keskiviikko 22. tammikuuta 2014

HS: Kunnat houkuttelevat maahanmuuttajia jarruttamaan asukaskatoa

Helsingin Sanomat: Kunnat houkuttelevat maahanmuuttajia jarruttamaan asukaskatoa 22.1.2014

Heinola ei ole Suomen ensimmäinen kunta, joka aikoo paikata väestöka­toa pakolaisilla. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Pudasjärven kaupunki toivoo maahanmuuttajista pelastusta lukiolle ja ammattikoululle.

Kunta alkoi järjestelmällisesti haalia maahanmuuttajia 2010-luvun tait­teessa.

"Uudet asukkaat käyttävät samoja palveluita kuin kantaväestö, ja koulu­tuksen turvaaminen on tärkeää. En näe asiassa mitään ongelmaa. Sehän on win-win-tilanne: kaikki voittavat", arvioi Pudasjärven kaupunginjohta­ja Kaarina Daavittila.

Pudasjärvi vastaanottaa kiintiöpakolaisia 20 joka toinen vuosi. Daavit­tilan mukaan myös muut maahanmuuttajat toivotetaan lämpimästi ter­vetulleeksi.

Tilannetta selittää Pudasjärven väkimäärän hiipuminen. Joulukuussa 2013 kaupungissa asui 8 500 ihmistä, kun vuonna 1990 asukkaita oli yli 11 000.

"Kunnan väki myös vanhenee, ja toisaalta meillä on paljon tyhjiä toimiti­loja", Daavittila kertoo.

Hän ihmettelee, mikseivät muut haja-asutusalueiden kunnat ole havahtu­neet houkuttelemaan maahanmuuttajia.

"Emme toki voi päättää, jäävätkö maahanmuuttajat tänne asumaan. Ovathan nuoretkin muuttaneet täältä muualle työn perässä jo 50 vuot­ta. Haja-alueet sopivat joka tapauksessa erinomaisesti kotouttamiseen."

Pudasjärvellä asui vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan 113 ulkomaan kansalaista. Kaupunki pyrkii nostamaan määrän kymmeneen prosent­tiin koko väestöstä vuoteen 2018 mennessä, mikä tarkoittaisi yhteensä 800–900:aa ulkomaalaista.

Maahanmuuttoviranomaisten mukaan tapauksia ei pidä moralisoida. Hä­dänalaisten ihmisten auttaminen on perimmäinen syy, mutta kuntien ta­lous, väestöjakauma ja muut realiteetit vaikuttavat oleellisesti mahdolli­suuksiin, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman.