torstai 17. heinäkuuta 2014

Maahanmuuttovirasto: Alkuvuonna eniten oleskelulupia työn ja perhesiteen perusteella

Maahanmuuttovirasto: Alkuvuonna eniten oleskelulupia työn ja perhesiteen perusteella 17.7.2014

Maahanmuuttovirasto myönsi tammi-kesäkuussa 2014 yhteensä 7 887 oleskelulupaa. Määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, jolloin lupia myönnettiin 7 487.

Myönteisten päätösten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 9 prosenttia. Kaikista päätöksistä 83 prosenttia oli myönteisiä (2013: 74 prosenttia).

Eniten lupia myönnettiin edelleen työn ja perhesiteen perusteella. Perhesiteen perustella luvan sai 41 prosenttia (3 250, 1–6/2013: 3 155) ja työn perusteella 35 prosenttia (2 740, 1–6/2013: 2 615) luvan saaneista.

Suurimmat hakijakansalaisuudet ovat samat kuin alkuvuonna 2013. Eniten lupia hakivat venäläiset (1 753, 1–6/2013: 1 832), intialaiset (1 024, 1–6/2013: 951) ja kiinalaiset (792, 1–6/2013: 687).

Työperusteisia lupia saivat eniten Ukrainan ja Venäjän kansalaiset

Lähes 60 prosenttia (1 730) työperusteisista luvista haettiin osaratkaisua edellyttävän työnteon perusteella. Osaratkaisu tarkoittaa, että työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee ensin, onko kyseessä työ, johon löytyisi työntekijöitä myös EU:n sisällä.

Toiseksi eniten (597) haettiin erityisasiantuntijan oleskelulupaa ja kolmanneksi eniten (281) lupia hakivat tutkijat.

Työntekijän oleskelulupia myönnettiin 1 510 (1–6/2013: 1 513), erityisasiantuntijoiden lupia 596 (1–6/2013: 538) ja tutkijoiden lupia 243 (1–6/2013: 226). Luvut ovat näin ollen hyvin samanlaiset kuin viime vuonna.

Työntekijän lupia saivat eniten ukrainalaiset (502) ja venäläiset (286) hakijat, kun taas erityisasiantuntijan lupia myönnettiin eniten intialaisille (444).

Opiskelijat jättävät eniten hakemuksia sähköisesti

Kolmanneksi eniten oleskelulupia myönnettiin opiskelijoille, yhteensä 1 652 (1–6/2013: 1 427). Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten huippu ajoittuu tyypillisesti keskikesään, eikä hakemusruuhka näy alkuvuoden tilastoissa. On odotettavissa, että loppuvuonna opiskelijahakemusten määrä on paljon suurempi.

Opiskelijat ovat aktiivisimpia sähköisen hakupalvelun käyttäjiä ja myös tänä keväänä suurin osa (74 prosenttia) opiskelijoiden oleskelulupahakemuksista jätettiin sähköisesti.

Sähköinen asiointi on lyhentänyt merkittävästi opiskelijahakemusten käsittelyaikoja. Opiskelijahakemukset käsiteltiin tammi-kesäkuussa keskimäärin 22 vuorokaudessa. Vieläkin nopeammin lupansa saivat erityisasiantuntijat, joiden hakemukset käsiteltiin keskimäärin 18 vuorokaudessa.

Oleskelulupien tilastointitapaa on tehostettu

Maahanmuuttovirasto muutti tilastointiperusteitaan vuonna 2013 entistä täsmällisemmäksi. Nykyisin oleskelulupatyyppi tilastoidaan päätöksen eikä hakemisperusteen mukaan. Jos asiakas on pannut hakemuksen vireille virheellisesti esimerkiksi muun ulkomaalaisen muuna omaisena, mutta päätöstä tehtäessä hakuperuste on korjattu kansainvälistä suojelua saaneen muuksi omaiseksi, päätös tilastoidaan kansainvälistä suojelua saaneen muuksi omaiseksi.

Tästä johtuen jotkin luvut saattavat poiketa hieman edellisinä vuosina julkaistuista luvuista. Erot tilastoissa ovat kuitenkin hyvin pieniä.

Tarkempi tilastokatsaus verkossa

Tarkempi katsaus tammi-kesäkuun 2014 oleskelulupa-asioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta www.migri.fi > Medialle > Tilastot > Oleskelulupatilastot.