keskiviikko 16. marraskuuta 2016

HS: Verkon viharikoksille perustetaan valtakunnallinen poliisiryhmä Helsinkiin – keinovalikoimissa myös peitetoiminta ja televalvonta

Helsingin Sanomat: Verkon viharikoksille perustetaan valtakunnallinen poliisiryhmä Helsinkiin – keinovalikoimissa myös peitetoiminta ja televalvonta 16.11.2016
Yle: Poliisihallitus esittää: Mainoksesta tuttu nettipoliisi laitokselle – ääriliikkeitä tutkiva poliisi työpariksi 14.11.2016

HELSINGIN poliisiin aiotaan perustaa uusi ryhmä, joka keskittyy erityisesti verkossa tapahtuvien viharikosten estämiseen, paljastamiseen ja tutkintaan. Ryhmä on näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa.

Ryhmä tutkii jatkossa kaikkialla Suomessa tapahtuneita netin viharikostapauksia.

Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti nettikeskusteluihin ja puuttuvat vihapuheeseen nettipoliisiprofiilien avulla. Tarkoituksena on rauhoittaa keskustelua, ja myös ottaa suoraan yhteyttä ihmisiin, jotka levittävät asiatonta materiaalia.

”Kyseistä toimintaa voidaan verrata tilanteeseen, jossa poliisi hälytetään paikalle esimerkiksi torille, jossa on häiriöksi olevia henkilöitä. Tällöin poliisi pyrkii rauhoittamaan tilanteen neuvoin, ohjein, kehotuksen ja käskyin ennen kuin mitään rikoksen tunnusmerkistön mukaista toimintaa tapahtuu”, kuvaillaan työryhmän raportissa, joka on luovutettu poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle.

ENNALTA ESTÄVÄN rauhoittelun lisäksi ryhmän tehtävänä on aktiivisesti paljastaa ja tutkia netin viharikoksia. Lisäksi ryhmä keskittyy myös väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ääriliikkeiden toimintaan.

Vakavimmissa tapauksissa käytetään myös salaisia pakkokeinoja, kuten tietoverkossa tapahtuvaa peitetoimintaa tai televalvontaa.

Lievemmissä tapauksissa poliisi voi huomauttaa nettikirjoittelijaa nettipoliisiprofiilin avulla tai muuten ja kehottaa kirjoittajaa poistamaan materiaalinsa. Jos kirjoittajaa ei tavoiteta, hän ei poista materiaaliaan tai kyse on vakavammasta tapauksesta, asiasta aloitetaan esitutkinta.

Uusi ryhmä tekee yhteistyötä keskusrikospoliisin, suojelupoliisin ja paikallispoliisien kanssa.

Ryhmän kokoa ei ole vielä lyöty lukkoon, koska rahoitus on vielä auki. Alustavasti on puhuttu, että ryhmään tulee kymmenkunta poliisia kertoo poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen Poliisihallituksesta. Ryhmän on tarkoitus aloittaa ensi vuoden puolella.

UUDEN valtakunnallisen ryhmän lisäksi nettipoliisitoimintaa aiotaan vahvistaa kaikilla poliisilaitoksilla. Tavoitteena on, että jatkossa jokaisella poliisilaitoksella olisi vähintään yksi päätoiminen nettipoliisi. Nykyään useimmat nettipoliisit tekevät myös muita tehtäviä.

Jokaiselle poliisilaitokselle aiotaan palkata myös yksi päätoiminen poliisi, jonka erityisvastuuna on muun muassa väkivaltaiset ääriliikkeet ja niihin kytkeytyvät vihapuheet ja viharikokset.

Keskusrikospoliisissa puolestaan aiotaan vahvistaa muun muassa nettitiedustelua ja kohdennetun väkivallan uhka-arvioryhmää.

Myös viharikoksiin liittyvää koulutusta ja tutkimusta lisätään.

SISÄMINISTERIÖ kertoi maanantaina esittäneensä poliisille ja suojelupoliisille lisämäärärahaa muun muassa väkivaltaisen ekstremismin ja vihapuheen ennalta estämiseen ja tutkintaan sekä terrorismin torjuntaan.

Määrärahalla on tarkoitus turvata 200 määräaikaisen poliisin töiden jatkuminen.

