keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Tesso: Monikulttuurisuus on arkea varhaiskasvatuksessa

Tesso: Monikulttuurisuus on arkea varhaiskasvatuksessa 29.1.2014

Varhaiskasvatustyössä lapsen yksilöllisyyden kunnioitus ja lapsuuden arvostus ovat edelleen työn järkähtämätön peruspilari, olivat lapsen taustat missä tahansa.

Monikulttuurisuudella viitataan usein juuri maahanmuuttajiin, vaikka myös omassa valtaväestössämme on ja on aina ollut erilaisia perheitä. Päivä­kodin perspektiivistä monikulttuurisuuden variaatio on paljon laajempi kuin yleisesti ajateltu maahanmuuttajataustaisuus.

– Monikulttuurisuuden sijasta pitäisi oikeastaan puhua moninaisuudesta, jolloin muutkin ominaisuudet kuin uskonto, kieli tai etnisyys tulisi otettua huomioon. Pelkästään perheen sosioekonominen tausta vaikuttaa, eikä se riipu siitä, onko joku maahanmuuttaja vaiko ei. Monikulttuurisuuteen kuuluu myös esimerkiksi tarkastelu siitä, miten sukupuolet ja seksuaalinen orientaatio otetaan huomioon, tai miten kohdataan perheitä, joissa on kaksi isää tai kaksi äitiä, huomauttaa didaktiikan, erityisesti monikulttuurisuuskasvatuksen yliopiston­lehtori Heini Paavola Helsingin yliopistosta.

Paavolan mukaan perheen taustaan liittyvät asiat tulevat usein esiin varhaiskasvatus­suunnitelmassa, joka laaditaan kaikille lapsille päiväkodin henkilökunnan ja lapsen vanhempien yhteistyönä.

– Hyvä esimerkki on uskonto: useimmiten ajatellaan, että uskonnosta puhutaan vain silloin, kun on kyse muslimiperheestä, mutta samalla tavalla suomalaisiin herätysliikkeisiin kuuluvat vanhemmat haluavat keskustella arvoista ja periaatteista, jotka ovat heidän elämässään merkityksellisiä asioita ja vaikuttavat päiväkodin maailmassa. Vanhemmat voivat ottaa kantaa esimerkiksi juhlapäivien viettoon, ja Jehovan todistajilla on omia näkemyksiään, samoin kirkkoon kuulumattomilla ja ateistiperheillä.

[...]