perjantai 30. heinäkuuta 2010

YLE: SM esittää vastaanoton korvauksiin tuntuvaa lisäystä

YLE Uutiset: SM esittää vastaanoton korvauksiin tuntuvaa lisäystä 30.7.2010

Sisäministeriö esittää, että kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta kunnille maksettavia korvauksia korotettaisiin 40 prosentilla eli 7 miljoonalla eurolla.

Ministeriön mukaan laskennallinen korvaus ei nykyisellään kata vastaanoton todellisia kustannuksia. Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan omassa esityksessään puolla tätä lisäystä.

Sisäministeriö esitti myös, että kiintiöpakolaisista maksettavaa korvausta maksettaisiin jatkossa neljältä vuodelta nykyisen kolmen vuoden sijaan. Myöskään tätä lisäystä valtiovarainministeriö ei sisällyttänyt omaan esitykseensä.

____________________________________________________________

Sisäasiainministeriön budjettiehdotus 2011: Painopiste rikosten ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä sekä kotouttamisen kehittämisessä

Sisäasiainministeriön tavoitteena on tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa. Tähän pyritään panostamalla rikosten, onnettomuuksien ja sisäistä turvallisuutta vaarantavien häiriö- ja uhkatekijöiden ennaltaehkäisemiseen. Ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen operatiivisen toiminnan keinoin säilyy tärkeänä painopisteenä. Sisäasiainhallinto toteuttaa tehokasta, aktiivista ja vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan kokonaismäärärahat ovat noin 1 315 miljoonaa euroa. Sisäasiainministeriö esittää, että se voisi ylittää kehysmäärärahat noin 28 miljoonalla eurolla.
[...]

Maahanmuutossa panostetaan kotouttamisen parantamiseen ja turvapaikkaprosessin tehostamiseen


Maahanmuuttohallinnossa kotouttamislain kokonaisuudistus viedään loppuun ja tehostetaan maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamislain uudistamisen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja saada nykyistä useampi maahanmuuttaja kotoutumista edistävien palvelujen piiriin. Jatkossa kaikki maahanmuuttajat saisivat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista oleskeluluvan saamisen yhteydessä. Maahanmuuttajat olisivat myös oikeutettuja alkukartoitukseen, jossa arvioidaan kielikoulutustarpeet ja selvitetään tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman.

Turvapaikkaprosessia tehostetaan viranomaisyhteistyöllä ja turvapaikkamenettelyä koskevien säännösten toimivuutta seurataan tarkasti. Kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittamista tehostetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton menoihin on varattu noin 101 miljoonaa euroa. Sisäasiainministeriö esittää, että kiintiöpakolaisten vastaanotosta kunnille maksettavaa laskennallista korvausta maksettaisiin jatkossa neljältä vuodelta nykyisen kolmen vuoden sijaan. Lisäksi esitetään, että yli 7-vuotiaista pakolaisista ja oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista kunnille maksettavaa laskennallista korvausta korotettaisiin. Nykyisellään laskennallinen korvaus ei kata todellisia kuluja ja sisäasiainministeriö esittää, että korvausta korotettaisiin 40 prosenttia.