tiistai 14. tammikuuta 2014

Talouselämä: Näin autat nuoret maahanmuuttajat hyvään alkuun työpaikalla

Talouselämä: Näin autat nuoret maahanmuuttajat hyvään alkuun työpaikalla 14.1.2014

Työterveyslaitoksen uudessa oppaassa ”Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen. Kuinka asiat teillä ratkaistaan?” tarjotaan käytännönläheisiä neuvoja, kuinka nuoren, erityisesti maahan muuttaneiden nuorten, työkykyä voi tukea työpaikoilla.

Oppaan mukaan ensimmäisen työpaikan kokemukset ja opit ovat tärkeitä työkyvylle. Turvallinen työympäristö, innostava yhteisö ja mukava työ voivat edistää sekä uuteen kulttuuriin sopeutumista että työkykyä ja työssä kehittymistä.

Työkyvystä huolehtiminen on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se vähentää muun muassa sairauspoissaoloja.

”Osa nuoren työkyvyn tukemisen keinoista on varsin yksinkertaisia, esimerkiksi lounasseuraksi pyytäminen tai yhteiseen keskusteluun rohkaiseminen. Työporukkaan mukaan pääseminen heti työsuhteen alussa on tärkeä nuoren työkykyyn vaikuttava asia”, erikoistutkija Merja Turpeinen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Kummi tai mentori perehdyttää

Hyvä perehdytys työhön ja työpaikan käytäntöihin edistää nuoren yhdenvertaisuuden kokemusta. Työyhteisön kannattaakin nimetä keskuudestaan nuorelle työntekijälle kummi tai mentori, joka toimii uuden tulokkaan perehdyttäjänä, kannustajana ja työporukkaan pääsyn helpottajana työsuhteen alussa.

Oppaan mukaan kaikkien kielitaito monipuolistuu ja kehittyy jatkuvasti, kun eri kieliä käytetään rohkeasti keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ammatillista itsetuntoa ja sitä kautta työkykyä voidaan edistää myös selkeällä työpaikkaviestinnällä.

”Selkokielinen viestintä on yhdenvertaista viestintää kaikille. Kirjallisten ohjeiden tulisi aina olla mahdollisimman lyhyitä ja selkeitä”, Turpeinen muistuttaa.

Esimies perehdyttää esimerkillään

Esimiehellä on tärkeä rooli nuoren työhön perehdyttäjänä. Hän näyttää esimerkillään, millaiset käytännöt työpaikalla ovat hyväksyttäviä ja työkykyä vahvistavia sekä miten ohjeita ja viestejä työpaikalla jaetaan.

”Ammatillisen itsetunnon rakentuminen alkaa ensimmäisestä työpaikasta. Nuoren työhön kiinnittymistä voi edesauttaa antamalla myönteistä palautetta ja olemalla kiinnostunut nuoren ajatuksista ja näkökulmista”, toteaa tutkija Ulla Kangas.

Monet nuoret, myös maahan muuttaneet, opiskelevat työn ohessa. Hyvien elintapojen merkityksestä kannattaa muistuttaa nuoria. Esimerkiksi aterioiden laatu ja rytmittäminen ovat jaksamisen kannalta tärkeitä.

”Työnantaja voi satsata työntekijöiden työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuden työpaikkaruokailuun ja huolehtimalla tarjottavan ruoan terveellisyydestä”, Kangas selvittää.