torstai 7. marraskuuta 2013

HS: Arto Satonen: Eriytymiseen liittyvät virheet voidaan välttää

Helsingin Sanomat, mielipide: Eriytymiseen liittyvät virheet voidaan välttää 7.11.2013

Suurkaupunkien asuinalueiden eriytyminen keskiluokkaisiksi ja huono-osaisten alueiksi, kantaväestön ja maahanmuuttajien alueiksi, on johta­nut moniin ongelmiin ja kärjistynyt rajuihin mellakointeihin Tukhol­man Husbyssä, Pariisissa ja Lontoossa. Eriytyminen on herättänyt kes­kustelua Suomessakin

Kansainvälisesti vertaillen asuinalueet eivät ole vielä eriytyneet Suo­messa voimakkaasti.

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistu kaupunkimaantieteen professo­rin Mari Vaattovaaran sekä kaupunkitutkijoiden Katja Vilkaman ja Han­na Dhalmannin artikkeli "Kantaväestön pakoa?" on kuitenkin niin koru­tonta luettavaa, että herätyskellojen pitää soida.

Jopa joka viidennellä syy vaihtaa asuinaluetta on tyytymättömyys asuina­lueeseen, jossa asuu paljon maahanmuuttajia ja huono-osaisia kantasuo­malaisia.

Sosiaalista asuntotuotantoa ja kovan rahan rakentamista yhteen sovitta­malla on yritetty tuloksetta estää eriytymistä. Asuntopolitiikka on tär­keää, mutta sillä ei yksin ratkaista ongelmia.

Edessä on uhkakuva, jossa osa asuinalueista jää maahanmuuttajien ja huono-osaisten kantasuomalaisten asuinalueiksi. Tämä ei tue maahan­muuttajien integroitumista eikä mahdollisuuksien tasa-arvoon tähtää­vää politiikkaa.

Olennaisia tekijöitä yhteisöllisyyden muodostamisen kannalta ovat onnistuneen kaupunkisuunnittelun lisäksi vastikkeellisen sosiaaliturvan laajentaminen, työllisyysasteen nostaminen ja maahanmuuttajien ko­touttaminen.

Viranomaiset, kolmas sektori ja asuinyhteisöt voisivat toimia nykyistä paremmin yhteistyössä siten, että kaikki saisivat tukea toisiltaan.

Asukkaat ovat aikoinaan itse tehneet Kalliosta, Katajanokasta sekä Roi­huvuoresta arvostettuja asuinalueita.

Kotoutumisen tulee olla myös tavoitteellista. Esimerkiksi kielitaidon, työn tai koulutuksen osalta tulisi maahanmuuttaja sitouttaa prosessiin, joka olisi suunnitelmallinen ja varmistaisi johdonmukaisen etenemisen. Mallia voisimme ottaa Hollannista tai Berliinistä.

Kaikkea eriytymistä ei varmasti voida välttää, mutta Suomessa voi­daan vielä välttää muualla tehdyt virheet.

Pitkällä aikavälillä asuinalueiden liiallinen eriytyminen ei palvele kenen­kään etua vaan aiheuttaa tarpeetonta vastakkainasettelua.

Arto Satonen
kansanedustaja (kok)
Sastamala

Outi Mäkelä
kansanedustaja (kok)
Nurmijärvi