keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Sisäministeriö: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus väheni

Sisäministeriön tiedote: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus väheni 6.11.2013
Poliisin tiedote: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus vähentynyt
Ilta-Sanomat: Poliisi kirjasi 730 viharikosepäilyä vuonna 2012
Tero Tihveräinen: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2012 (pdf)

Poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä on vähentynyt. Viime vuonna kirjattiin 732 rikosepäilyä, jotka luokiteltiin Poliisiammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa viharikoksiksi. Määrä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Viime vuonna rasistisia piirteitä oli yhteensä 641:ssä viharikokseksi luokitellussa rikosilmoituksessa. Yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Suomen rikoslaissa ei ole rikosnimikettä rasistiselle rikokselle tai viharikokselle. Viharikoksiksi on määritelty henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehdyt rikokset.

Motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella. Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Tero Tihveräisen mukaan vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan poliisille.

Poliisiammattikorkeakoulussa on seurattu epäiltyjen viharikosten määrää nykyisessä laajuudessaan vuodesta 2008 lähtien.

_____________________

Poliisin tiedote: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus vähentynyt

Poliisin tietoon tuli viime vuonna noin 20 prosenttia vähemmän viharikoksia kuin edellisvuonna. Vuonna 2012 kirjattiin 732 rikosepäilyä, jotka luokiteltiin Poliisiammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa viharikoksiksi. Vuonna 2011 poliisin tietoon tuli 918 tapausta, ja vuonna 2010 tapauksia oli 860.

Edellisvuosien tapaan suurin osa rikosilmoituksista sisälsi rasistisia piirteitä, ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Epäiltyjen viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien. Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella.

Vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan

Rasistisesta rikollisuudesta, joka sisältyy viharikoksiin, on tilastoja jo yli kymmenen vuoden ajalta. Vuonna 2012 rasistisia piirteitä oli yhteensä 641:ssa viharikokseksi luokitellussa rikosilmoituksessa.

Rasistisia piirteitä sisältäviä syrjintärikosepäilyjä kirjattiin 24 kappaletta eli 30 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Viharikoksiksi on määritelty henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehdyt rikokset. Rikoksen motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Suomen rikoslaissa ei ole rikosnimikettä rasistiselle rikokselle tai viharikokselle. Tutkimuksessa viharikoksiksi luokitellaan pääsääntöisesti kaikki sellaiset rikosepäilyt, joissa poliisi, uhri tai muu asianosainen epäilee vihamotiivia tai joihin on sisältynyt solvauksia uhrin viiteryhmää kohtaan.

– On hyvä muistaa, että tutkimus käsittelee vain poliisin tietoon tulleita viharikoksia. Aiheesta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan poliisille. Tästä syystä viharikosseuranta on vain yksi näkökulma laajempaan ilmiöön, muistuttaa tutkija Tero Tihveräinen Poliisiammattikorkeakoulusta.
_____________________

Ilta-Sanomat: Poliisi kirjasi 730 viharikosepäilyä vuonna 2012

Suomessa kirjattiin vuonna 2012 noin 730 viharikosepäilyä.
Viharikosten määrä laski toissa vuodesta viidenneksellä, ilmenee Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksesta. Poliisi kirjasi viime vuonna noin 730 viharikosepäilyä.

Suomen laissa ei ole rikosnimikettä viharikokselle.

Tutkimuksessa viharikoksiksi luokiteltiin rikosepäilyt, joiden takana arveltiin olevan rasistinen motiivi tai joihin liittyi solvauksia uhrin taustaryhmää kohtaan.

Poliisille ilmoitetaan tutkimuksen mukaan viharikoksista vain pieni osa.
Suurin osa viharikokseksi luokitelluista rikosilmoituksista sisälsi rasistisia piirteitä. Yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Viharikoksen tekijän ennakkoluulot voivat liittyä myös esimerkiksi uhrin uskonnolliseen vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.