keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Opettaja-lehti: Paperittomilla oikeus opetukseen

Opettaja-lehti: Paperittomilla oikeus opetukseen 15.1.2014

Kaikille kouluikäisille ei ole järjestetty perusopetusta, koska heillä ei ole kotikuntaa. Laillisuusvalvojan mukaan se on vastoin perustuslakia ja lapsen oikeuksien sopimusta. Miten ongelma korjataan, ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi?

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin pyysi viime keväänä opetus- ja kulttuuriministeriötä selvittämään, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä kaikkien Suomessa oleskelevien lasten opetuksen turvaamiseksi. Ilman perusopetusta on jäänyt paperittomia tai muita lapsia, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa. Mitä ministeriö tekee?

Ministeriö käy säännöllisesti keskusteluja aluehallintovirastojen kanssa ajankohtaisista asioista. Näissä keskusteluissa tämä asia otetaan esiin.

Onko tietoa, kuinka paljon paperittomia lapsia Suomessa on? Entä ilman kotikuntaa olevia Suomeen työhön tai opiskelemaan tulleiden tai turvapaikanhakijoiden lapsia?

Tästä asiasta ei ole opetus- ja kulttuuriministeriöllä olemassa tarkkoja tietoja.

Ministeriö katsoi selvityksessään, että ongelmat ovat aiheutuneet lain virheellisestä tulkinnasta eikä lakia tarvitse muuttaa. Miten tällaiseen päädyitte?

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että nykyinen perustuslaki sekä perusopetuslaki antavat sinänsä oikeuden opetukseen Suomessa asuville lapsille.

Ministeriöllä on tarkoitus tehostaa kunnille ja aluehallintovirastoille suunnattavaa ohjausta, niin että ne tulkitsevat lakia oikein. Miten tiedotatte?

Ministeriö käy säännöllisesti keskustelua aluehallintovirastojen kanssa. Näissä keskusteluissa asia otetaan esille.

Ministeriö on järjestämässä koulutuskierroksen eri puolilla maata. Millä aikataululla kierros järjestetään?

Aluehallintovirastojen kanssa yhteistyössä toteutettava koulutuskierros kuntien viranomaisille järjestetään helmi–huhtikuussa 2014.