___________________________________

Yle: Poliisihallitus esittää: Mainoksesta tuttu nettipoliisi laitokselle – ääriliikkeitä tutkiva poliisi työpariksi

Poliisihallitus haluaa valjastaa nettipoliisien kasvot estämään ja rauhoittamaan vihapuhetta. Poliisilaitosten nettipoliiseja voitaisiin mainostaa samalla tavoin kuin televisiosarjojen poliiseja.

Poliisihallitus on saanut valmiiksi suunnitelman vihapuheen ja -rikosten torjunnan tehostamiseksi. Poliisihallitus esittää, että Helsingin poliisilaitokselle perustetaan uusi ryhmä, joka estää ja paljastaa internetin rangaistavaa vihapuhetta ja myös tutkii epäillyt rikokset valtakunnallisesti.

Internetin viharikollisuutta hoidettaisiin verkostomaisesti koko maan alueella. Tavoitteena on, että ryhmään kuuluvia vihapuheeseen erikoistuneita nettipoliiseja olisi jokaisella poliisilaitoksella ainakin yksi.

He toimivat omilla kasvoillaan ja osallistuvat poliisiprofiileilla nettikeskusteluun. Kasvot voitaisiin Poliisihallituksen mielestä tehdä tutuiksi esimerkiksi mainostamalla heitä samaan tapaan kuin televisiosarjoissa esiintyviä poliiseja.

Mikäli keskustelu kärjistyy, nettipoliisit pyrkivät rauhoittamaan tilannetta ohjeilla, kehoituksilla ja käskyillä. He voivat myös ottaa suoraan yhteyttä häiriötä aiheuttavaan henkilöön tai tahoon.

Poliisihallituksen mukaan kansalaisten sananvapautta ei ole tarkoitus rajoittaa, vaan pyrkiä turvaamaan yleinen järjestys myös sosiaalisessa mediassa.

Viharikokset kaivetaan esiin

Tavoitteena on myös paljastaa internetiin liittyviä viharikoksia joko toimimalla avoimesti poliisina tai käyttämällä salaisia tiedonhankinta- ja pakkokeinoja.

Vihapuhe katsotaan viharikokseksi silloin, kun se täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön.

Poliisihallitus esittää, että uusi ryhmä tekisi esitutkinnan kaikissa niissä tapauksissa, joissa tehdään rikosilmoitus internetissä tapahtuneesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai uskonrauhan rikkomisesta.

Ryhmän vastuulla olisivat myös viharikoksiksi arvoitavat kunnianloukkaukset ja laittomat uhkaukset. Tutkinnassa pyydettäisiin tarvittaessa apua paikallispoliisilta.

Viharikosten määrä lähti jyrkkään nousuun viime vuonna.

Ääriliikkeiden valvonta mukaan

Vihapuhe on tyypillistä väkivaltaisten ääriliikkeiden viestinnälle. Niiden toimintaan perehtyneitä poliiseja on tarkoitus sijoittaa poliisilaitoksille työpareiksi nettipoliiseille. Työpari tukisi Helsingin poliisilaitoksen uutta ryhmää esimerkiksi järjestämällä pyydettyjä kuulusteluja ja muita tutkintatoimia.

Poliisihallitus haluaa vahvistaa myös Keskusrikospoliisin tiedustelua ja tutkintaa, jotta se pystyisi tukemaan paikallispoliisiin perustettavaa viharikoksiin keskittyvää ryhmää.

Suomessa on tällä hetkellä kolme kokopäiväistä nettipoliisia Helsingin poliisilaitoksella. Lisäksi on 30–40 netissä toimivaa poliisia, jotka pystyvät käyttämään vain osan työajasta sosiaalisessa mediassa toimimiseen.

Uudet kokoaikaiset nettipoliisit koulutetaan tehtäviin. Erilaiset koulutukset alkavat jo joulukuussa, ja niitä jatketaan kevääseen asti.

Nettipoliisien määristä, heidän sijoittumisestaan laitoksille ja toiminnan kustannuksista sovitaan myöhemmin. Poliisin tehostettu puuttuminen vihapuheeseen on tarkoitus rahoittaa korottamalla poliisin määrärahoja valtion ensi vuoden budjetissa.