keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Pohjolan Sanomat: Perussuomalaisten ahdas visio

Pohjolan Sanomat: Perussuomalaisten ahdas visio 27.11.2013

Kemin kaupunginvaltuuston hyväksymässä Kemin kaupunkistrategia 2025 -ohjelmassa maahanmuutto ja sen mukanaan tuoma uusi osaaminen ja yritteliäisyys nähdään Kemin yhtenä mahdollisuutena. Se on oikea linjaus.

Kaupunkistrategiassa on listattu myös edessä olevat keskeiset uhat. Tällaisena pidetään esimerkiksi vaikeaa rakennetyöttömyyttä ja syrjäytymisen uhkaa tai vaikkapa alueen koulutustarjonnan kaventumista.

Aivan aiheellisia kirjauksia nämäkin.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä halusi visioon oman puumerkkinsä. Ryhmä esitti, että maahanmuutto siirretään mahdollisuuksien listasta alueen uhkien luetteloon.

Kemin perussuomalaisten mielestä maahanmuutosta seuraa kulttuurisia yhteentörmäyksiä ja monia erityisvaatimuksia.

Näin ahdas ja lukittu käsitys yhteisestä tulevaisuudesta sai jyrkän tuomion kaikilta muilta ryhmiltä.

Esitys loukkaa myös kaikkia Kemissä jo asuvia maahanmuuttajia.