhteiskunnan yksi tärkeä tehtävä on maahanmuuttajien kotouttaminen. Yhteiskunnan pitäisi myös antaa kotouttamiseen osallistuville työkalut, joilla sitä kyetään ristiriidattomasti tekemään, linjaa Finanssivalvonnan lakimies Maarit Pihkala.

Pullonkaulana on laki niin sanotusta vahvasta sähköisestä tunnistamisesta. Mikäli oleskeluluvan saaneella on muukalaispassi tai muu ulkomainen matkustusasiakirja, siihen tulee merkintä, jos henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti varmentaa.

Suomessa tuo merkitsee vastuksia, jotka ovat vieläpä kasvamassa.

- Sähköinen asiointi lisääntyy koko ajan. Puuttuva tunnistautuminen alkaa luoda haittaa muillakin elämänalueilla kuin pankkiasioinnissa. Olemme ilman muuta havainneet, että tässä olisi korjaamisen paikka, sanoo poliisitarkastaja Joni Länsivuori sisäministeriön poliisiosastolta.

Solmu auki henkilökortilla

On vähemmän mairittelevaa Suomelle, että muut EU-maat ovat pulman ilmeisesti ratkaisseet.

- Oleskeluluvan saaneilla ei ole ollut muissa EU-maissa vastaavia vaikeuksia pankkien kanssa, arvioi vähemmistövaltuutetun toimiston ylitarkastaja Päivi Keskitalo kuulemistilaisuudessa eduskunnassa huhtikuussa.

Esimerkiksi Saksassa tehdään varmentamatonta henkilöllisyyttä koskeva merkintä matkustusasiakirjaan, mutta se ei Keskitalon mukaan näyttäisi olevan este pankkipalveluiden saamiselle.

Ruotsi puolestaan myöntää henkilökortin niille ulkomaalaisille, joiden henkilöllisyyttä ei ole pystytty varmentamaan. Kortti mahdollistaa pankkitilin avaamisen ja muunkin sähköistä tunnistamista vaativan asioinnin.

Tähän pitäisi Länsivuoren mukaan päästä Suomessakin.

- Sisäministeriön johtama työryhmä suositti harkittavaksi, että ulkomaalaisen henkilökortti voitaisiin myöntää periaatteessa kaikille, jotka saavat oleskeluluvan. Se edellyttäisi muutoksia kahteen lakiin.

Mikä estää tunnistamisen?
- Monella turvapaikanhakijalla tai kiintiöpakolaisella ei ole passia, eivätkä he pysty hankkimaan muitakaan luotettavia asiakirjoja henkilöllisyydestään.
- Syynä ovat yleensä lähtömaiden vaikeat olosuhteet. Asiakirjoja ei usein yksinkertaisesti ole saatavissa maista, joissa on vuosikausia jatkunut aseellinen konflikti.
- Viranomaisten vainoa paenneiden ei myöskään voida edellyttää pyytävän vainoajiltaan asiakirjoja.
- Suomessa vuosittain myönnettävistä matkustusasiakirjoista noin puolet on sellaisia, joissa on merkintä varmentamattomasta henkilöllisyydestä.
- Maassamme laki sähköisestä tunnistamisesta ja rahanpesulaki edellyttävät, että verkkopankkitunnusten hakijan henkilöllisyys todennetaan huolellisesti ja luotettavasti.