torstai 22. huhtikuuta 2010

HS: Turvapaikanhakijoiden ikätesteistä ei haluta automaattia

Helsingin Sanomat: Turvapaikanhakijoiden ikätesteistä ei haluta automaattia 22.4.2010

Eduskunnan perustuslakivaliokunta haluaa, että lakipykälä turvapaikanhakijoiden ikätutkimuksista kirjoitetaan selkeämmin kuin hallitus esittää.

Valiokunnan mukaan säännöksestä on käytävä ilmi, että tutkimus voidaan tehdä vain, jos on ilmeisiä perusteita epäillä annettujen tietojen luotettavuutta. Hallituksen esittämä muotoilu on valiokunnan mielestä liian väljä.

Perustuslakivaliokunta puoltaa oikeuslääketieteellisiä ikätutkimuksia, koska niillä voidaan vähentää väärinkäytöksiä ja maahantulosäännösten kiertämistä. Lisäksi niillä varmistetaan, että alaikäisille tarkoitetuissa vastaanottoyksiköissä ei majoiteta täysi-ikäisiä hakijoita.

Poliisi on teettänyt ikätutkimuksia osana turvapaikanhakijan henkilöllisyyden selvittämistä, vaikka niistä ei ole säädetty laissa