torstai 28. marraskuuta 2013

Svenska Yle: Bostadsbrist hinder för att hjälpa flyktingar från Syrien

Svenska Yle: Bostadsbrist hinder för att hjälpa flyktingar från Syrien 28.11.2013

I början av nästa år torde det klarna om kommunerna i huvudstadsregionen tar emot kvotflyktingar från Syrien. Då görs ett avtal med NTM-centralen, som fördelar kvotflyktingarna mellan kommunerna. Enligt stadsdirektören i Helsingfors är det svårt att ta emot flyktingar då det råder bostadsbrist i staden.

Stadsdirektör Jussi Pajunen ska nästa vecka diskutera flyktingfrågan med sin kolleger i huvudstadsregionen.

– Vi ska nu diskutera frågan i regionen. Jag har lovat arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) att jag kontaktar honom då vi har diskuterat frågan. Vi arbetar för att ha ett avtal med NTM-centralen i början av nästa år, säger Pajunen till Yle Huvudstadsregionen.

Pajunen frågar sig ändå om inte det finns andra kommuner i landet som vore mer lämpade att ta emot kvotflyktingar.

– Är det bättre om kvotflyktingar flyttar till sådana områden där det inte finns brist på bostäder, frågar sig Pajunen.

"Helsingfors kan inte frånsäga sig sitt ansvar"

Pajunen konstaterar också att en femtedel av alla flyktingar som kommer till Finland kommer till Helsingfors.

– I år har det kommit 2 700 flyktingar till Finland och 540 har kommit till Helsingfors, säger Pajunen.

Siffran 540 handlar inte om kvotflyktingar utan om asylsökande och 17 av dem är från Syrien.

Regeringen har tidigare i höst bestämt att Finland nästa år ska ta emot 500 kvotflyktingar från Syrien. I samband med det beslutet steg flyktingkvoten från 750 till 1 050.

Bland Helsingforspolitikerna finns ett rätt så brett stöd att ta emot kvotflyktingar. Det här framkom då frågan diskuterades i fullmäktige för två veckor sedan.

Det är egentligen bara Sannfinländarna som motsätter sig.

SFP:s gruppordförande Björn Månsson, som tog upp frågan i fullmäktige för två veckor sedan, anser att Helsingfors har ett ansvar.

– I den här kritiska situationen kan inte huvudstaden frånsäga sig sitt ansvar. Jag anser att staden borde ta emot 100 av flyktingkvoten på 500 eftersom det är i linje med den femtedel som också annars kommer hit. Men det är klart att det är ett problem att hitta bostäder, säger Månsson.

Stadsstyrelseordförande: Andra kommuner har större möjligheter

Stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml) pekar också på bostadsbristen som ett hinder för att Helsingfors ska ta emot flyktingar från Syrien.

– Det finns inte tillräckligt med lokaler i Helsingfors där flyktingarna kan inhysas. Därför anser jag att det finns kommuner med större möjligheter att ta emot dem. Och eftersom krisen redan nu är verklig bör vi inte skjuta upp beslutet på grund av brist på lokaler, säger Rauhamäki.

Samlingspartiets linje i frågan är enligt Rauhamäki att om staten vill att Helsingfors tar emot flyktingar försöker partiet hitta lösningar. De gröna som är näststörst i fullmäktige efter Samlingspartiet ställer sig positivt och gruppordförande Emma Kari säger att om det finns vilja hittar man också resurser.

Också Thomas Wallgren (SDP) vill att Helsingfors tar ansvar.

– Det handlar om att ge spårk och arbete. Och det finns kunnande och många ivriga. För varje jobb som lediganslås i Finlands flyktinghjälp kommer det hundra ansökningar av människor som kan sin sak. Vi måste bara satsa pengar och ta ett gemensamt globalt ansvar, säger Wallgren.