torstai 16. tammikuuta 2014

Vantaan Sanomat: Ulkomaalaishoitajien tarve kasvaa - filippiiniläisiä työskentelee Vantaallakin

Vantaan Sanomat: Ulkomaalaishoitajien tarve kasvaa - filippiiniläisiä työskentelee Vantaallakin 16.1.2014

Hoitajatarve kasvaa huomattavasti Vantaalla lähivuosina, kun väestö ikääntyy ja suuri osa nykyisestä hoitohenkilöstöstä jää eläkkeelle. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan sosiaali- ja terveyspalvelualan työntekijöiden tarve lisääntyy Suomessa 125 000 hengellä 2025 mennessä.

Toistaiseksi Vantaa on saanut tarpeeksi hoitajia kotimaastakin, mutta lähivuosina se tarvitsee yhä enemmän ulkomaalaisia osaajia.

Vantaan hoiva-asumisen palvelupäällikkö Minna Lahnalampi-Lahtinen ennakoi, että ulkomaalaishoitajien määrä tulee kasvamaan kymmenillä vuosittain. Vanhus- ja vammaispalveluissa sekä terveysasemilla on nyt reilut sata ulkomaalaista lähi-, sairaan- ja terveydenhoitajaa, jotka ovat hakeutuneet Vantaalle omatoimisesti. Kaupunki ei pidä rekrytointeja ulkomailta vielä tarpeellisina.

– Nykyisen taloustilanteen takia vielä ei ole aika rekrytoida ulkomaalaisia jonkin yrityksen kanssa.

Yksityisellä puolella ulkomaalaishoitajia on jo värvätty Vantaalle. Esimerkiksi Attendo rekrytoi filippiiniläisiä. Kaupungin riveissä heitä ei vielä ole.

Ulkomaalaiset työntekijät ovat kaupungin mukaan tasavertaisessa asemassa suomalaisiin nähden työhönotossa ja palkkauksessa. Kaupunki vaatii jokaiselta hoitajalta ammattitutkinnon ja riittävän suomen puhe- ja kirjoitustaidon.

– Maahanmuuttajien haasteena on etenkin suomen kirjoittaminen. Meillä on heistä erittäin hyvät kokemukset, Lahnalampi-Lahtinen sanoo.

Vantaan terveyspalvelupäällikön Eila Koivusen mukaan ulkomaalaiset hakeutuvat pääosin töihin sairaala- ja kotihoitopalveluihin, joissa kielitaidon ei tarvitse olla niin hyvä kuin terveysasemilla.

– Vastaanottotoiminnassa hoitaja ja potilas ovat kahden, jolloin ulkomaalaiselle työ voi olla vaikeampaa kieliongelmien takia, Koivunen sanoo.

Terveysyhtiö tuo filippiiniläisiä sairaanhoitajia Vantaalle

Attendo rekrytoi talven ja kevään aikana 33 sairaanhoitajaa Filippiineiltä Suomeen hoiva- ja palvelukoteihinsa. Neljä heistä sijoittuu Vantaalle valmistuviin Kivistön ja Simonkylän yksiköihin.

– Varaudumme monin tavoin alan työvoimatarpeeseen, perustelee rekrytointeja terveysyhtiön viestintäjohtaja Mikko Salo.

Attendolla on Vantaalla viisi hoiva- ja palvelukotia, joissa on 16 filippiiniläishoitajaa. Yhtiö on värvännyt Filippiineiltä toistaiseksi jo 64 hoitajaa lokakuusta 2012 alkaen.

Hyvinä hoitajina pidettyjä filippiiniläisiä on perehdytetty perusteellisesti. He ovat opiskelleet suomea kahdeksan kuukautta.

Vantaan hoitajat
- Vantaa ei tilastoi hoitajiensa kansallisuuksia, vaan vain heidän äidinkielensä. Vanhus- ja vammaispalveluissa on yli 1 000 lähi- ja sairaanhoitajaa, joista 96:n äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.
- 96:sta yksi toimii vammaispalveluissa, 8 vanhusten kotihoidossa, 10 vanhusten palvelutaloissa, 44 hoiva-asumisen palveluissa ja 33 sairaaloissa.
- Valtaosa on inkerinsuomalaisia, virolaisia ja venäläisiä lähihoitajia. Joukossa on joitakin aasialaisia ja afrikkalaisia.
- Terveysasemilla on 70 sairaanhoitajaa ja 33 terveydenhoitajaa, joista n.10 on ulkomaalaisia, valtaosin virolaisia.